’t Kwetternest slaagt voor pilot: inwonerskracht met support van sociaal werk

Buurtkamer ‘t Kwetternest is met vlag en wimpel geslaagd voor de pilot. Van de gemeente kregen vrijwilligers samen met Versa Welzijn drie maanden de tijd om te bewijzen dat de wijk Noord-West behoefte heeft aan een buurthuis. En die is er! Voor de komende drie jaar zit ‘t Kwetternest gebeiteld; een contract voor tijdelijke voortzetting wordt opgesteld.

Al vanaf dag één groeide het aantal bezoekers gestaag en de mensen komen uit heel Muiden. Er worden dan ook tal van activiteiten georganiseerd. Dat ziet ook wethouder Barbara Boudewijnse. Daarom wordt de buurtkamer in de P.C. Hooftschool voortgezet tot aan de herontwikkeling van die locatie. “Daarmee wordt voorzien in een behoefte vanuit de wijk en wordt vandalisme voorkomen”, meldt Boudewijnse. 

Velen maakten zich warm voor deze nieuwe ontmoetingsplek in de wijk, die sinds 1 december 2022 operationeel is. Onder leiding van Ada Gieling-van den Berg en met voortdurende steun een meedenk-kracht van Versa’s opbouwwerker Caroline, werd een petitie gestart, waarna de gemeente toestemming gaf voor de pilot. De nieuwe ruimte werd ingericht en het feest kon beginnen. Tegenwoordig wordt er geklaverjast, zijn er leesmiddagen voor kinderen, koffieochtenden en creatieve middagen. Maandelijks organiseert de buurtkamer het Repair Café, gezamenlijk zwerfvuil ruimen en een lunch. Boudewijnse: “Daarnaast is er steeds meer bezetting op de avonden voor vergaderingen of bijeenkomsten. Naast de buurt komen er ook regelmatig mensen langs van Wattnu, brandweer, politie en de gemeente.”

“Afgesproken was om eerst drie maanden een pilot te draaien om te zien of er behoefte is aan een buurtkamer en hoe de buurt dit met begeleiding van Versa zelf kan gaan runnen. Dit is bekostigd vanuit het Doe Democratiebudget”, gaat de wethouder verder. “Elke maand is er geëvalueerd door twee leden van het kernteam van de buurtkamer en twee medewerkers van Versa Welzijn om de stand van zaken op te nemen. Uit de evaluaties is gebleken dat het aantal bezoekers blijft groeien, van gemiddeld zestig bezoekers per week in december tot zeventig bezoekers per week in februari. De gemeente weet ook steeds beter de buurtkamer te vinden voor onder andere overleggen en bewonersavonden.”

De P.C. Hooftschool-locatie wordt voor een tijdelijke periode van drie jaar verhuurd. “Dit loopt gelijk met de overeenkomst van kinderopvang Zonnebloei, die in hetzelfde pand is gevestigd.” Wat betreft het contract wordt hetzelfde tijdspad gebruikt als voor de kinderopvang. “De opbrengsten van de evaluaties van de buurtkamer zullen worden meegenomen in het visietraject Muiden Noord-West en in het bredere kader over buurtkamers en het beleid dat hierop in ontwikkeling is.” De verhuurkosten voor ‘t Kwetternest worden gedekt uit de SPUK-GALA gelden (Versterken sociale basis, red.). De gebruikers voorzien zelf in de benodigdheden om de buurtkamer open te kunnen stellen. Ada Gieling-van den Berg is blij met de verlenging. Samen met andere vrijwilligers worden andere mogelijkheden voor de buurtkamer bekeken. “In de tuin wordt al fanatiek gewerkt, want de bijbehorende grond is gevuld met aarde en die delen we nu met de opvang Zonnebloei. Een combinatie van bloemen, groenten en een terras”, laat ze weten.

Bron: Muider Nieuws