Start campagne Vrijwilligerswerk? Echt iets voor jou! – Hilversum

Deze week start de Vrijwilligerscentrale Hilversum samen met de gemeente Hilversum de campagne ‘Vrijwilligerswerk? Echt iets voor jou!’. In dit eerste interview een gesprek met wethouder Karen Walters en de Vrijwilligerscentrale Hilversum op locatie bij revalidatiecentrum Merem en Dierenweide Zonnehoeve. Ook omdat 2021 het jaar van de vrijwillige inzet is, brengen we vrijwilligerswerk hiermee extra onder de aandacht. Binnenkort volgt het eerste dubbelinterview bij Philadelphia.

Kijk voor meer informatie ook op www.versavrijwilligerscentrale.nl

Versa Welzijn biedt schuldhulpverlening in Weesp

Vanaf 1 april 2021 opent Versa Welzijn, in samenwerking met de gemeente, haar deuren voor mensen met schulden. Een schuldhulpverlener kijkt samen met u naar de financiële situatie en kijkt welke mogelijkheden er zijn. Schuldhulpverlening is een traject waarin iemand met schulden door een schuldhulpverlenende instantie wordt geholpen en begeleid in het aflossen van de financiële schulden. In Weesp kunnen inwoners dus vanaf nu hiervoor terecht bij Versa. Verder lezen →

Koken voor de buurt in de Riebeeck bestaat één jaar!

Koken voor de buurt, een initiatief van Versa Welzijn, bestaat één jaar. Wat begon als een goedlopend soep-project in de Riebeeck (Hilversum), is uitgegroeid tot een groots en betrokken ‘koken-bezorgen-en-een-praatje’ netwerk. Door corona kwam de vanzelfsprekendheid van het dagelijkse bestaan onder druk te staan. En meldden inwoners zich aan die graag iets wilden doen voor hun buurtgenoten. Soms vanuit een behoefte aan structuur en gezelschap. Hoe waardevol blijkt dit contact, waarbij je door het langsbrengen van de maaltijd en het korte praatje aan de deur een kijkje in andermans keuken krijgt. Even uit je eigen bubbel.

Verder lezen →

Calisthenicspark voor inwoners Kerkelanden

Tussen de voetbalkooi/het basketbalveld en jongerencentrum De Keet aan de Kloosterlaan is nu een sportparkje verrezen. Een calisthenicsparkje. Buurtbewoners kunnen daar werken aan hun kracht en fitheid. Afgelopen weekend is al goed gebruik gemaakt van deze gloednieuwe voorziening in de wijk, zo vertelt de wijkwethouder Zuidwest, Annette Wolthers.
Verder lezen →

Posterwedstrijd ‘Rookvrij is de kunst’

Wist u dat kinderen die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan roken? Kinderen moeten daarom Rookvrij kunnen opgroeien. Scholen zijn vanaf 1 augustus 2020 al verplicht om een Rookvrij terrein te hebben. Toch zijn er nog steeds veel plekken waar kinderen het voorbeeld zien van volwassenen die roken. Daarom wil de GGD i.s.m. onder andere Versa extra aandacht vragen voor het belang van Rookvrij Opgroeien.
Verder lezen →

Rots en Water – weerbaarheidstraining 6-8 jaar – Hilversum

12 mei 15.30-16.30 uur (8 lessen)

Woensdag 12 mei start een Rots en Water weerbaarheidstraining voor jongens en meiden van 6-8 jaar uit Hilversum van 15.30-16.30 uur in wijkcentrum St Joseph (Minckelersstraat 71). De training omvat 8 lessen, i.v.m. de nationale buitenspeeldag is les 5 op dinsdag 8 juni 15.30-16.30 uur, woensdag 9 juni is er geen les. Kosten: €40 (contant betalen bij 1e les).

Verder lezen →