Mantelzorg: Wat betekent dat voor mij ?!

U I T N O D I G I N G !
VOOR DIALOOG MET ANDERE MANTELZORGERS

Ineens was er dat moment. Je bent mantelzorger: voor je kind, partner, vader of moeder, andere familieleden of bekenden.
Als mantelzorger geef je veel aan degene voor wie je zorgt. Dat kan fijn zijn, zwaar zijn, maar is ook heel bijzonder.
Om de zorg goed vol te houden, is het van belang duidelijk aan te geven wat jij en degene(n) voor wie je zorgt nodig hebben. Waar zijn jullie écht bij geholpen?

Wilt u daarover in gesprek met andere mantelzorgers en ervaringen delen?
Doe dan mee aan de dialoog op:

Donderdagavond: 11 oktober
Inloop: 19.00 uur
Dialoog: 19.30 – 21.00 uur 
Adres: Amaris Florisberg, Kocherplantsoen 1, 1399 VW Muiderberg

Het delen van ervaringen gebeurt in de vorm van de Waarderende Dialoog, onder leiding ervaren gespreksbegeleiders van Zorg Verandert.

Deelname is kosteloos.
Aanmelden kan door vóór 7 oktober een e-mail te sturen naar:
 rbeutick@versawelzijn.nl
onder vermelding van: Dialoog op 11 oktober en geef aan met hoeveel personen u komt.
Bellen kan ook naar: 06 292 88 414
ELKE MANTELZORGER IS WELKOM !
ook mantelzorgers voor kinderen en voor anderen die thuis wonen en die (nog) geen thuiszorg ontvangen
 

Dag van de Mantelzorg 2018

Dag van de Mantelzorg 2018
Al vele jaren wordt er landelijk en lokaal aandacht besteed aan de Dag van de Mantelzorg op 10 november. Deze dag is bedoeld om mantelzorgers in het zonnetje te zetten en te bedanken voor hun vaak onzichtbare inzet.
Werkgroep Dag van de Mantelzorg is druk bezig met de voorbereidingen in de HBEL-gemeenten (Huizen, Blaricum, Eemnes, Laren) voor deze dag, die dit jaar hier op vrijdag 9 november gehouden zal worden. Tijdens deze dag worden er diverse activiteiten aangeboden.
Om het aanbod af te stemmen op wat mantelzorgers leuk vinden worden suggesties van mantelzorgers gevraagd voor een leuke, ontspannende activiteit die max. 2,5 uur duurt en in één van de gemeenten uitgevoerd kan worden.
Een aantal mogelijkheden waar de werkgroep aan denkt:
• High tea met muziek en gezellig samenzijn
• Wijnproeverij met amuses
• Creatieve  workshop met hapje en drankje
• Filmvoorstelling met hapje en drankje
• Uw suggestie:   ………………………………………
De werkgroep verneemt graag vóór 2 oktober welke suggesties er nog meer zijn en welke activiteit mantelzorgers het meeste aanspreekt (dit is nog geen officiële aanmelding!).

Inwoners uit Huizen kunnen hun suggesties mailen naar Henk Jolink,  hjolink@versawelzijn.nl of 06 29 48 88 38.

Inwoners uit de BEL-gemeenten kunnen hun suggesties mailen naar Carla Resing, cresing@versawelzijn.nl of 06 31 99 56 56.
Het definitieve programma wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt, waarna u zich kunt opgeven.

Viore en Versa Welzijn ondersteunen mantelzorgers

Viore en Versa Welzijn werken samen om mantelzorgers van mensen die leven met kanker te ondersteunen. Donderdag 4 oktober start een nieuwe gespreksgroep: Mantelzorger in Balans. Deze gespreksgroep vindt elke eerste donderdagmiddag van de maand plaats bij Viore centrum voor iedereen die leeft met kanker in Hilversum, Oostereind 115, van 13.00 – 15.00 uur.

Mantelzorgers van mensen die kanker hebben zijn van onschatbare waarde als het gaat om zorg, aandacht en (directe) ondersteuning. Omdat de zorg zich vaak richt op een bekende, vinden mantelzorgers hun werk vaak vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Veel mantelzorgers doen hun werk in stilte. We zien hoe ze zorgen voor hun naaste en weinig of geen contact hebben met andere mantelzorgers.

Mantelzorger in Balans.
In de gespreksgroep kunnen mantelzorgers zaken die hen bezig houden met elkaar bespreken, bijvoorbeeld hun eigen leven of de zorgtaken. Medewerkers van Viore en Versa Welzijn begeleiden de groep. Elke maand is er een ander thema. De start is op 4 oktober, met het thema ‘Ruimte voor jezelf’. Daarna volgen ‘Liefde en zorg’ en ‘Samen zorgen’.  Als je wilt deelnemen, dan kun je je aanmelden bij vrijwilligers@viore.org of bellen met 035 685 35 32.

