Preventief aanbod Gooi & Vechtstreek vanaf najaar 2018

Middels bijgaande planning informeren wij jullie waar en wanneer de groepen starten.
Een groep kan echter pas starten bij voldoende deelnemers. En daar hebben we jou bij nodig!

De kinderen/jongeren in de leeftijd van 4 tot 16 jaar zijn welkom. De groep is gratis en één mailtje naar ons toe is al voldoende om aan te melden. Het aanmelden is geheel vrijblijvend. Kinderen en ouders kunnen na de kennismaking beslissen of deelname echt iets voor hen is.

Wat kan jij als professional doen?
Het enige wat jij hoeft te doen, is te motiveren voor een kort eerste gesprekje met een van ons, de rest doen wij!
Oh ja, ook goed om te weten, er wordt geen dossier opgebouwd.

Twijfel je of heb je vragen?
Mail of bel gerust naar Lizet Gerrits van Arkin Preventie Jeugd, lizet.gerrits@arkinjeugd.nl / 06-43758322.

Naast adviesgesprekken over onze trainingen, zijn wij ook altijd bereid om met beroepskrachten, ouders en kinderen mee te denken als er psychische of verslavingsproblematiek speelt.

Extra informatie: wat doet het KOPP/KVO team nu eigenlijk?
Als het gaat om spanningen thuis, een psychische ziekte of verslaving, heerst er vaak schaamte, bijvoorbeeld omdat hier soms een taboe op rust. In de groepen kunnen kinderen hier daarom op speelse wijze over praten. Kinderen kunnen ervaren dat zij niet de enige zijn, kunnen steun vinden bij lotgenoten en leren dat zij hier niks aan kunnen doen. Daarbij worden de competenties van het kind bevorderd en doorbreekt het soms het bestaande isolement. In iedere bijeenkomst gaan wij hiermee aan de slag door middel van creatieve opdrachten die horen bij deze verschillende thema’s en door vooral ook veel (leuke) dingen te doen!

De groepen zijn een samenwerking van Jellinek Preventie, Arkin Preventie Jeugd en Versa Welzijn.
Voor verdere informatie kan je ook de website bezoeken: https://www.arkinjeugdengezin.nl/preventie/ en www.versawelzijn.nl/piepzeidemuis
Preventie Jeugd – Arkin Jeugd & Gezin
www.arkinjeugdengezin.nl
Preventieve trainingen voor ouders, jongeren en kinderen in heel Amsterdam
Preventief aanbod Gooi & Vechtstreek vanaf najaar 2018

 

Passie voor Taal

04 juni 14.00 uur

“Passie voor Taal”
lezing door Ko van den Bovenkamp Maandag 4 juni in het Brinkhuis te Laren.
 
Maandag 4 juni wordt de laatste culturele middag van dit seizoen verzorgd door Ko van den Bovenkamp.
Ko van den Bovenkamp heeft een passie voor taal en literatuur. Tijdens zijn lezing komen taalvondsten,
hilarische taalgrappen, bekende citaten en gedichten aan de orde.
Ook komen cabaret fragmenten van o.a. Koot en Bie, Freek de Jonge, Toon Hermans en Theo Maassen
voorbij.
Locatie: het Brinkhuis te Laren
Aanvang 14.00 uur
Entreeprijs € 5,—inklusief koffie of thee tijdens de pauze.
Organisatie Versa Welzijn i.s.m. de Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum

Hilversumse jeugd herdenkt de oorlogsslachtoffers.

Hilversumse jeugd herdenkt de oorlogsslachtoffers.

Op 4 mei hebben Hilversumse jongeren de oorlogsslachtoffers herdacht. Dit deden zij om 20.00 uur in Wijkcentrum Lopes Dias.
In de tuin van Lopes Dias hing de vlag halfstok. De voorbereiding voor de herdenking is door de jeugd zelf verzorgd. Zij werden hierin ondersteund door het jongerenwerk van Versa Welzijn. Ook de volwassenen en ouderen uit de wijk waren uitgenodigd.
Het was een mooie bijeenkomst met een zelf geschreven en voorgedragen gedicht, kaarsjes en natuurlijk de 2 minuten stilte.
Na afloop waren er zelf gebakken cupcakes om de vrijheid te vieren.
  

 

 

Rouwcafé Gooi- en Eemland

03 juni 13.30-16.00 uur

Vakantie

Het is voor velen een periode waar lang naar uitgekeken wordt, de zomervakantie. Al maanden ervoor is men bezig plannen te maken. Overal om je heen hoor je mensen praten over hun vakanties. Maar wat nu wanneer je helemaal geen zin in die vakantie hebt? Omdat de vakantie, zoals jij hem kende samen met je geliefde en/of het complete gezin, nooit meer komt? En je kunt je geen ander soort vakantie meer voorstellen.
Deze middag staat in het teken van de vakantieperiode. Henriette aan de Wiel zal ons meerdere kanten tonen van de vakantie periode.
Henriette aan de Wiel is ritueel begeleider, professioneel spreker en schrijfster van een zeer persoonlijk rouw boek.
Aanmelden is niet noodzakelijk. De middag is gratis toegankelijk, een bijdrage wordt op prijs gesteld. 
Meer informatie is te vinden op:
www.humanitas.nl/afdeling/eemland/activiteiten/rouwcafe
en www.versawelzijn.nl

