De Ontmoeting – Eemnes

Bij de ‘De Ontmoeting’ in het Huis van Eemnes brengen we mensen met elkaar in contact die het lastig vinden om de dag in te vullen. ‘De Ontmoeting’ is een vorm van dagbesteding, opgericht vanuit het idee dat alle mensen deel moeten (blijven) kunnen uitmaken van de samenleving, ook mensen die hierbij een steuntje nodig hebben.

Voor wie?

Inwoners van Eemnes met een fysieke beperking, met beginnende geheugenproblemen, of die door andere oorzaken minder goed zelf invulling aan de dag kunnen geven.

Binnen ‘De Ontmoeting’ richten we ons op mensen die (nog) niet in aanmerking komen voor geïndiceerde dagopvang, of hier, voor het eigen gevoel, niet aan toe zijn. Mensen die baat hebben bij activering en voor wie het goed is om meer onder de mensen te komen zijn bij ‘De Ontmoeting’ aan het juiste adres. Hun mantelzorgers hebben even de handen vrij om een dagje iets voor zichzelf te doen.

Waar en wanneer?

Iedere dinsdag van 10.00 – 15.30 aan de Noordersingel 4, in het Huis van Eemnes. Voor deelname aan de lunch vragen wij een kleine financiële bijdrage.

Hoe?

Samen dingen doen is leuker dan alleen! In overleg met de bezoekers geven we vorm aan een zinvolle en gezellige dag in het Huis van Eemnes. Denk bijvoorbeeld aan een puzzel maken, een spelletje doen, een kaartje leggen, samen een wandelingetje maken, breien of anders creatief bezig zijn.

‘De Ontmoeting’ wordt begeleid door een medewerker van Versa Welzijn en vrijwilligers.

Meer informatie / aanmelden

Wilt u zich aanmelden als deelnemer of vrijwilliger, of heeft u vragen, neem dan contact op met:

Lizzy Pellikaan, 06 82 34 26 72, lpellikaan@versawelzijn.nl

Kunnen wij je helpen?