Bewoners nemen regie in de wijk Hilversum Zuidwest

In onderstaande artikelen beschrijven we de stappen die bewoners, community builders, onderzoekers en het supportteam samen zetten in ‘Bewoners nemen regie in de wijk Hilversum Zuidwest’. Doel van het traject is om de groepskracht in de wijk (verder) te versterken. Zodat bewoners zich, nog meer dan al het geval is, verantwoordelijk voelen voor hun wijk, wie er wonen en wat er gebeurt. Niet als verlengstuk van beleidsplannen en agenda’s van organisaties, maar als makers van hun eigen leefomgeving en verbinders van het samen leven! Zodat ze de maatschappelijke uitdagingen in de wijk, nog beter dan nu al het geval is, zelf ter hand kunnen nemen. Nog beter, want bewoners in deze wijk zijn al actief in talloze initiatieven. Versa Welzijn werkt hier aanvullend aan door bewonersinitiatieven en de bewonersorganisatie te ondersteunen, versterken en intensiveren. Hogeschool Utrecht onderzoekt in dit door het Roelsefonds mogelijk gemaakte traject of Versa hierin slaagt. De onderzoeksvraag daarbij is: op welke wijze kan het eigenaarschap en onderzoekend vermogen van wijkbewoners worden vergroot? Met als doel de sociale basis, en daarmee het welzijn en de gezondheid van mensen in de wijk, te versterken.

Bewoners Zeverijnflats beleven samen een heerlijke middag!

Een half jaar geleden gingen bewoners van de Zeverijnflats 1 en 2 er voor het eerst met elkaar op uit….

“We zetten hier een andere sfeer neer. En iedereen gaat dat merken!”

Jeanet van Maanen liep de lift uit van de Erasmusflat, waar ze woont, zag mensen in de hal samen koffie…

Verslag van de eerste ‘samen leren’-sessie in AllArt

“Alles is begonnen met een vlaggetje!” Het is 8 april, half twee in de middag, als ruim 40 mensen in…

Uitwisselen over hoe gemeenschapskracht gezondheid versterkt

Het is 12 maart. Een druilerige ochtend, zoals ochtenden in Nederland druilerig kunnen zijn. In jongerencentrum De Keet zit een…

Bewoners Erasmusflat ‘Samen voor een schone flat’

De eerste Buurtbakkies in de Erasmusflat waren nog wat aarzelend. Bewoners keken de kat uit de boom, begrepen niet goed…

Van ergernissen delen in de Erasmusflat, naar ze samen oppakken!

Het is maandag 22 januari, buiten is de ergste kou uit de lucht. In de Erasmusflat is het ’s middags…

2024 start vol verbindingen in de Zeverijnflats

Het is 17 januari en het vriest dat het kraakt. Toch hebben tien bewoners de kou getrotseerd. Ze zitten samen…

Het groene boekje

https://issuu.com/naardaar/docs/het_groene_boekje_2024-1 Het groene boekje is hét kloppend informatiehart van Hilversum Zuidwest. Lees je het groene boekje, dan weet je wat…

Feestelijke afsluiting van een jaar boordevol buurtverbinding

Het is woensdagavond 20 december, kwart voor vijf, en in de Bethlehemkerk is Maryam alweer druk in de weer. Want…

Heerlijke Flatsnert aan de Johannes Huslaan!

Het is bijzonder sfeervol in de entreehal van de tweede Johannes Huslaan-flat. De lampjes branden, er is een mooi, groot…