Rol van het welzijnswerk in een polariserende samenleving

Onze directeur-bestuurder is door het programma In Derde Termijn van GooiTV geïnterviewd over de rol van het welzijnswerk in een samenleving waarin de tegenstellingen steeds groter worden. Je kunt hier de uitzending van 15 februari jl. terugzien: