Alzheimer Café Hilversum Wijdemeren

Het Alzheimer Café Hilversum Wijdemeren is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Naast de onderlinge contacten en gesprekken staat er ook iedere keer een thema centraal, dat door een deskundige inleider wordt verzorgd. Voor informatie en vragen zijn er deskundigen aanwezig, alsook een uitgebreide informatietafel. 

Datum:  de 2e woensdag van de maand 
Tijd: 19.30–21.00 uur (zaal open vanaf 19.00 uur).
Plaats: Wijkcentrum de Koepel, Kapittelweg 399a, Hilversum
(parkeren, entree en het eerste kopje koffie/thee zijn gratis)
Informatie: alzheimercafe.hilversum@gmail.com   
Telefoonnummer: 06-20 95 18 75   

8 februari
Toch op Vakantie ??
Hoe is het om met vakantie te gaan als je te maken krijgt met dementie? Vakantie gaan zoals vroeger is vaak niet meer mogelijk. Te vermoeiend, verwarrend of teveel gedoe. Toch willen veel mensen nog graag weg, genieten van er even uit zijn, de routines tijdelijk doorbreken. Kan dat nog steeds samen en wat is een goede manier om met vakantie of een weekendje weg te gaan? Wat zijn de mogelijkheden voor een aangepaste vakantie? 
Gastspreker: ervaringsdeskundigen 

8 maart 
Omgaan met Gedragsverandering  
Bij mensen met dementie kunnen we allerlei gedrags- en stemmingsveranderingen zien. Dit kan door de dementie ontstaan of bijvoorbeeld door de manier waarop de omgeving van de persoon met dementie, omgaat met de ziekte. Voorbeelden zijn tegendraads zijn, boosheid, achterdocht, lusteloosheid of ontremming. Of het gedrag een probleem is, wisselt en hangt sterk af van de draagkracht van de mantelzorger.
Gastspreker: Eugenie van Eerden, psycholoog Amaris