Mantelzorgers

Mantelzorg is de (onbetaalde) zorg die iemand biedt aan zieke of gehandicapte familieleden, buren of vrienden. Mensen die onbetaald en langdurig voor een ander zorgen worden mantelzorger genoemd. Mantelzorgers geven zorg, omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Mantelzorg is niet de alledaagse zorg voor bijvoorbeeld een gezond kind. Mantelzorg is vaak langdurig en intensief.

Het verlenen van mantelzorg is een rol die we allemaal wel in een bepaalde periode in ons leven vervullen, op verschillende manieren en in verschillende omstandigheden. Deze zorg varieert van regelmatig boodschappen doen tot 24 uurs zorg. In de regio Gooi en Vechtstreek en Eemnes zijn naar schatting 30.000 mantelzorgers die in een relatief ernstige zorgsituatie hulp verlenen aan familieleden, vrienden of buren.

  • Heeft u behoefte aan advies over hoe u de mantelzorg zo lang mogelijk vol kunt houden?
  • Wilt u graag even tijd voor u zelf, maar durft u uw zieke partner niet alleen te laten?
  • Zou u wel eens met andere mantelzorgers van gedachten willen wisselen?
  • Wilt u weten hoe u uw werkgever kunt informeren over uw taak als mantelzorger?

Ondersteuning mantelzorgers

Versa Welzijn helpt het werk van mantelzorgers in de regio Gooi en Vechtstreek en Eemnes te verlichten. Wij geven informatie en advies, bieden emotionele en praktische ondersteuning en zorgen voor respijtzorg (overname van zorg) en ontspanning. 
Meer informatie over ondersteuning voor mantelzorgers…

Cursussen voor mantelzorgers

Versa Welzijn organiseert diverse cursussen, trainingen, informatiebijeenkomsten en gespreksgroepen voor mantelzorgers. Soms zijn deze gericht op mantelzorgers in het algemeen, soms op bepaalde doelgroepen.
Meer informatie over cursussen voor mantelzorgers…

Lotgenoten

Versa Welzijn organiseert, vaak in samenwerking met andere organisaties, diverse gelegenheden waarbij mensen die in dezelfde situatie verkeren, zoals mantelzorgers, elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen.
Meer informatie over het ontmoeten van lotgenoten…

Jonge mantelzorgers

Voor kinderen en jongeren die thuis te maken hebben met een langdurig zieke of gehandicapte ouder/familielid organiseert Versa Welzijn activiteiten en contact met andere jonge mantelzorgers. Tevens kunnen scholen bij ons terecht voor advies en voorlichting.
Meer informatie voor jonge mantelzorgers…

Werk en mantelzorg

Versa Welzijn adviseert zowel werkende mantelzorgers als organisaties en bedrijven over de combinatie werk en mantelzorg.
Meer informatie over werk en mantelzorg…

Dag van de mantelzorg

Jaarlijks vindt op 10 november de Dag van de Mantelzorg plaats.
Meer informatie over de dag van de mantelzorg…

Films

Ik weet niet of ik mantelzorger ben

Het leven van een mantelzorger

Alzheimer en mantelzorg

Links

 banner-blauw-vervolgpagina-170x200


Zou u willen aangeven uit welke woonplaats u komt?
Dit helpt ons om u van de juiste informatie te voorzien.