’t Bussums GeheugenHuis start op 6 april 2018

Op vrijdagochtend 6 april 2018 starten wij met ‘t Bussums GeheugenHuis in wijkcentrum Uit-Wijk aan de Dr. Schaepmanlaan 10, 1402 BT Bussum.

‘t Bussums GeheugenHuis is een ontmoetingsplek, bedoeld voor inwoners van Bussum en omstreken met (beginnende) geheugenproblemen/dementie en hun mantelzorger. Daarnaast zijn mensen die zich eenzaam voelen, mensen met een GGZ-achtergrond en mensen met een verstandelijke beperking ook van harte welkom. Verder lezen →

Mantelzorg: De zorg verandert. Hoe gaat het met u?

De zorg verandert. Hoe gaat het met u?
Heeft u een chronische ziekte of beperking? Bent u mantelzorger? Verandert uw leven nu u ouder wordt of denkt u na over een gezonde levensstijl? Breng uw situatie in beeld via Mijnkwaliteitvanleven.nl en ontvang een persoonlijk overzicht. De vragenlijst is een handige voorbereiding op een keukentafelgesprek en gesprekken met hulpverleners of familieleden. Door het invullen helpt u ook om (anoniem) de zorg in Nederland te verbeteren.

Meer informatie?
Marjon Woudstra, 0640252003
Pagina: Mijn kwaliteit van leven.nl

NL Doet – st Joseph

Een klein sfeerportret:
 
Eind januari hebben wij bedacht dat als st Joseph zijnde we ook dit jaar weer deel wilden nemen aan de NL Doet actie van het Oranje fonds. Gewoon leuke klussen aanpakken in het wijkcentrum en er met zijn allen een leuke dag van maken. Zo gezegd zo gedaan hebben wij wat klussen verzameld en dit aangemeld op de site van NL Doet. Mooie bijkomstigheid is dat er net afgesproken was dat Versa de leegstaande ruimtes boven er bij ging huren. Deze waren nog kaal en moesten nog volledig opgeknapt worden.
 
Al snel liep dit ‘uit de klauwen’. Oranjefonds belde ons namelijk op met de boodschap dat het hoofdkantoor van Gamma graag bij ons wilde komen klussen met 55! mensen van het hoofdkantoor. Natúúrlijk hebben wij daar plek voor. Vanaf dat moment ging alles in een stroomversnelling. Binnen een maand tijd hebben we de bewoners en vrijwilligers bij elkaar geroepen om samen na te denken over de sfeer en kleuren die de ruimtes moesten gaan krijgen, hebben we een gedetailleerd draaiboek opgesteld, moesten alle ruimtes gemeten worden en moest er een uitgebreide materiaallijst komen. Want het mooie van alles was, dat naast mankracht, de GAMMA uiteindelijk ál onze materiaalkosten én catering voor de hele dag heeft bekostigd. En ook heeft de Bouwmaat gratis nog materialen aangeleverd die we op dat moment niet meer bij de GAMMA konden krijgen.
 
Uiteindelijk op de dag zelf, hebben wij een fantastische mooie dag met elkaar beleefd. Gamma heeft zelfs nog meer ruimtes aan kunnen pakken dan oorspronkelijk de bedoeling was. Daarnaast was ook Sherpa met hun cliënten aanwezig in het wijkcentrum, zij hadden een dj en buffet wat een hoop gezelligheid met zich mee bracht. Wij kijken terug op een zeer geslaagde dag. En met een mooi opgefrist wijkcentrum waar we nog dagelijks van gaan genieten.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Katinka Boot

Ruimte voor groei van Geheugenhuis en Tijd voor Meedoen

In wijkcentrum De Draaikom in Huizen waren zoveel succesvolle initiatieven dat ruimte voor groei nodig was. Het Geheugenhuis en Tijd voor Meedoen hadden meer ruimte nodig. Dat is nu mogelijk gemaakt doordat Danner en Danner en VluchtelingenWerk Nederland bereid waren naar Gooiers Erf te verhuizen. 

Ondersteuning statushouders vanuit Gooiers Erf

Ook in de periode na inburgering zijn het leren van de taal en het kennen en meedoen in de Huizense samenleving van groot belang. Daar zijn in 2018 door de gemeente Huizen 2 medewerkers van Versa Welzijn voor aangesteld. In nauwe samenwerking met Danner en Danner en VluchtelingenWerk Nederland zetten we vanuit Gooiers Erf onze succesvolle ondersteuning van statushouders in Huizen voort. Als dank voor hun medewerking en om een snelle start op de nieuwe locatie te faciliteren, mochten onze samenwerkingspartners de inventaris van hun voormalige ruimten in de Draaikom meenemen.

Het Geheugenhuis

Het Geheugenhuis, een ontmoetingsplek in de Draaikom voor én door mensen met (beginnende) geheugenproblemen/dementie uit Huizen en de BEL-gemeenten en hun mantelzorgers kan nu verder gaan groeien. Ook mantelzorgers hebben een plek nodig waar zij hun verhaal kwijt kunnen en informatie en advies kunnen krijgen over alle aspecten van de ziekte en over de manier hoe hier mee om te gaan. In het GeheugenHuis, de veilige plek, staan de participanten en de mantelzorgers centraal. Het Geheugenhuis is ooit gestart met 1 dagdeel in 2011 en is inmiddels 9 dagdelen per week open. En nog steeds is er meer vraag, daarom is extra ruimte hard nodig.

Tijd voor Meedoen

Ook Tijd voor Meedoen, dat onlangs een vereniging werd, groeit. Versa Welzijn ondersteunt het vrijwillige bestuur van TvM met het groeien naar een echte organisatie en het kunnen voldoen aan allerlei wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van privacy, arbo, ICT, werkgeverschap e.d. Zo is Tijd voor Meedoen ‘powered by’ Versa Welzijn en is er alle ruimte voor de deelnemers om mee te doen. Tijd voor Meedoen en het Geheugenhuis werken samen in de Draaikom. Ruimtes zoals de Koffiekom en de prachtige tuin blijven zo voor alle deelnemers beschikbaar.

Gezocht: vrijwilligers voor Het Geheugenhuis 

Het Geheugenhuis is op zoek naar vrijwilligers, met name inval-vrijwilligers zijn hard nodig. Wilt u vrijwilliger worden, bel of mail dan naar: Henk Jolink 06 29 48 99 38 of Rianne Sturkenboom t: 06 41 93 28 9 

Voor meer informatie over De Draaikom: Ad Otjes 035 623 1100 

NL Doet – Naarden

Naarden
In Naarden werden door kinderen van het Kinderwerk van Versa Welzijn bloemstukjes gemaakt voor ouderen en mantelzorgers uit de wijk.

NL Doet – Muiden

In het kader van NL-Doet werden in Muiden voor de nieuw gestarte Buurtkamer in De Kazerne, meubels opgeknapt.
Vrijwilligers, medewerkers van Versa Welzijn en Vivium kwamen in actie. Dit leidde tot een goed resultaat en tevreden gezichten.

Country Linedansen en de Creaclub – Hilversum

In het Beatrix-gebouw:
Er is nog plek bij het Country Linedansen en de Creaclub. Het is iedere woensdagavond van 19.15 – 20.30 uur. We zitten in het gebouw van de Beatrix Muziekvereniging, Neuweg 357.
Let op: de entree is aan de Bosdrift, naast huis nummer 100.
Proberen ??: voor €25,00 kun je meedoen tot het einde van het seizoen (half juni).


Zou u willen aangeven uit welke woonplaats u komt?
Dit helpt ons om u van de juiste informatie te voorzien.