Missie en visie

Onze visie

Versa Welzijn gelooft in de talenten en mogelijkheden van ieder mens. Het maakt voor ons niet uit wie je bent, waar je vandaan komt of waar je mee worstelt. We werken aan duurzame relaties in buurten, en bouwen aan gemeenschappen waar iedereen welkom is.

We geloven in het creëren van betekenisvolle relaties op buurtniveau. Dat doen we van mens tot mens. En met initiatieven waarmee je kunt ontdekken wat iedereen te bieden heeft. We doen dat door zichtbaar te zijn, en te werken op basis van vertrouwen. We staan naast andere mensen en helpen ze om het beste uit zichzelf te halen. Wij kennen buurtbewoners en andere sociaal werkers en andersom. Zo zijn we van betekenis in een wijk of buurt.

We werken in wijkcentra, in de Buurtbus en op straat. Daar bouwen we samen aan verbonden mensen en buurten. Toch weten we als geen ander dat er altijd mensen zullen zijn die het – om wat voor reden dan ook – (nog) niet redden in de samenleving. Met andere woorden: naast vele andere instanties zal het sociaal werk altijd de helpende hand zijn en het oor dat luistert. We zullen altijd spreken namens mensen die geen woorden hebben. Omdat ze het talent, de energie of het gewenste gedrag niet hebben. Aan de andere kant zijn we niet blind voor het feit dat we niet alles kunnen oplossen.

Missie

Versa Welzijn ondersteunt en stimuleert de zelfredzaamheid en eigen kracht van (groepen) mensen, zodat zij kunnen meedoen in de samenleving. We signaleren vragen en problemen. Daarna helpen wij degenen die door gedrag, ziekte of tegenslag, (nog) niet op eigen kracht kunnen meedoen en voor wie de samenleving of andere hulpverlenende instanties (nog) geen antwoord hebben. Waar nodig verwijzen we door. Versa Welzijn werkt altijd van mens tot mens .