Samenwerkingsverbanden

Versa Welzijn werkt intensief samen met andere organisaties in de regio. Zo kunnen we onze cliënten waar nodig goed doorverwijzen naar de juiste instantie. Ook kunnen we sneller signalen oppikken, wanneer het ergens niet goed gaat, bijvoorbeeld in het geval van jongerenoverlast of eenzaamheid.

Versa Welzijn neemt ook deel aan diverse wijkteams en samenwerkingsoverleggen, onder meer:

De samenwerking met de hiervoor genoemde organisaties verloopt deels op managementniveau en deels via de uitvoering van dienstverlening en bij multidisciplinaire zorg via casemanagement. Het voert te ver om van al deze partners vast te leggen welke afspraken er met wie gemaakt zijn, temeer daar deze afspraken doorgaans niet op strategisch en/of tactisch niveau zijn gemaakt.
Deels wordt de samenwerking vormgegeven via sociale wijkteams of sociale wijknetwerken. In deze gevallen is het de keuze van de gemeente om de rollen van de partners in die teams of netwerken vast te leggen of om er juist voor te kiezen dit niet te doen en de samenwerking te ‘laten ontstaan’.

Versa Welzijn besteedt geen dienstverlening uit.
Uitzondering hierop zijn de sportactiviteiten te Huizen, die door het RIBW worden verzorgd.

Wilt u ook samenwerken met Versa Welzijn?
Neem dan contact op via: 035 623 11 00
of info@versawelzijn.nl

 

 

.

 

Kunnen wij je helpen?