Peuterspeelzalen Versa Welzijn in Baarn naar nieuwe partners

Versa Welzijn heeft voor haar drie peuterspeelzalen in Baarn nieuwe partners gevonden. In januari slaagden Versa Welzijn en de gemeente Baarn er niet in om tot een goede overeenstemming te komen over de peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Hieropvolgend is door Versa Welzijn gezocht naar een overnamepartner. Met ingang van het nieuwe schooljaar 2019-2020 gaan Kind en Co en Kinderopvang Baarn de peuteropvang en voorschoolse educatie in Baarn verzorgen.

De peuterspeelzalen Dribbel, gevestigd in schoolgebouw de NBS en Hummelhonk, gevestigd in de Noorderbreedte, worden overgenomen door Kind en Co. Peuterspeelzaal De Uitkijck wordt overgenomen door Kinderopvang Baarn. Alle pedagogisch medewerkers komen na de overname in dienst van de nieuwe organisaties.
Het streven is om de overdracht van de peuterspeelzalen van Versa Welzijn naar de nieuwe partners voor het begin van het nieuwe schooljaar af te ronden.

Vertrouwde organisaties
Kinderopvang Baarn verzorgt al vele jaren de buitenschoolse opvang in het gebouw van De Uitkijck. Kind en Co heeft buitenschoolse opvanglocaties in zowel schoolgebouw NBS als de Noorderbreedte. Op de Noorderbreedte bieden zij ook kinderopvang aan voor 0-4 jarigen. Doordat de organisaties op deze locaties nu eveneens de peuteropvang en voorschoolse educatie gaan verzorgen, kunnen zij, als opvolgers van Versa Welzijn, de doorgaande leerlijn voortzetten.
Zowel Kind en Co als Kinderopvang Baarn zijn al jaren bekende en betrouwbare aanbieders op het gebied van kinderopvang in Baarn.

Voortzetting kwalitatieve peuteropvang
Versa Welzijn en de gemeente Baarn hebben vele jaren een goede samenwerking gehad op het gebied van peuteropvang en voorschoolse educatie. Nu aan deze samenwerking een eind komt, zijn we er met elkaar in geslaagd om ervoor te zorgen dat de peuteropvang en voorschoolse educatie in Baarn wordt voortgezet door kwalitatief goede organisaties, met behoud van de pedagogisch medewerkers.

Seniorenmarkt Gooise Meren 12 oktober 2019

12 oktober

Op 12 oktober wordt in het gemeentehuis een seniorenmarkt georganiseerd. Het thema is ‘Vitaal oud worden’.
Het doel van de markt is inwoners te informeren en inspireren over wat ze zelf kunnen doen en welke mogelijkheden er zijn op het gebied van gezondheid, wonen, zorg en welzijn om vitaal oud te worden. 

Meer info over deze markt lees je op de website van de Seniorenmarkt 2019

‘Leerteams’ van opleiding ‘Social Work’ bij Versa Welzijn

Versa Welzijn heeft een nauwe samenwerking met de opleiding ‘Social Work’ van de Hogeschool Utrecht.  Er lopen bij Versa verschillende stagiairs mee van deze opleiding. Ze werken in ‘leerteams’: studenten organiseren hun eigen leerproces, in een ‘oefenomgeving’, maar wel in relatie met het beroepenveld. Iedere opleiding vult dat op zijn eigen manier in.

Docent en stagebegeleider Marco van Stralen zoekt deze stagiairs van ‘Social Work’ elke week op.
Trajectum schreef daar het volgende artikel over. 

Afscheid Keverbak/Scan gebouw Naarden

29 juni 10.00 uur en 17.00 uur

Zaterdag 29 juni kunt u tussen 10.00 uur en 17.00 uur een allerlaatste keer een kijkje komen nemen in gebouw Scan, want daarna gaan de deuren dicht van dit gebouw waar een hoop herinneringen liggen voor iedereen.

Er zullen veel oude en nieuwe foto zijn die u kunt bekijken en wie weet komt u wel foto’s tegen waar u zelf op staat.  Volg de info op dit evenement op Facebook want er zullen de komende weken steeds vast wat foto’s op komen te staan als een voorproefje.