Rouwcafé Gooi en Eemland
Zondag 3 juni 2018
13.30 – 16.00 uur
Locatie: de Schoter, Wakkerendijk 66 a, 3755 DD Eemnes

 

Uitnodiging Broodje ABCD

BROODJE ABCD is een 2-maandelijkse inspiratielunch die Versa Welzijn organiseert over ABCD (Asset Based Community Development) in de praktijk. Iedereen is van harte welkom, vooral BEWONERS en NETWERKCOLLEGA’S, op dinsdag 15 mei a.s. van 12-14 uur in wijkcentrum St. Joseph, Minckelersstraat 71 in Hilversum! Verder lezen →

Textielatelier Knip-Oog elke donderdagmiddag in de Schoter.

 Het Textielatelier Knip-Oog is elke donderdagmiddag van twee tot vijf uur open voor wie in het kader van TIJD VOOR MEEDOEN wil komen breien, borduren, kleding ontwerpen en maken.

Versa Welzijn en Goede Buren Eemnes organiseren samen deze nieuwe activiteit voor iedereen uit Eemnes het Textielatelier Knip-Oog, in de Schoter, Wakkerendijk 66A in Eemnes.

Centraal staat de gedachte dat Textielatelier Knip-Oog een plek gaat worden voor mensen om elkaar te ontmoeten, een plek om samen te werken en elkaar te leren kennen.

Bij de opening op donderdagmiddag 12 april jl. werden de initiatiefnemers verrast door wethouder Jan den Dunnen. Hij gaf namens de Gemeente Eemnes het tegoed voor een set scharen en bood uit particulier bezit een lockmachine aan, een speciale naaimachine geschikt voor het aanbrengen van een zoom.

Versa Welzijn en Goede Buren Eemnes hopen dat het Textielatelier Knip-Oog bijdraagt aan de doelstelling van Tijd voor MEEDOEN: mensen een hand reiken om mee te doen in de samenleving. Deze activiteit richt zich op alle mensen die zich oriënteren op de arbeidsmarkt, op nieuwkomers en statushouders die zoeken naar een nieuw perspectief.

Het Textielatelier Knip-Oog gaat in de aanloop gerund worden door vrijwilligers van Goede Buren Eemnes, terwijl Versa Welzijn zal gaan zorgen voor de organisatie.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
Marjolein Post, Versa Welzijn, 06-13966050,
Gerard Beentjes, Goede Buren Eemnes, 06-22418456.

 

 

 

Inloopspreekuur Netwerk Zuid

Inloopspreekuur Netwerk Zuid

Op dinsdag van 13.30-15.00 uur is er het inloopspreekuur met medewerkers van MEE en Versa, alsook met de buurtcoordinator. Men kan ook terecht voor informatie betreffende uw eigen leefsituatie maar ook over wijkzaken. Ook kan men informatie krijgen over de Lelie-activiteiten die elders zijn ondergebracht.
De Egelantier, Egelantierstraat 194, Hilversum.
Voor verdere informatie: gbos@versawelzijn.nl 

Textielatelier Knip-Oog in Eemnes

Versa Welzijn en Goede Buren Eemnes organiseren:
Textielatelier Knip-Oog

Donderdagmiddag 12 april a.s. om 16.00 uur zal de officiële handeling voor de opening van het Textielatelier Knip-Oog in de Schoter Eemnes plaatsvinden.
Voor en door elkaar in Eemnes: een vrijwilliger overhandigt een deelnemer de draad die door het oog van de naald gehaald wordt.
Versa Welzijn en Goede Buren Eemnes organiseren samen deze nieuwe activiteit voor iedereen uit Eemnes het Textielatelier Knip-Oog, in het kader van Tijd voor MEEDOEN.
De opzet van het Textielatelier Knip-Oog is mensen samen te brengen die willen breien, borduren, punniken, werken met een naaimachine. Het gaat daarbij niet alleen om herstelwerkzaamheden, maar vooral om het creatieve proces van nieuwe dingen maken.
Centraal staat de gedachte dat Textielatelier Knip-Oog een plek gaat
worden voor mensen om elkaar te ontmoeten, een plek om samen te
werken en elkaar te leren kennen.
Versa Welzijn en Goede Buren Eemnes hopen dat deze activiteit bijdraagt
aan de doelstelling van Tijd voor MEEDOEN: mensen een hand reiken om
mee te doen in de samenleving, nieuwkomers en vluchtelingen een opstap
te geven bij het integreren in Eemnes.
Het Textielatelier Knip-Oog gaat in de aanloop gerund worden door
vrijwilligers van Goede Buren Eemnes, terwijl Versa Welzijn zal gaan
zorgen voor de organisatie. Mocht u zelf vrijwilliger of deelnemer willen
worden bij het Textielaterlier Knip-Oog neem dan contact op met
Marjolein Post of Gerard Beentjes.
U bent uitgenodigd voor de opening van het Textielatelier op
donderdagmiddag 12 april, om 16.00 uur, in de Schoter, Wakkerendijk
66/A Eemnes.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Marjolein Post, Versa Welzijn, 06-13966050, 
Gerard Beentjes, Goede Buren Eemnes, 06-22418456.