Vrijwilligers van Samen Oplopen bieden kwetsbare gezinnen steuntje in de rug

In de Malbak in Blaricum werkt Renske van Dorp. Zij zet zich sinds december 2022 samen met vrijwilligers in voor het Samen Oplopen project dat ze namens Versa in de BEL gemeenten uitvoert voor kwetsbare gezinnen.

Renske houdt van kwalitatief één-op-één contact in een kleine setting. Daar kwam ze achter toen ze als pedagoog startte als zij-instromer op een basisschool in Hilversum. ‘Ik was heel erg gefocust op zorgleerlingen, maar kwam vaak niet toe aan werkelijke aandacht voor deze kinderen. Het gevolg was dat ik alles in mijn eigen tijd ging doen. De formulieren, de telefoontjes. Bij Versa heb ik momenteel veel intakegesprekken met vrijwilligers. We kunnen met elkaar doorpraten. Ik wil erachter komen wat mensen motiveert om zich belangeloos in te zetten voor anderen en waar hun krachten liggen. Hulpverlening past echt veel meer bij mij.’

Renske in haar ‘vorige leven’ voor de klas

Hoop

‘Er is vaak veel meer mogelijk als je niet binnen de lijntjes hoeft te kleuren. Dat vind ik ook het mooie van Samen Oplopen. Door goed te luisteren waar een gezin behoefte aan heeft en wat een vrijwilliger wil betekenen voor een ander kunnen prachtige verbindingen ontstaan. Ondanks de zorgen die de gezinnen met je delen, geeft het samenwerken binnen Samen Oplopen mij persoonlijk ook veel hoop. Het is prachtig om dagelijks te ontdekken dat mensen er willen zijn voor elkaar.’

Nooit op vakantie

Zorgen voor anderen heeft ze niet van een vreemde. Renske groeide op een boerderij op in de omgeving van Gouda. ‘Wij gingen nooit op vakantie. ’s Zomers hadden we kinderen in huis die bij ons de vakantie door kwamen brengen. Ze kwamen uit kwetsbare gezinnen. Het doet me denken aan de kinderen uit gezinnen met wie ik nu in de BEL werk.’

Ruimte maken voor anderen

Als kind vond ik het niet altijd makkelijk om mijn familie en huis te delen. Dat vond ik soms ingewikkeld. Het is mij met de paplepel ingegoten om ruimte te maken voor mensen die het minder hadden. Als kind had ik geen keuze. Maar het heeft me gevormd tot wie ik nu ben.

Geen school te bekennen

Met ons middelbareschooldiploma op zak vertrokken mijn vriend en ik nadat we trouwden naar Sri Lanka. Niet alleen om te helpen na de tsunami van 2004, maar ook omdat het mijn mans geboorteland is. Samen wilden we van betekenis zijn voor het land dat zo zwaar getroffen was. Veel vissersdorpjes in het zuiden waren overspoeld. Er was geen jongeren- of kinderwerk. Het werk dat ik deed was vergelijkbaar met wat de opbouwwerkers voor Versa doen. Mijn man Casper studeerde theologie en deed veel voor de kerk. We zijn daar bijna vier jaar geweest maar vanwege de oplaaiende burgeroorlog moesten we het land verlaten. Een kind rijker. En natuurlijk heel veel levenservaring.’

Samen Oplopen opzetten

Bij Versa vindt Renske het fijn om haar eigen aandachtsgebied te hebben. ‘Ik onderneem graag van alles en vind het leuk dat Samen Oplopen in de BEL helemaal vanaf het begin moet worden opgezet. Daarnaast is het werken met kwetsbare gezinnen en vrijwilligers met elk eigen kwaliteiten echt maatwerk. ‘Dat maakt het werk uitdagend en waardevol’, vertelt Renske.

Renske: ‘Er is vaak zo veel meer mogelijk als je niet binnen de lijntjes hoeft te kleuren. Dat vind ik ook het mooie van Samen Oplopen.’

Een uur per gezin per week

Haar vrijwilligers worden getraind door Stichting Samen Oplopen. De stichting bestaat ruim 10 jaar en Samen Oplopen wordt op diverse plekken door heel Nederland uitgevoerd. Er wordt altijd samengewerkt met een lokale welzijnsorganisatie. Renske vindt het fijn dat ze dit werk namens Versa Welzijn mag uitvoeren. ‘Het is heel prettig om een team van collega’s om je heen te hebben met wie je kunt samenwerken.’

Dichterbij, letterlijk en figuurlijk

‘Naast samenwerking binnen Versa Welzijn is het mooie van Samen Oplopen dat het mag bestaan naast eerste- en tweedelijns zorg’, vertelt Renske. ‘Een vrijwilliger kan voor een gezin dat ook hulpverlening krijgt een waardevolle toevoeging zijn. Juist vanwege de gelijkwaardigheid ontstaat er vaak al snel een hechte vertrouwensband. Momenteel ben ik veel aan het netwerken en kennismaken met hulpverleners die in contact staan met kwetsbare gezinnen. Dit kost tijd en het vertrouwen moet groeien. Gelukkig is er landelijk en binnen de BEL gemeente veel aandacht voor het belang van informele steun. Het vertrouwen in samenwerking met sterke vrijwilligers moet bij sommige samenwerkingspartners nog groeien.’

Onbekend en ingewikkeld

Vaak hebben de gezinnen te maken met geldzorgen en dit werkt dan vaak ook door op andere levensgebieden. Soms is er sprake van zorgen na een heftige periode zoals een ernstige ziekte of echtscheiding. Ook zijn er veel gezinnen die nog niet lang in Nederland wonen met veel vragen en zorgen over hoe ze in Nederland een nieuwe toekomst op kunnen bouwen voor hun kinderen. Renske: ‘Deze ouders vinden het vaak spannend om contact te maken met anderen en een netwerk op te bouwen. Het schoolsysteem is onbekend. Het lezen van brieven is ingewikkeld. Of in het geval van wonen, is het belangrijk om te weten hoe ze bij de woningbouwvereniging moeten praten.’

Balans dankzij vrijwilliger

Een vrijwilliger van Samen Oplopen blijft maximaal twee jaar verbonden onder begeleiding van Renske als coördinator. ‘Daarna wordt Samen Oplopen afgerond, maar meestal blijven het gezin en de vrijwilliger nog met elkaar in verbinding staan en zijn er nieuwe contacten gelegd. Hierdoor draagt Samen Oplopen bij aan duurzame versterking van kwetsbare gezinnen.’

Tekst: Riemke Born