Meer informatie:

Sabine Kuperus
skuperus@versawelzijn.nl

REPAIRCAFÉ – Naarden

01 juni 10.00 – 12.30 uur

Zaterdag 1 juni: REPAIRCAFÉ  Wijkpost De Schakel 10.00 – 12.30 uur
 
Zomerklaar maken is het motto van het Repaircafé in Wijkpost De Schakel. Elastiek uit je zwembroek?  Parasol wil niet meer open? Tuinstoel kapot? Dop van de fles zonnebrandcrème wil er niet af?, kom langs. Bij het Repair Café zijn diverse vrijwillige reparateurs aanwezig. Zij doen hun best zo veel mogelijk spullen, samen met u, te herstellen. Al lukt het niet altijd iets te repareren, dan weet de eigenaar zeker dat’ie er alles aan gedaan heeft om zijn spullen te redden.

Het RepairCafé Naarden is gratis. Wel hebben we een fooienpot waarmee we de kosten kunnen bestrijden. Kom gerust en neem uw kapotte spullen mee. Wie niets heeft om te repareren, neemt een kop koffie of thee en kijkt en leert.

Kol. Verveerstraat 74 Naarden   www.wijkpostdeschakel.nl

Versa Welzijn als eerste sociaalwerkorganisatie gehercertificeerd voor het Kwaliteitslabel Sociaal Werk

Versa Welzijn is trots te kunnen melden dat het als eerste sociaalwerkorganisatie in Nederland gehercertificeerd is voor het Kwaliteitslabel Sociaal Werk. Daarbij is ook het peuterwerk van Versa meegenomen, wat betekent dat nu voor het eerst ook peuterspeelzaalwerk is getoetst aan het normenstelsel van dit kwaliteitslabel. Directeur-bestuurder Versa Welzijn Anita Keita: ‘Ik ben erg blij met het resultaat, we kunnen doorgaan met onze kanteling naar een “Rijnlandse” organisatie. De verbeterpunten die uit de audit voortkwamen waren herkenbaar en passen bij wat we doen; we hebben geen blinde vlekken.’

Verder lezen →

Spelletjesochtend in juni – De Malbak

03 juni 10.30 en 12.00 uur

Op maandag 3, 17 en 24 juni is er een ouderwetse spelletjes ochtend in Wijkcentrum De Malbak. Tussen 10.30 en 12.00 uur kunt u binnen wandelen om een spelletje mee te doen. Dit kan o.a. zijn; scrabbelen, sjoelen, mens erger je toch niet zo of rummikub. Zin om ook eens mee te doen, kom dan langs en speel een spelletje mee.
Deelname is gratis, en de koffie staat altijd klaar!

Meer informatie:
Sabine Kuperus
skuperus@versawelzijn.nl

06-13966030

 

Kindervakantieweek 2019 & kidsclub – Blaricum

Kindervakantie week Blaricum 2019

Wijkcentrum De Malbak – Versa Welzijn organiseert in de eerste week van de zomervakantie weer een vakantieweek voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Het thema van deze week zal zijn; “Een reis rond de wereld”. Maandag 15 juli t/m vrijdag 19 juli zal er iedere dag tussen 10.00 uur en 15.00 uur een spetterend programma zijn voor zowel de kleuters als de oudere kinderen. Opgeven voor deze spannende en leuke week kan alleen in de maand juni op de dinsdagen en donderdagen tussen 10.00 en 15.00 uur in De Malbak, Wetering 122 in Blaricum-Bijvanck.
Deelname is 40 euro per kind, te betalen bij opgave. Voor verdere informatie over deze vakantie week kunt u bellen met Sabine Kuperus, Versa Welzijn  06-13966030

Kidsclub in De Malbak

In de maand juni kunnen alle kinderen tussen 4 en 12 jaar op de donderdagmiddag naar De Kidsclub in het wijkcentrum. Op 6, 13, 20 en 27 juni kan er van 14.30 tot 16.00 uur geknutseld en getimmerd worden, waarbij een topgroep vrijwilligers o.l.v. Romea Oldenburg er voor zal zorgen dat de kinderen een hele leuke middag hebben.
Deelname is maar 50 cent, opgeven is niet noodzakelijk.
We hopen jullie te zien!
Informatie; roldenburg@versawelzijn.nl

Henk Eijlers krijgt lintje lid van Orde van Oranje -Nassau

Eén van onze Versa vrijwilligers kreeg een lintje uitgereikt voor al zijn vrijwilligerswerk: Henk Eijlers werd benoemd tot lid van de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn actieve betrokkenheid als vrijwilliger bij activiteiten in de Grote Kerk in Naarden, bij de Repaircafé’s in de BEL en bij de organisatie van de Culturele Middagen voor Senioren in het Brinkhuis in Laren.

Van harte gefeliciteerd meneer Eijlers!