Lotgenoten

Versa Welzijn organiseert, vaak in samenwerking met andere organisaties, diverse gelegenheden waarbij mensen die in dezelfde situatie verkeren elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen.

Alzheimer café

Een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden.
Lees meer over het Alzheimer café>>

Parkinson café

Een trefpunt voor mensen met de ziekte van Parkinson, hun partners, familieleden en vrienden.
Lees meer over het Parkinson café >>

NAH-pluspunt

Een inloopochtend voor mensen met NAH = Niet Aangeboren Hersenletsel.
Lees meer over het NAH-pluspunt >>

Geheugenhuis

Een plek voor ontmoeting en dagbesteding voor en door inwoners van Huizen en de BEL-gemeenten met (beginnende) geheugenproblemen/dementie en hun mantelzorgers.
Lees meer over het Geheugenhuis >>

Dagje Blaercom – Blaricum

Dagbesteding voor mensen met beginnende geheugenproblemen of chronische beperkingen.
Lees meer over Dagje Blearcom >>

Gespreksgroepen voor mantelzorgers

Er zijn diverse gespreksgroepen voor mantelzorgers. Soms zijn deze gericht op mantelzorgers in het algemeen, soms op bepaalde doelgroepen.
Lees meer over Gespreksgroepen voor mantelzorgers >>

 banner-blauw-vervolgpagina-170x200


Zou u willen aangeven uit welke woonplaats u komt?
Dit helpt ons om u van de juiste informatie te voorzien.