Bewoners nemen regie in de wijk Hilversum Zuidwest

In onderstaande artikelen beschrijven we de stappen die bewoners, community builders, onderzoekers en het supportteam samen zetten in ‘Bewoners nemen regie in de wijk Hilversum Zuidwest’. Doel van het traject is om de groepskracht in de wijk (verder) te versterken. Zodat bewoners zich, nog meer dan al het geval is, verantwoordelijk voelen voor hun wijk, wie er wonen en wat er gebeurt. Niet als verlengstuk van beleidsplannen en agenda’s van organisaties, maar als makers van hun eigen leefomgeving en verbinders van het samen leven! Zodat ze de maatschappelijke uitdagingen in de wijk, nog beter dan nu al het geval is, zelf ter hand kunnen nemen. Nog beter, want bewoners in deze wijk zijn al actief in talloze initiatieven. Versa Welzijn werkt hier aanvullend aan door bewonersinitiatieven en de bewonersorganisatie te ondersteunen, versterken en intensiveren. Hogeschool Utrecht onderzoekt in dit door het Roelsefonds mogelijk gemaakte traject of Versa hierin slaagt. De onderzoeksvraag daarbij is: op welke wijze kan het eigenaarschap en onderzoekend vermogen van wijkbewoners worden vergroot? Met als doel de sociale basis, en daarmee het welzijn en de gezondheid van mensen in de wijk, te versterken.

“Wat een rijkdom aan bewonersinitiatieven!”

Het is dinsdagavond 30 mei. We zijn ruim een uur onderweg in de Koepel, als wijkwethouder Gerben van Voorden de…

Samen Veilig Kerkelanden: Samen denken en doen!

Het is dinsdagavond 16 mei. Cecile, sinds kort actief als community builder in de wijk, geeft bewoner Paul het woord….

Mooie ontmoetingen en waardevolle verbindende gesprekken in Zeverijnflat 1

Het is woensdagochtend 19 april en in de Zeverijnflat 1 is er al vroeg aanloop. Een kwartier voordat de Koffietafel…

Bakkie in de buurt

Het is maandag 3 april, vroeg in de middag. Als ik kom aanrijden bij de Kloosterlaan, bereidt opbouwwerker Katinka Boot…

Ontdekte haakjes in de wijk

Welke haakjes hebben de community builders ontdekt tijdens hun gesprekken in de buurt? Een overzicht, dat we continu bijwerken: De…

De start van de onderzoekers en het supportteam

Er zijn twee dingen gebeurd na november die van invloed zijn geweest op de voortgang van het traject: voortschrijdend inzicht…

Maak kennis met community builders Cecile Custers en Matijs Gerrits

Cecile Custers en Matijs Gerrits zijn als community builders aangesteld. Cecile is inmiddels al begonnen, Matijs start in de derde…

“Bewoners moeten niet alleen betrokken worden, maar ook zeggenschap krijgen”

Lucie van Cranenburgh en Annemarie Nes zijn, samen met hun buurtgenoot Karim Didouch, actieve buurtbewoners. Ze waren aanwezig bij de…

De start van een bijzondere buurtreis in Hilversum-Zuidwest

Het is 22 november, half acht ’s avonds. In buurtcentrum De Koepel gaat het gesprek van de dag over de…

Ons leer-logboek

We zijn samen tot de volgende inzichten gekomen (tot en met 30 mei 2023): De onderzoekers sluiten aan; bij de…