Buurtbemiddeling

Onpartijdige hulp bij ergernissen en burenruzies

Een oplossing is vaak dichterbij dan u denkt.

Soms bezorgen buren elkaar overlast. Een kleine ergernis kan tot een hevige burenruzie leiden. Wilt u dat voorkomen of een situatie aanpakken? Wij geven u graag advies over hoe u in gesprek kunt gaan met uw buren. Als u dat wilt, kunnen wij het gesprek ook begeleiden. Onze onafhankelijke buurtbemiddelaars helpen u bij het vinden van een oplossing.

Wat is buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling helpt buren of buurtgenoten die een conflict met elkaar hebben. De buurtbemiddelaars luisteren naar het verhaal van beide partijen zonder daarbij een oordeel te geven. De buurtbemiddelaar helpt de partijen om samen een oplossing te bedenken die voor iedereen aanvaardbaar is.

Een buurtbemiddelaar doet zijn of haar werk vrijwillig. De bemiddelaars kunnen goed luisteren en zijn speciaal opgeleid om te begeleiden bij het oplossen van conflicten. Ze zijn neutraal en hebben een geheimhoudingsplicht.

Kleine conflicten, grote ergernissen

Bijna alle ergernissen lenen zich voor buurtbemiddeling.
U kunt denken aan conflicten tussen buren of wijkbewoners over bijvoorbeeld:

  • geluidsoverlast
  • rommel, vuilnis of stank
  • erfafscheidingen, overhangende struiken en bomen
  • overlast van kinderen en huisdieren
  • pesterijen en vernielingen
  • parkeeroverlast.

De projectcoördinator bepaalt wanneer er wel of niet bemiddeld kan worden in buur(t)conflicten. Niet geschikt voor bemiddeling zijn in ieder geval: conflicten tussen familieleden en problemen met instanties. Ook wanneer de conflicten het gevolg zijn van verslaving of criminaliteit kan er niet bemiddeld worden. We kunnen u wel doorverwijzen naar de juiste instantie.

Voor wie?

Alle inwoners van Hilversum, Wijdemeren, Huizen, Weesp en Gooise Meren.

Kosten?

Buurtbemiddeling is kosteloos voor u.

Meer informatie, advies of bemiddeling

(035) 623 11 00
buurtbemiddeling@versawelzijn.nl

Of ga naar de website: www.problemenmetjeburen.nl

 

Kunnen wij je helpen?