Discriminatie.nl, één landelijk meldpunt discriminatie voor alle inwoners van Nederland

Demissionair minister De Jonge heeft gisteren, 9 januari 2024, Discriminatie.nl gelanceerd, één landelijk meldpunt discriminatie voor alle inwoners van Nederland.

Omdat elke inwoner van Nederland recht heeft om gezien, gehoord en ondersteund te worden als
deze discriminatie ervaart, gaan de achttien bestaande regionale antidiscriminatievoorzieningen in
Nederland samenwerken binnen één landelijk meldpunt: Discriminatie.nl. Demissionair minister
Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties lanceerde gisteren de website
en de eerste campagnefilm in Den Haag.

Veel discriminatie niet gemeld
Ruim een kwart van de inwoners van Nederland krijgt te maken met discriminatie, blijkt uit
onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Toch maakt maar drie procent van de personen die
het treft melding van deze incidenten bij een instantie die discriminatie registreert en melders helpt,
zoals een antidiscriminatievoorziening of de politie.

Sjaak van der Linde, voorzitter van Discriminatie.nl: “De meldingen die we binnenkrijgen zijn het topje
van de ijsberg, terwijl melden het verschil kan maken voor jezelf of een ander, en om zicht te houden
op discriminatie. Veel mensen weten niet wat hun rechten zijn of hebben hulp nodig bij
vervolgstappen. Onze consulenten kunnen daarbij helpen. We bieden een veilige omgeving, waar
geluisterd wordt naar je verhaal. Meld discriminatie daarom wél bij Discriminatie.nl.”

Meld het wél!
Een gebouw niet in kunnen vanwege je beperking, afgewezen worden voor een nieuwe functie
vanwege je leeftijd, bij het uitgaan geweigerd worden aan de deur vanwege je huidskleur:
discriminatie en racisme komen in vele vormen voor en worden niet altijd erkend of gezien.
Discriminatie.nl vergroot de toegang en vindbaarheid van het landelijk meldpunt, om zo meer
mensen te kunnen helpen. Om de naamsbekendheid te vergroten lanceerde Minister de Jonge met de
website ook een nieuwe campagnefilm “Discriminatie.nl: Meld het wél”. Door wel te melden worden
mensen meer gezien en gehoord, krijgen ze advies en worden ze ondersteund bij eventuele
vervolgstappen. Melden is daarnaast belangrijk omdat de registratie van discriminatieklachten inzicht
geeft in de aard en omvang van discriminatie.

Samenwerking antidiscriminatievoorzieningen
Onder Discriminatie.nl bundelen achttien antidiscriminatievoorzieningen in Nederland de krachten
om het melden toegankelijker te maken. Hiermee is Discriminatie.nl actief in 90 procent van de
Nederlandse gemeenten. De samenwerking stelt de antidiscriminatievoorzieningen in staat om
gezamenlijk campagnes te voeren en de kwaliteit van hun dienstverlening te verbeteren. De regionale
aanwezigheid en expertise blijft hierbij behouden. Discriminatie.nl is dus niet alleen een digitaal
platform, maar heeft ook kantoren met medewerkers door heel het land, de bestaande
antidiscriminatiebureaus, waar melders geholpen worden.

Discriminatie.nl Gooi en Vechtstreek is bereikbaar via de website https://www.discriminatie.nl/gooienvechtstreek en het nieuwe gratis telefoonnummer 0800-0880.

Eerste stap landelijke organisatie
De samenwerking is ook een eerste stap naar een landelijk onafhankelijke organisatie. Het ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt aan een nieuwe wet om dit mogelijk te maken.
De eerste blauwdruk hiervoor stuurt de minister voor de zomer naar de Tweede Kamer. Deze
landelijke organisatie zal rechtstreeks door het Rijk worden gefinancierd.