Samenwerkingsverbanden

Versa Welzijn werkt intensief samen met andere organisaties in de regio. Zo kunnen we onze cliënten waar nodig goed doorverwijzen naar de juiste instantie. Ook kunnen we sneller signalen oppikken, wanneer het ergens niet goed gaat, bijvoorbeeld in het geval van jongerenoverlast of eenzaamheid.

Versa Welzijn neemt ook deel aan diverse wijkteams en samenwerkingsoverleggen, onder meer:

Wilt u ook samenwerken met Versa Welzijn?
Neem dan contact op via: 035 623 11 00 of info@versawelzijn.nl