Onze organisatie

Versa Welzijn heeft ruim 200 medewerkers en 1.600 vrijwilligers in de organisatie.

Directeur-bestuurder is Anita Keita, akeita@versawelzijn.nl, 035 623 11 00 / 06 41 34 65 52

Directeur-bestuurder Anita Keita

Organogram:

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op Versa Welzijn en haar directeur-bestuurder.
De RvT handelt objectief, onafhankelijk en kritisch.

De RvT heeft drie kerntaken:

  • kritisch volgen van het functioneren van de onderneming en van de bestuurder;
  • pro-actief advies geven;
  • bewaking en naleving van de statuten en het reglement

Samenstelling Raad van Toezicht:

  • Dhr. E. Friedeberg
  • Dhr. A. Hol
  • Dhr. B. Horseling
  • Mw. K. van Laarhoven
  • Mw. G. Veensma (voorzitter)

Documenten

Statuten Versa Welzijn:

Reglement Raad van Toezicht Versa Welzijn:

Reglement auditcommissie RvT Versa Welzijn:

Visie Raad van Toezicht Versa Welzijn:

Je vindt hier de ANBI gegevens.

Versa Welzijn bedankt onderstaande sponsoren voor hun bijdrage aan uiteenlopende projecten van Versa Welzijn:

Oranje Fonds
RCOAK
St. Het RC Maagdenhuis
Skanfonds
Fonds NutsOhra
Rabobank
St. Brentano
St. Ab Laane
Fonds Sluyterman van Loo
Stichting Voorzorg Utrecht
St Helder en Roelsefonds
VSB fonds
ZonMw