Inloop mantelzorgers.
Daarnaast zet Viore élke donderdagmiddag (13.00 – 15.00 uur) speciaal de deuren open voor mantelzorgers. Op deze middagen kunnen mantelzorgers hun verhaal kwijt en kunnen ze andere mantelzorgers ontmoeten en hun ervaringen delen. Voor vragen kunnen ze bij vrijwilligers van Viore terecht.

Viore centrum voor iedereen die leeft met kanker.
Bij Viore staan de deuren op alle weekdagen open tussen 10 en 16 uur. Zonder afspraak of verwijzing kunnen bezoekers dan terecht voor een luisterend oor en voor informatie over activiteiten en lezingen. Meer informatie: viore.org, programma@viore.org, Viore, Oostereind 115, 1212 VH Hilversum, tel. 035 685 35 32 

Versa Welzijn
Versa Welzijn helpt (onder andere) het werk van mantelzorgers in de regio Gooi en Vechtstreek en Eemnes te verlichten. Sociaal werkers/wonen-welzijn-mantelzorg geven informatie en advies, bieden emotionele en praktische ondersteuning en zorgen voor respijtzorg (overname van zorg) en ontspanning.

Meer informatie:
www.versawelzijn.nl/mantelzorgers, info@versawelzijn.nl, Versa Welzijn, Larensweg 30, 1221 CN Hilversum, tel. 035 623 11 00.

Hummelhonk bestaat veertig jaar

Peuterspeelzaal viert jubileum in speeltuin.

Peuterspeelzaal Hummelhonk bestaat 40 jaar. Wat ooit begonnen is in een voorkamertje aan de Dovenetelhof is uitgegroeid tot een professionele peuterspeelzaal waar intussen al duizenden peutervoetjes over de drempel zijn gestapt.  De pedagogisch medewerkers begeleiden met veel enthousiasme de peuters op weg naar de “grote”school. Tegenwoordig zit de peuterspeelzaal in een gebouw met maar liefst twee basisscholen en een kinderdagverblijf. Dat is weleens anders geweest in de afgelopen 40 jaar. Zo verhuisde de peuterspeelzaal 10 keer in deze periode. In de nieuwe Brede School “Noorderbreedte” hebben zij nu een prachtige plek waar ze nog heel lang van hopen te genieten.
Ter ere van deze gelegenheid vierde de peuterspeelzaal op maandagochtend 10 september in Speeltuinvereniging “Baarn”, Jan Steenlaan 2, tijdens het startfeest van het nieuwe schooljaar dit heugelijke feit. De speeltuin was mooi versierd en de juffen, verkleed als clowns, hadden nog wat extra spellen in het teken van het lopende thema “Circus” klaargezet die de peuters onder begeleiding van hun ouder(s), opa, oma of oppas uit konden proberen. Daarnaast was er een springkussen bij een heuse circusdirecteur, kon iedere peuter zijn eigen bolhoed versieren, was er een ballonnenvouwer die de mooiste creaties maakte en als afsluiting kwam de ijscokar van Petershof nog als verrassing langs. Ook de ouders waren druk geweest en hadden overheerlijke hapjes gemaakt of dit feest op een andere manier gesponsord.  Al met al een geslaagde ochtend waar iedereen met veel plezier op terug kan kijken.
Peuterspeelzaal Hummelhonk is onderdeel van Versa Welzijn. Wilt u eens een kijkje komen nemen? U bent van harte welkom! De peuterspeelzaal is bereikbaar op tel: 035-5426200 en bevindt zich in de Brede School “Noorderbreedte”, De Oude Werf 7b, 3741 CS te Baarn.

Culturele middag voor Senioren

01 oktober 14.00 uur

Maandag 1 oktober 2018
Brinkhuis Laren – Aanvang 14.00 uur
Laren van toen
door Wiet de Boer

Wiet de Boer neemt ons mee voor een wandeling door Laren aan de hand van oude ansichtkaarten
en foto’s.
Wiet heeft 4 boeken over Laren op zijn naam staan en verzamelt alles over de geschiedenis van Laren.

Aanmelden bij voorkeur per e-mail bij: abijleveld@versawelzijn.nl
of anders op telnr 06-49377171, voicemail inspreken met datum van lezing en naam en telefoonnummer.

Entrée € 5,– incl. een kopje koffie of thee in de pauze.
De zaal is een half uur voor aanvang open.

