ANBI

Statutaire naam:
Versa Welzijn

Postadres:
Postbus 1463
1200 BL Hilversum

Bezoekadres:
Larenseweg 30
1221CN Hilversum

Telefoonnummer:
035 623 11 00

E-mail:
info@versawelzijn.nl

RSIN:
003299892

Rekeningnummer:
NL82INGB0675813743

ANBI-categorie:
Welzijn

Doelstelling:
Versa Welzijn ondersteunt en stimuleert de zelfredzaamheid en eigen kracht van (groepen) mensen, zodat zij kunnen meedoen in de samenleving.

Versa Welzijn:

  • ondersteunt initiatieven van burgers die iets willen doen voor hun buurt of hun naaste;
  • stimuleert en ondersteunt vrijwillige inzet;
  • helpt mensen die een steuntje in de rug nodig hebben, zodat zij mee kunnen doen in de samenleving en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen zijn;
  • helpt jongeren hun talent ontwikkelen en risico’s vermijden;
  • beheert accommodaties waar burgers en organisaties activiteiten kunnen organiseren.

Beleidsplan: bekijk hier ons Meerjarig strategisch plan vanaf 2021

Bestuurssamenstelling: bekijk hier de samenstelling van het bestuur en het management team.

Beloningsbeleid: volgens CAO Sociaal Werk

Financiële verantwoording: Versa Welzijn Jaarverslag en jaarrekening 2021