Over Versa Welzijn

Versa Welzijn is een brede welzijnsorganisatie die actief is in de Gooi- en Vechtstreek, Eemnes en Weesp/Driemond. Een welzijnsorganisatie is een organisatie waar iedereen gratis hulp, advies en begeleiding kan krijgen. Je ziet ons in wijkcentra, in de Buurtbus en op straat. Samen bouwen we aan verbonden buurten.

Wat doet Versa Welzijn?

  • We helpen inwoners die iets willen doen voor hun buurt of hun naaste met het uitvoeren van hun plannen.
  • We moedigen vrijwilligerswerk aan, koppelen vraag en aanbod en helpen vrijwilligers om hun werk prettig en veilig te kunnen doen.
  • We geven mensen die dat nodig hebben een steuntje in de rug. Zo kunnen ook zij meedoen in de maatschappij en zo lang mogelijk zelfstandig blijven.
  • We helpen kinderen en jongeren om te doen waar ze goed in zijn. We proberen ook te zorgen dat ze zoveel mogelijk wegblijven van gevaar.
  • We zorgen voor (het beheer van) ruimtes waar inwoners en organisaties activiteiten kunnen organiseren. Denk bijvoorbeeld aan buurthuizen en wijkcentra.

Lokaal en regionaal

Versa Welzijn werkt in opdracht van de gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek, Eemnes en Weesp/Driemond. Wat wij voor jou doen kan per gemeente anders zijn. Het hangt er maar net vanaf waar vraag naar is. Wij werken zoveel mogelijk lokaal, dus in de buurt van degenen met (hulp)vragen. Zo werken onze sociaal werkers in teams op plekken dicht bij de wijk- en buurtbewoners met en voor wie zij werken. Het zijn allround professionals met specialisaties zoals buurtwerk, maatschappelijk werk, wonen, welzijn en mantelzorg, sociaal-juridische dienstverlening, jongerenwerk, kinderwerk of vrijwilligerswerk.

Samenwerkingen

Versa Welzijn werkt nauw samen met inwoners, wijkverenigingen en andere organisaties op het gebied van wonen, onderwijs, zorg, veiligheid, maatschappelijke dienstverlening, recreatie en sport. Wij gaan altijd uit van de eigen regie van onze burgers. Als er meerdere problemen tegelijk spelen gaan we uit van het principe: één huishouden, één plan, één regisseur. Dit kunnen we waarmaken door de korte lijnen tussen onze professionals en die bij onze partnerorganisaties.

Bekijk hier met wie wij samenwerken

Resultaat dienstverlening

Wij realiseren ons dat we werken met gemeenschapsgeld. Daarom meten we periodiek wat de resultaten zijn van wat we doen. Dat doen we op individueel en maatschappelijk niveau. Wij gebruiken daarvoor bewezen meetinstrumenten, zoals de participatieladder en de Zelfredzaamheid-Matrix . Zo garanderen we het beste maatschappelijke resultaat.

Versa Welzijn: bewezen kwaliteit

Versa Welzijn heeft als eerste organisatie in Nederland het kwaliteitslabel van brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland behaald. Daar zijn we trots op! Met het label kunnen we aan inwoners, netwerkpartners en opdrachtgevers laten zien dat we werken volgens de nieuwste eisen op het gebied van de deskundigheid en werkwijze van onze medewerkers. Het label geldt ook voor de kwaliteit van de organisatie als geheel.

Versa Welzijn beschikt over een ANBI-certificering met RSIN nummer 003299892.

Versa Welzijn houdt zich aan de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Versa Welzijn is lid van Sociaal Werk NL.