Nieuws MD

Zwangerschapsdiscriminatie bij uitzendbeding; College voor de Rechten van de Mens start procedure bij rechter

Het College voor de Rechten van de Mens legt een zaak voor aan de rechter die belangrijk is voor de bescherming van vrouwen tegen zwangerschapsdiscriminatie. Het draait in deze zaak om het zogeheten uitzendbeding. Dit houdt in dat de uitzendovereenkomst, bij arbeidsongeschiktheid, geacht wordt met onmiddellijke ingang geëindigd te zijn op verzoek van de opdrachtgever.

Volgens het College mag dit beding niet worden toegepast als het gaat om een vrouw die zich vanwege zwangerschapsgerelateerde klachten ziek meldt. https://www.mensenrechten.nl/nl/nieuws/college-start-procedure-bij-rechter

Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding vanaf 1 augustus 2019 van kracht

De wet ‘Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’, in de volksmond boerkaverbod of nikabverbod genoemd, gaat in op 1 augustus 2019. Vanaf dan mag in het onderwijs, in overheidsgebouwen, in de zorg en in het openbaar vervoer geen gezichtsbedekkende kleding meer worden gedragen. Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gezichtsbedekkende-kleding/nieuws/2019/04/01/gedeeltelijk-verbod-gezichtsbedekkende-kleding-vanaf-1-augustus-2019-van-kracht.

Regionale en Landelijke discriminatiecijfers 2018

Op 16 april 2019 zijn de regionale en landelijke discriminatiecijfers openbaar gemaakt.

Voor de persberichten zie:

Persbericht discriminatiecijfer 2018 ADV Bureau Art. 1 Gooi en Vechtstreek
Persbericht landelijk rapport 2018

Voor de rapporten zie:

VV ADV Bureau Art. 1 G&V 2018 definitief
Landelijke rapportage Discriminatiecijfers 2018

Discriminatie op de woningmarkt

Uit onderzoek van consumentenprogramma Radar blijkt dat 90 % van de verhuurmakelaars discrimineert.  Zie: https://www.uitzendinggemist.net/aflevering/472157/Radar.html  en  https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/steekproef-van-radar-negentig-procent-van-verhuurmakelaars-discrimineert-radar-checkt/

 
Verboden onderscheid op basis van leeftijd en geslacht
.

ADV Bureau Art. 1 Gooi en Vechtstreek heeft het College voor de Rechten van de Mens (CRM) verzocht om te beoordelen of een ondernemer verboden onderscheid op grond van geslacht en leeftijd maakt door met een bord bij zijn kraam op de markt in Hilversum te werven voor “een enthousiaste jongen voor de woensdag / zaterdag markt”.

Het CRM heeft op 14 maart 2019 geoordeeld dat er sprake is van verboden onderscheid. zie CRM oordeel 2019-21

Verboden onderscheid op basis van afkomst door vereniging bij toelating van leden.

Naar aanleiding van een verzoek van ADV bureau Art. 1 Gooi en Vechtstreek heeft het College voor de Rechten van de Mens op 25 februari 2019 geoordeeld dat een vereniging  een verboden onderscheid naar afkomst (Ras) maakt door bij haar toelatingsbeleid voor leden een quotum van 15 % te hanteren voor niet westerse leden.
Zie Oordeel CRM 2019-12

Voortgang kabinetsaanpak discriminatie

Op 12 februari 2019 heeft de Minister van BZK een brief naar de Tweede Kamer gezonden inzake de kabinetsaanpak van discriminatie. Zie kamerbrief-over-voortgang-kabinetsaanpak-van-discriminatie

.