Schoolmaatschappelijk werk

Wat is schoolmaatschappelijk werk van Versa Welzijn?

Scholen kunnen van schoolmaatschappelijk werkers advies en begeleiding krijgen bij (het signaleren van) problemen van hun leerlingen. Schoolmaatschappelijk werk (smw) helpt problemen op te lossen en (vaak grotere) problemen te voorkomen. Smw’ers zijn de brug tussen de school en hulpverlening. Versa Welzijn heeft een groot netwerk. Als dat nodig is, kunnen we dus goed doorverwijzen.

De smw’er kan op drie manieren helpen:

Voor wat voor problemen is schoolmaatschappelijk werk?

Leerlingen kunnen allerlei soorten problemen hebben. Het ene probleem is ernstiger dan het andere. We noemen een paar voorbeelden: opstandigheid, veranderend gedrag in de klas, spijbelen, onzekerheid, aansluiting in de klas, maar ook gescheiden ouders, huiselijk geweld, automutilatie of zelfmoordgedachten.

Hoe werkt schoolmaatschappelijk werk van Versa Welzijn?

De smw’er is onderdeel van het Zorg- en Adviesteam (ZAT) van de school. Binnen het ZAT adviseert hij/zij de leerkracht. Schoolmaatschappelijk werk kan op 3 manieren worden opgestart:

De smw’er voert 1 tot 3 gesprekken met de leerling en/of ouders. Als dit niet genoeg is, verwijst hij/zij de leerling of ouders door naar de juiste instantie voor verdere hulp. De smw’er heeft een geheimhoudingsplicht.

Welke scholen kunnen smw inschakelen?

Versa Welzijn werkt samen met Unita (primair onderwijs) en Qinas (voortgezet onderwijs). We zijn actief op ruim 100 basisscholen en 7 grote scholengemeenschappen voor het voortgezet onderwijs.

Scholen kunnen naar wens een vast aantal uur inkopen of de schoolmaatschappelijk werker op afroep laten komen.

Andere hulp voor ouders

Ouders die vragen hebben over de opvoeding, of over het functioneren van hun kind, kunnen terecht bij: Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek, Ouder en Kind Team Weesp, Jeugd en Gezinsteam Eemnes.

Meer informatie en contact