Meldpunt Discriminatie

Antidiscriminatievoorziening Bureau Art. 1 Gooi en Vechtstreek

Antidiscriminatievoorziening Bureau Art. 1 Gooi en Vechtstreek is een onafhankelijk bureau dat zich richt op het voorkomen en bestrijden van discriminatie.

Bent u zelf slachtoffer van discriminatie of bent u hiervan getuige? Ongelijk behandeld omdat u te oud, gehandicapt, vrouw bent, of vanwege uw huidskleur? Melden helpt! Iedereen uit Blaricum, Hilversum, Huizen, Gooise Meren, Laren, Wijdemeren en Weesp met een melding op het gebied van discriminatie kan bij ons terecht. De hulpverlening is geheel kosteloos.

Wij geven tevens voorlichting aan gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen en buurtorganisaties etc.

Wat is discriminatie?

We zijn allemaal verschillend, maar wel gelijkwaardig. Bij discriminatie gaat het erom dat je in gelijke gevallen ongelijk behandeld wordt. Discriminatie is het ongelijk behandelen van mensen op basis van kenmerken die er helemaal niet toe doen. Als iemand zonder rijbewijs solliciteert naar een baan als chauffeur en de baan niet krijgt is dat volledig terecht. Het is een ander verhaal als iemand niet wordt aangenomen, omdat hij of zij te oud, gehandicapt, donker gekleurd, moslim of homo is.

Wie eens gediscrimineerd is weet hoe pijnlijk het is om afgewezen te worden om wie je bent, zonder dat er verder wordt gekeken naar wat je doet of kunt. En eigenlijk is het heel simpel: iedereen zou met respect behandeld moeten worden en iedereen zou dezelfde kansen moeten hebben op scholing, inkomen en welzijn.

Discriminatiegronden

In de Nederlandse wet staan twaalf kenmerken waarop je mensen in dezelfde situatie niet ongelijk mag behandelen:

 • Afkomst/huidskleur/ras
 • Arbeidsduur (fulltime/parttime)
 • Burgerlijke staat
 • Geslacht
 • Godsdienst
 • Levensovertuiging
 • Handicap/chronische ziekte
 • Leeftijd
 • Nationaliteit
 • Politieke overtuiging
 • Seksuele gerichtheid
 • Vast of tijdelijk dienstverband

Dit zijn de twaalf discriminatiegronden. Als je mensen op één van die gronden verschillend behandelt, dan discrimineer je.

Contact

Wilt u een afspraak maken? Een klacht melden? Het Meldpunt Discriminatie is telefonisch, per brief of via e-mail bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur.
(035) 6830154 of 0900 – 2354354

Bezoekadres (op afspraak): Larenseweg 30, 1221 CN Hilversum
Postadres: Postbus 1463, 1200 BL Hilversum
E-mail: discriminatie@versawelzijn.nl

Melden van discriminatie kan ook via deze website.

Privacy

Voor privacybeleid zie: privacyreglement

Klacht?

Heeft u een klacht: zie klachtenregeling Versa Welzijn