Het Verbindingshuis

Het Verbindingshuis is een buurtkamer in Hilversum oost. Er worden diverse activiteiten georganiseerd met en voor de buurt. Binnenkort wordt het activiteitenoverzicht ge-update.

Huiswerkbegeleiding wordt geboden op donderdag in wijkcentrum St. Joseph, klik hier voor een overzicht.

Meer informatie

Irma van Dijk, idijk@versawelzijn.nl, 06 51 07 55 44