ABCD

Sinds enkele jaren omarmt Versa Welzijn de ABCD-werkwijze van Cormac Russell. ABCD staat voor Asset-Based Community Development (ABCD). Russell is een absolute expert op het gebied van gemeenschapgedreven verandering en burgergerichte democratie. In de afgelopen jaren heeft hij in meer dan 30 landen lokale gemeenschappen geholpen met zijn Asset-Based Community Development (ABCD) aanpak.

Ieder mens heeft een talent

Russell reist de hele wereld af omdat hij gelooft in de kracht en de noodzaak van samenleven. De gemeenschap zegt hij, lijkt op het moment wel op een werkpaard, iedereen doet er een beroep op maar niemand geeft het te eten. We leven in een individualistische wereld. Mensen worden gezien om wat ze consumeren, niet om wat ze kunnen produceren. Volgens Russell heeft ieder mens talenten (assets) en het is de kunst deze gaven te ontsluiten ten behoeve van de gemeenschap. Sociaal werkers zijn bij uitstek in staat om die individuele kracht te verbinden met wat gemeenschappen nodig hebben.

Oprechte interesse

Zijn conclusie: mensen zijn wel actief en initiatiefrijk, maar ze zijn niet verbonden. Die verbinding start met oprechte interesse in de ander. Russell roept op te stoppen met het aanbieden van activiteiten, programma’s en hulp, die draaien teveel om wat de aanbieder belangrijk vindt.

De Start

Versa Welzijn is met de ABCD-werkwijze gestart in Hilversum, waar in 2018 het opbouwwerk weer teruggebracht werd op straat en in de buurten van iedere Hilversumse wijk. Duo’s werden gevormd van opbouwwerkers (altijd gericht op het collectief) en maatschappelijk werkers (startend bij een individu) om samen op te trekken. Werkers vormden leergemeenschapjes met inwoners onder begeleiding van een externe ABCD-gids, Birgit Oelkers. Opbouwwerker Houriya Harrane werd interne gids voor collega’s.

‘De ABCD-werkwijze gaat uit van gelijkwaardigheid en respect voor de kracht die mensen hebben. Zo simpel en toch zo mooi. En: werkbaar. Te veel professionals denken dat mensen geholpen moeten worden bij het oplossen van hun problemen. Maar het gaat niet om te zien “what’s wrong”, maar om “what’s strong”. Het gaat erom die krachten te verbinden. Mensen willen gehoord worden, willen verbonden zijn en iets betekenen voor anderen.’

Echte verbinding

Houriya: ‘De ABCD-werkwijze start met de vragen: wat kan de gemeenschap zelf goed? En waar vraagt men hulp bij? Vaak slaan instellingen en overheden dat over en beginnen met: wat kunnen instellingen voor de bewoners doen? Of: wat hebben jullie nodig?. Door daarmee te beginnen slipt het geld van dit soort top-down projecten weg als water door zand. Juist sociaal werk kan, door de 1e twee vragen met bewoners te beantwoorden, het zand omzetten in een goede voedingsbodem.’

Om dat goed te kunnen doen is Versa Welzijn present in wijken, buurten en dorpen, van mens tot mens. We zetten in nauw overleg met de gemeenten en partners, in op voldoende buurtwerk en wijkgericht maatschappelijk werk. Anno 2024 werken we in meerdere gemeenten volgens de ABCD aanpak en daar zijn we blij mee!

Lezing Russell

Op 5 december 2018 gaf Cormac Russell een lezing voor een uitverkochte zaal van 100 aanwezigen. Benieuwd naar zijn verhaal? Hier kun je hem integraal terug luisteren en zien!

Meer informatie

Katinka Boot, kboot@versawelzijn.nl, 06 47 19 19 94.