Goedkope rijbewijskeuring Senioren in Hilversum

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen terecht bij de RijbewijskeuringsArts.

Informatie en een afspraak maken:
Bent u lid van de thuiszorg dan neemt u contact op met Vivium Zorggroep, telefoon: 035-6924924.
Bent u geen lid dan belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 036-7200911.
Zelf een datum reserveren kan via de website: www.rijbewijskeuringsarts.nl
Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E € 37,50, medisch € 57,50, C/D/E (ook voor code 95) en Taxipas € 57,50.
Leden van Vivium Zorggroep en/of CNV/ouderenbonden krijgen € 7,50 korting op bovengenoemde prijzen.

Tarieven van keuringsarts:
Rijbewijskeuring 75+ B/E € 42,50
Rijbewijskeuring 75+ B/E € 35,00
CNF/FNV ledenvoordeel/ouderenbond/thuiszorg  

Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken.

Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Eigen Verklaring met Geneeskundig Verslag gekocht te worden. Het keuringsformulier (Eigen Verklaring) is verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).

De verwerking en beoordeling van de Eigen Verklaring door het CBR kan tot 3 maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om ten minste 4 maanden voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring. Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom.

Drie genomineerden voor Vredesprijs 2018 Naarden Bussum Hilversumse Meent

Een initiatief van de organisatoren van de Vredeswandeling 2018  op zondag 23 september 12.00 uur
 
Naarden/Bussum, 12 september 2018.
Op 23 september, de Dag van de Vrede van de internationale Vredesweek, wordt na afloop van de Vredeswandeling Naarden-Bussum-Hilversumse Meent als uiting van verbinding en solidariteit voor de 1ste keer in Naarden en Bussum de Vredespaal toegekend. Genomineerd zijn voor de Vredespaal 2018 een drietal  activiteiten welke met hun initiatieven meebouwen aan een betere samenleving in Bussum e.o.
 
Administratie voor elkaar
Vanuit Versa wordt dit project vooral met vrijwilligers uitgevoerd. Het gaat erom mensen, waaronder veel voormalige vluchtelingen/statushouders,  te helpen bij het opzetten van hun administratie en het invullen van formulieren om zo  hun financiën en andere administratie op orde te krijgen en te houden. 
 
Elk Gooisch Matras Komt Van Pas  
De wereld een beetje eerlijker maken door spullen in te zamelen en te herverdelen. Samengewerkt wordt met vrijwilligers, welke zich inzetten voor vluchtelingen en mensen die wegens een laag inkomen klant zijn bij een Voedselbank. te helpen aan allerlei spullen die zij nodig hebben om hier weer zelfstandig een leven op te bouwen.
 
Wereld BBQ Bussum   
Een laagdrempelige activiteit zonder winstoogmerk, intercultureel. Intergenerationeel en niet te vergeten: vrolijk. Er wordt samengewerkt met verschillende groepen in Bussum. Met gebruik van Facebook, flyers en de lokale pers, met toenemend succes breed onder de aandacht gebracht, Met speelse elementen worden mensen met elkaar in contact gebracht onder het genot van hapjes en drankjes uit bijna alle windstreken waar de inwoners van Bussum oorspronkelijk vandaan komen.
 
Doel van de Vredeswandeling 2018 Naarden Bussum Hilversumse Meent is om met inwoners met verschillende achtergronden in deze regio met elkaar in contact te komen door een gezamenlijke wandeling langs de binnenring van Naarden Vesting, met een tweetal onderbreking voor samenzang, o.l.v. zangpedagoge Karin Brunt en dans begeleid door voormalige vluchtelingen. De ervaring van de afgelopen jaren leert dat iedereen die deelneemt het erg leuk en interessant vindt om elkaar te ontmoeten. En na afloop lekkere hapjes met elkaar te delen, te luisteren naar optreden van een kinderkoor, kijken naar een steengoede film  Picture of the East, een samenvatting de dramatische Syrische situatie.

Zondag 23 september ben je uitgenodigd deel te nemen aan de Vredeswandeling 2018 Naarden Bussum Hilversumse Meent met het thema ‘Vrede maak je samen’. De wandeling start om 12.00 uur bij het Vestingmuseum (mocht u een museumkaart bezitten meen deze dan mee). De organisatie  bestaat uit ruim 20 verschillende organisaties: van scholengemeenschap tot voedselbank, van gemeente tot kerk en moskee: iedereen doet mee! U ook!
 
