Wijkcentrum De Palmpit

De Palmpit is een centrum voor ontmoeting en activiteiten, gevestigd in het appartementencomplex de Heul. Het centrum beschikt over een ontmoetingsruimte annex biljartgelegenheid, cursusruimtes en een terras. Wekelijks vindt op maandag- en donderdagavond tussen 17.30 en 19.00 uur de open eettafel plaats.
Iedereen kan inschrijven voor de maaltijd: bewoners van de Heul, buurtbewoners etc. Het is een leuke manier om samen met elkaar een goede maaltijd in gezelschap met anderen te genieten!

De dagelijkse leiding over het wijkontmoetingscentrum is in handen van een vrijwillige beheercommissie, die ondersteund wordt door Versa Welzijn. Elke twee maanden verschijnt Wijkkrant ‘Rondom de Palmpit’. De wijkkrant heeft een oplage van 600 stuks en bevat actuele informatie.

Beheerder

Je kunt rechtstreeks bellen naar de gastvrouwen en –heren in De Palmpit, op werkdagen van 9.30 – 12.30 uur en op woensdag- en vrijdagmiddag van 13.30 – 16.30 uur.

Activiteiten

Bekijk de activiteiten die Versa Welzijn en andere organisaties organiseren in de Palmpit op www.depalmpitbussum.nl