Geheugenhuis

Het GeheugenHuis is een ontmoetingsplek in een wijkcentrum, voor én door mensen met (beginnende) geheugenproblemen/dementie en hun mantelzorgers. U kunt hier terecht voor contacten, emotionele steun, activiteiten, informatie en advies. Daarnaast zijn mensen die zich eenzaam voelen, mensen met een GGZ-achtergrond en mensen met een verstandelijke beperking ook van harte welkom. Er is een GeheugenHuis in Huizen, voor inwoners uit Huizen en de BEL-gemeenten, in Bussum, voor inwoners van Bussum en omstreken en in Muiden, voor Muiden en omstreken.

Waarom?

Mensen met (beginnende) geheugenproblemen/dementie blijven het liefst zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving wonen. Hiervoor doen zij vaak een beroep op partners, kinderen, familieleden, buren of vrienden, de zogenaamde mantelzorgers. Door in een vroeg stadium extra aandacht, informatie en steun te ontvangen, kan de persoon met (beginnende) geheugenproblemen/dementie zichzelf langer redden én kan de mantelzorger de zorg langer volhouden. Het GeheugenHuis biedt deze benodigde steun en begeleiding. Door lotgenoten, vrijwilligers en professionals. Dicht bij huis. In een warme omgeving. En alles onder één dak.

Hoe werkt het?

De persoon met (beginnende) geheugenproblemen/dementie en zijn of haar mantelzorger komen (bij voorkeur) samen naar het GeheugenHuis. De deelnemers bepalen en organiseren zelf wekelijks, in de groep, wat zij willen en kunnen doen. Zelfstandig, of met ondersteuning van in te schakelen professionals en vrijwilligers. Al naar gelang de wensen en behoeften van de deelnemers. Het kan gaan om bezigheden en activiteiten in het GeheugenHuis zelf, zoals koffie drinken, lezen, schilderen of lichamelijke oefeningen, maar ook om activiteiten daarbuiten, zoals wandelen, boodschappen doen of een museumbezoek. Ook kan het voorlichting of ondersteuningsgesprekken door professionals betreffen. Individueel, per deelnemersduo of in groepsverband. Uit ervaringen elders in Nederland blijkt dat juist deze mix van steun door lotgenoten en professionals goed werkt.

U kunt gewoon een keer langskomen met of zonder uw partner/mededeelnemer. De coördinator of één van de deelnemers zal u ontvangen en vertellen wat er zoal gebeurt in het GeheugenHuis. Mocht het voor u interessant zijn, dan volgt er een intakegesprek, waarin gekeken wordt hoe de activiteiten kunnen aansluiten op uw behoeften en die van uw partner/mededeelnemer. Er worden dan afspraken gemaakt wanneer u beiden wilt komen en hoe vaak. Uiteraard kunt u ons ook bellen of mailen als u meer informatie wilt.

Huizen

Het GeheugenHuis bevindt zich in wijkcentrum De Draaikom, Draaikom 2 in Huizen.

Het GeheugenHuis is geopend op: maandag t/m donderdag: 10.00 tot 15.00 uur en vrijdag: 10.00 – 13.30 uur.

U kunt één of meer dagdelen komen en naar wens blijven of komen lunchen. Voor de activiteiten en de lunch wordt een kleine vergoeding per keer gevraagd.
Het Versa GeheugenHuis in Huizen is ontstaan uit een samenwerking tussen Versa Welzijn en Alzheimer Nederland, afdeling Gooi en omstreken. Er wordt nauw samengewerkt met andere organisaties en professionals zoals huisartsen, casemanagers dementie en geriatrisch verpleegkundigen.

Meer informatie of aanmelden:
Rianne Sturkenboom (06 82 34 40 35) of Esther Daamen (06 82 53 02 98), coördinatoren GeheugenHuis Huizen, of 06 150 369 63 (GeheugenHuis Huizen) tussen 9.00 en 13.00.                                  

e-mail: rsturkenboom@versawelzijn.nl
Twitter:  @VersaGeheugenhs
Facebook: Versa Geheugenhuis

Bussum

‘t Bussums GeheugenHuis bevindt zich in wijkcentrum Uit-Wijk aan de Dr. Schaepmanlaan 10 in Bussum.

’t Bussums GeheugenHuis is iedere maandag- en donderdagochtend geopend van 09:00 – 13:00 uur en iedere woensdag- en vrijdagochtend van 10:00 – 13:00 uur. Met ingang van 16 maart 2022 is ’t Bussums GeheugenHuis iedere maandag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend geopend van 09:30 – 13:00 uur.
Voor de lunch wordt een kleine vergoeding gevraagd van € 2,50 per keer.

Versa Welzijn werkt voor ’t Bussums Geheugenhuis samen met andere organisaties en professionals zoals huisartsen, casemanagers dementie, geriatrisch verpleegkundigen en met Alzheimer Nederland regio Gooi & omstreken.

Meer informatie of aanmelden:
Anita Kruys, Coördinator ‘t Bussums GeheugenHuis
06 30054737
email: akruys@versawelzijn.nl

Muiden

Het Muiderhuis bevindt zich op de Herengracht 82, te Muiden.

Het Muiderhuis is geopend dinsdag van 10.15 tot 13.00 uur. 
Voor de lunch wordt een kleine vergoeding per keer gevraagd. 

Het Muiderhuis in Muiden is ontstaan uit een samenwerking tussen Versa Welzijn en de casemanagers dementie van Vivium. Er wordt nauw samengewerkt met andere organisaties en professionals zoals huisartsen, wijkverpleging en wijkcoaches.

Voor meer informatie of aanmelden:
Carlos Tilburg, ctilburg@versawelzijn.nl of 06 82 86 89 48

Kunnen wij je helpen?