Mantelzorgers

Mantelzorg is de (onbetaalde) zorg die iemand biedt aan zieke of gehandicapte familieleden, buren of vrienden. Mensen die onbetaald en langdurig voor een ander zorgen worden mantelzorger genoemd. Mantelzorgers geven zorg, omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie ze zorgen. Mantelzorg is niet de alledaagse zorg voor bijvoorbeeld een gezond kind. Mantelzorg is vaak langdurig en intensief.

Het verlenen van mantelzorg is een rol die we allemaal wel in een bepaalde periode in ons leven vervullen, op verschillende manieren en in verschillende omstandigheden. Deze zorg varieert van regelmatig boodschappen doen tot 24 uurs zorg. In de regio Gooi en Vechtstreek en Eemnes zijn naar schatting 30.000 mantelzorgers die in een relatief ernstige zorgsituatie hulp verlenen aan familieleden, vrienden of buren.

  • Heeft u behoefte aan advies over hoe u de mantelzorg zo lang mogelijk vol kunt houden?
  • Wilt u graag even tijd voor u zelf, maar durft u uw zieke partner niet alleen te laten?
  • Zou u wel eens met andere mantelzorgers van gedachten willen wisselen?
  • Wilt u weten hoe u uw werkgever kunt informeren over uw taak als mantelzorger?

Versa Welzijn helpt het werk van (jonge) mantelzorgers in de regio Gooi en Vechtstreek, Eemnes en Weesp te verlichten. Wij geven informatie en advies, bieden emotionele en praktische ondersteuning en zorgen voor respijtzorg (overname van zorg) en ontspanning. 

Mantelzorgwaardering
In elke gemeente is het mogelijk een blijk van waardering aan te vragen voor mantelzorgers. Kijk op de website van uw gemeente voor meer informatie hierover. 

Films

Ik weet niet of ik mantelzorger ben

Het leven van een mantelzorger

Links

Kunnen wij je helpen?