Preventieve huisbezoeken

Als je ouder wordt, heb je vaak nieuwe vragen. Kan ik hier blijven wonen? Wat kan ik doen met mijn vrije tijd? Hoe zorg ik goed voor mijn gezondheid? Kan ik thuiszorg krijgen? … Herkent u ze? Wij van Versa Welzijn komen graag bij u op bezoek. We vertellen dan hoe we u kunnen helpen om zo lang en zo veilig mogelijk thuis te blijven wonen. Als dingen moeilijk voor u worden, zoeken we met u mee naar oplossingen. Of die oplossing iets voor u is, bepaalt u natuurlijk altijd zelf.

Waarover kan Versa Welzijn u informeren?

Wij kunnen u over veel dingen informeren die het voor u makkelijker maken om thuis te blijven wonen.

Denkt u bijvoorbeeld aan:

Hoe werken wij?

De gemeente waar u woont, vraagt Versa Welzijn om u een brief te sturen zodra u een bepaalde leeftijd bereikt. In sommige gemeenten is dat 75 jaar, in andere gemeenten 80. In de brief vragen we of we bij u thuis op bezoek mogen komen. Ongeveer een week na de brief bellen wij u om te vragen of u een huisbezoek wilt. Als dat zo is, maken we een afspraak.

Bent u jonger dan 75 of 80 jaar, dan krijgt u niet automatisch een brief. Heeft u toch interesse in een huisbezoek? Belt u dan naar het nummer onder aan de pagina.

Tijdens het huisbezoek

Tijdens het bezoek bij u thuis gaan we het hebben over uw vragen en over de oplossingen. Bijvoorbeeld die hierboven al staan. We kijken hoe u woont en wat eventueel dingen zijn waar u op kunt letten of waar u iets aan kunt doen.

Degene die u bezoekt, is een sociaal werker van Versa Welzijn of een vrijwilliger die hier speciaal voor is getraind.

Kosten

Een huisbezoek kost u niets.

Meer informatie en aanvragen van een bezoek

U kunt meer informatie krijgen bij de Coördinator van het Preventief Huisbezoek in uw gemeente:

Versa Welzijn

info@versawelzijn.nl, 035 623 11 00