Aantal meldingen discriminatie op wettelijke gronden in 2022 gestegen


In 2022 heeft het Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek wederom een hoog aantal discriminatiemeldingen ontvangen van inwoners uit de Gooi en Vechtstreek: in totaal 123, ten opzichte van 140 in 2021, 161 in 2020 en 83 in 2019. Als de corona-gerelateerde en anonieme meldingen niet worden meegeteld is sinds 2019 sprake van een stijging in het aantal ontvangen meldingen: van 83 meldingen in 2019, naar 88 meldingen in 2020, 98 in 2021 en 115 meldingen in 2022.

Discriminatie op grond van herkomst/huidskleur en geslacht gestegen

Discriminatie op grond van herkomst/huidskleur kwam in 2022 vaker voor: 65 meldingen tegenover 46 in 2021. Dit werd het vaakst gemeld op het maatschappelijk terrein van de openbare ruimte (10 keer), de arbeidsmarkt (9 keer) en commerciële dienstverlening (9 keer). Opvallend is de toename van het aantal meldingen op grond van geslacht ten opzichte van 2021. Discriminatie op deze grond werd in 2022 16 keer gemeld, tegenover slechts 6 keer in 2021. Dit aantal is ongeveer terug op het niveau van 2020 (toen 15 meldingen).

Discriminatie op arbeidsmarkt meest gemeld

In 2022 kwamen de meeste meldingen binnen op het terrein van de arbeidsmarkt. Dit is een vrij stabiel gegeven in de cijfers van de afgelopen jaren met uitzondering van het ‘coronajaar’ 2021. In bijna de helft van de gevallen ging het hierbij om ervaren discriminatie op grond van herkomst of huidskleur. Dit betrof ervaringen van discriminatie bij werving en selectie op de werkvloer, arbeidsvoorwaarden en promotie/doorstroom, en bij arbeidsbemiddeling.

Discriminatierapport Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek

Vandaag zijn de gerapporteerde discriminatiecijfers van het Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek gepubliceerd. Dit rapport doet verslag van de meldingen binnen de zes gemeenten van deze regio. Het volledige rapport is te vinden op https://www.meldpuntdiscriminatiegv.nl/actueel/