Verwijzers

Wil je als zorgverlener een cliënt of patiënt verwijzen naar één van de diensten Versa Welzijn? Hieronder vind je praktisch informatie.

Waarvoor kan ik mensen naar Versa Welzijn verwijzen?

Versa Welzijn heeft een uitgebreid aanbod aan diensten. Op deze website vind je een volledig overzicht van onze dienstverlening. Je kunt bijvoorbeeld denken aan:

  • Maatschappelijk werk
  • Sociaal-juridische dienstverlening
  • Wonen-welzijn-mantelzorgondersteuning
  • Vrijwillige thuishulp praktisch
  • Maatjes contact
  • Vrijwilligerswerk
  • Ontmoeting en sociale contacten
  • Buurtbemiddeling
  • En nog veel meer …

Wil je graag een keer met ons overleggen over wat onze dienstverlening voor jouw cliënt(en) kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Hoe meld ik iemand aan?

Een cliënt kan zichzelf op werkdagen aanmelden via 035 623 11 00.

Vooraanmelding

Wil je dat wij vooraf geïnformeerd zijn over je cliënt en/of heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op voor overleg.

Samenwerking

Versa Welzijn vindt het belangrijk om samen te werken met andere professionals die betrokken zijn bij een cliënt. Op die manier kan de hulpverlening optimaal worden ingezet en wordt de cliënt het beste geholpen. Een voorwaarde hiervoor is dat de cliënt op de hoogte is van het onderlinge contact en hiervoor toestemming heeft verleend. Alleen in situaties waarin er sprake is van zorg over de veiligheid, zoals in de wet staat omschreven, kan zonder toestemming van de cliënt gegevens met derden worden uitgewisseld. Zie onze Privacyverklaring.

Gooi het in de Groep

Op de website Gooi het in de Groep vinden verwijzers/professionals een overzicht van al het groepsgewijze hulpverleningsaanbod in de regio Gooi en de noordelijke Vechtstreek (inclusief het aanbod van Versa Welzijn).

Meer informatie

Je kunt contact met ons opnemen via onze receptie: