Sociaal wijkteam

Zorg- en welzijnsinstellingen werken steeds vaker samen in sociale wijkteams om oplossingen te zoeken voor problemen en vragen van inwoners.
Deze samenwerking vindt plaats op het niveau van de gemeente, een wijk of een buurt. Het uitgangspunt is dat mensen hun vragen dichtbij en laagdrempelig kunnen stellen, omdat hulp vragen vaak al moeilijk genoeg is.

De samenwerking kent verschillende vormen. Soms gaat het om een duo van een wijkverpleegkundige en een sociaal werker, soms om een groter samenwerkingsverband van diverse partijen.

Versa Welzijn neemt deel aan:

Sociaal wijkteam Blaricum
Sociaal wijkteam Eemnes
Sociaal wijkteam Laren
Wijkcoaches Gooise Meren
Buurtnetwerken Hilversum
Sociale wijkteams Huizen

 banner-blauw-vervolgpagina-170x200


Zou u willen aangeven uit welke woonplaats u komt?
Dit helpt ons om u van de juiste informatie te voorzien.