Dagje Hart van Laren

“Dagje Hart van Laren” is een nieuwe vorm van dagbesteding in Laren. Opgericht vanuit het idee dat alle mensen deel moeten (blijven) kunnen uitmaken van de samenleving, ook mensen die hierbij een steuntje nodig hebben.

Voor wie?

Inwoners van Laren met een fysieke beperking, met beginnende geheugenproblemen, of zij die door andere oorzaken minder goed zelf invulling aan de dag kunnen geven.

Binnen ‘Dagje Hart van Laren’ richten we ons op mensen die (nog) niet in aanmerking komen voor geïndiceerde dagopvang, of hier, voor het eigen gevoel, niet aan toe zijn. Mensen die baat hebben bij activering en voor wie het goed is om meer onder de mensen te komen zijn bij ‘Dagje Hart van Laren’ aan het juiste adres. Hun mantelzorgers hebben even de handen vrij om een dagje iets voor zichzelf te doen.

Waar en wanneer?

Elke dinsdag van 10:30 tot 15:00 uur in het Brinkhuis in Laren, Brink 29.
Kosten: 8,00 euro incl. lunch. Deelnemen kan zonder indicatie.

Hoe?

De invulling van de dag wordt zoveel mogelijk bepaald door wat de deelnemers zelf willen. Er zijn mogelijkheden voor activiteiten in het Brinkhuis zelf, een lezing in de bibliotheek, een film in het Brinkhuis, maar er zijn ook vrijwilligers die het leuk vinden om voor/met enkele deelnemers ‘buitenshuis’ een activiteit te organiseren. Bijvoorbeeld een bezoek aan het Singer museum, een boswandeling, biljarten in het plaatselijke café of samen boodschappen doen.

‘Dagje Hart van Laren’ wordt begeleid door een beroepskracht en vrijwilligers. 

Meer informatie / aanmelden

Wilt u zich aanmelden als deelnemer of vrijwilliger, of heeft u vragen, neem dan contact op met:
Monique Hermsen, 06 83 67 26 78, mhermsen@versawelzijn.nl

Kunnen wij je helpen?