Namens de initiatiefnemers
 
Annet Betsalel – Joodse Gemeente Bussum,
Arjen Schouten – Humanistisch Verbond Afdeling ’t Gooi, Vecht, Almere
Abas Kheder – Internationale Groep Gooise Meren
Mohammad Abu Hajeer
Iyad Abdullah,
Co van ’t Woud – Schuldhulpmaatje
Martijn Rotteveel – Loges Vrijmetselarij Naarden Bussum
Lennert Bont – Versa Welzijn Jongeren participatie Gemeente Gooise Meren
Paul Konings – Apostolisch Genootschap Bussum /Voedselbank Naarden, Bussum Hilversumse Meent
Wilbert van Waes – Raad van Kerken Naarden, Bussum Hilversumse Meent,
—————————————————————————————–
Voor meer informatie:  https://www.facebook.com/VredeswandelingNaardenVesting/
Statenlaan 21
1405 EV Bussum
tel. 0622933195
 e-mail: wilbert@vanwaes.com
 
Wilbert van Waes
 
Aan de voorbereiding van deze Vredeswandeling zijn uitgenodigd mee te werken aan de voorbereiding en/of hebben hun medewerking toegezegd
CCIV Centrale Commissie Interkerkelijk Vormingswerk Naarden Bussum; Diaconie van de Protestantse Kerk Naarden; Gemeente Hilversum ; Gemeente Gooise Meren ;  Humanistisch Verbond Gooi, Vecht, Almere e.o.; Interkerkelijk Vredesberaad ;  Internationale Groep Gooise Meren –  Syrische vrijwilligers; Interreligieuze vrouwendialoog;  Islamitische Vereniging voor Marokkanen Moskee Atakwa Bussum; Jongeren participatie Gemeente Gooise Meren; Joodse Gemeente Bussum; Loges Vrijmetselarij Naarden Bussum; Moskee as-Salaam – Naarden; Oecumenische Werkgroep Avondgebed voor Vrede; Protestantse Kerk Naarden ; Raad van Kerken  Naarden – Bussum – Hilversumse Meent; Schuldhulpmaatje; Stichting Nieuw in ’t Gooi; Stichting Pro Bussum ; Versa Welzijn Sociaal werk / Jongeren werk; Voedselbank Naarden – Bussum – Hilversumse Meent ;
 
 
 
 

INmarkt 2018

Op 9 september vond editie 2018 van de INmarkt Laren plaats. 30 deelnemende verenigingen en organisaties konden zich deze dag voor Het Brinkhuis en in de achtergelegen kloostertuin presenteren aan het publiek.
Circa 250 bezoekers genoten van de informatiekramen en demonstraties en concerten en activiteiten en natuurlijk van de zon. Drum- en showband MCC gaf een lopend concert ten gehore van de kloostertuin, door de bibliotheek naar het plein voor het Brinkhuis. Veel kinderen genoten van de spannende activiteiten en veel volwassenen lieten zich bijpraten over wat er allemaal in en om Laren te doen en te zien is.
Uit de enquête onder de deelnemers die direct na afloop van de INmarkt is genomen blijkt dat ruim 80% erg tevreden was over de opzet en de opkomst van deze editie. Wel is duidelijk aangegeven dat de locatie op de Brink/voor het Brinkhuis, nog steeds de voorkeur heeft boven een andere locatie.

Publiek laat zich informeren in de kloostertuin

Jong en oud geniet van een van de vele optredens

Activiteiten en optredens gingen hand in hand

 

 

 

Ontvlechting samenwerking peuterarrangementen Stichting Kinderopvang Huizen en Versa Welzijn

Na een jarenlange goede samenwerking op de peuterarrangementen zijn Stichting Kinderopvang Huizen en Versa Welzijn als gevolg van de Harmonisatie Wet Kinderopvang genoodzaakt de samenwerking te ontvlechten. Vanuit deze wet is het niet toegestaan om met twee kinderopvangorganisaties tegelijkertijd op één adres opvang aan te bieden.

Om deze reden gaan Versa Welzijn en Kinderopvang Huizen vanaf 1 januari 2019 beiden onder eigen naam verder als zelfstandige peuteropvang organisatie.

Momenteel bieden de organisaties op zes locaties gezamenlijk peuteropvang aan. In gezamenlijk overleg zijn de locaties verdeeld en opgesplitst. De klanten en medewerkers van de locaties zijn hier reeds over geïnformeerd.

Neem voor meer informatie contact op met afdeling Communicatie Versa Welzijn, via (035) 623 11 00 en communicatie@versawelzijn.nl, of met Leonie Loupias, PR & Communicatiemedewerker Kinderopvang Huizen: 035 – 7200 308 of lloupias@kinderopvanghuizen.nl