Onze organisatie

Versa Welzijn heeft ruim 200 medewerkers en 1.600 vrijwilligers in de organisatie.

Directeur-bestuurder is Anita Keita, akeita@versawelzijn.nl, 035 623 11 00 / 06 41 34 65 52

Directeur-bestuurder Anita Keita

Organogram:

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op Versa Welzijn en haar directeur-bestuurder.
De RvT handelt objectief, onafhankelijk en kritisch.

De RvT heeft drie kerntaken:

 • kritisch volgen van het functioneren van de onderneming en van de bestuurder;
 • pro-actief advies geven;
 • bewaking en naleving van de statuten en het reglement

Samenstelling Raad van Toezicht:

 • Dhr. E. Friedeberg
 • Dhr. A. Hol
 • Dhr. B. Horseling
 • Mw. K. van Laarhoven
 • Mw. G. Veensma (voorzitter)

Jaarberichten

In het jaarbericht geeft de raad van toezicht van Versa Welzijn inzicht in het gevoerde toezicht en in de wijze waarop de raad van toezicht zijn overige taken heeft verricht.

Jaarbericht Raad van Toezicht Versa Welzijn 2020:

Jaarbericht Raad van Toezicht Versa Welzijn 2019:

Documenten

Statuten Versa Welzijn:

Reglement Raad van Toezicht Versa Welzijn:

Reglement auditcommissie RvT Versa Welzijn:

Visie Raad van Toezicht Versa Welzijn:

Statutaire naam:
Versa Welzijn

Postadres:
Postbus 253
1400 AG Bussum

Bezoekadres:
Burg. de Bordesstraat 80
1404 GZ BUSSUM

Telefoonnummer:
(035) 623 11 00

E-mail:
info@versawelzijn.nl

RSIN:
003299892

Rekeningnummer:
NL82INGB0675813743

ANBI- categorie:
Welzijn

Doelstelling:
De missie van Versa Welzijn is: het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de eigen kracht, zodat (groepen) mensen mee kunnen (doen) in de samenleving.

Versa Welzijn:

 • ondersteunt initiatieven van burgers die iets willen doen voor hun buurt of hun naaste;
 • stimuleert en ondersteunt vrijwillige inzet;
 • helpt mensen die een steuntje in de rug nodig hebben, zodat zij mee kunnen doen in de samenleving en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen zijn;
 • helpt jongeren hun talent ontwikkelen en risico’s vermijden;
 • beheert accommodaties waar burgers en organisaties activiteiten kunnen organiseren.

Beleidsplan:

Bestuurssamenstelling: directeur-bestuurder is Anita Keita.

Beloningsbeleid: volgens CAO Sociaal Werk

Financiële verantwoording:

Versa Welzijn bedankt onderstaande sponsoren voor hun bijdrage aan uiteenlopende projecten van Versa Welzijn:

Oranje Fonds
RCOAK
St. Het RC Maagdenhuis
Skanfonds
Fonds NutsOhra
Rabobank
St. Brentano
St. Ab Laane
Fonds Sluyterman van Loo
Stichting Voorzorg Utrecht
St Helder en Roelsefonds
VSB fonds
ZonMw