Het Gooi leeft! – Naarden

Versa Welzijn is één van de samenwerkingspartners binnen het project ‘Het Gooi Leeft!’, dat erop gericht is om ouderen in Naarden te ondersteunen in het zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Bewoners en vertegenwoordigers van ouderenorganisaties zijn sinds de start bij het project betrokken.

Zo lang mogelijk zelfstandig wonen

Het project Het Gooi Leeft! heeft als doel om zelfstandig wonende alleenstaande ouderen met minimaal één beperking in Naarden in de wijken rondom Amaris locatie De Veste te ondersteunen in het zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen. In de wijken rondom Amaris De Veste woont een groot aantal zelfstandig wonende ouderen. 83% van hen kampt met één of meerdere gezondheidsklachten. Voor Het Gooi Leeft! is samen met ouderen gekeken naar wat er nodig is om langer zelfstandig wonen mogelijk te maken.

De wens van de ouderen bleek te bestaan uit meer sociale samenhang, contact en ontmoeting in de wijk. Dit heeft geresulteerd in een mooi programma van activiteiten, zoals muziekuitvoeringen en lezingen. Tevens wilden de bewoners beter voorbereid zijn op het ouder worden in en om de eigen woning. Als derde aandachtspunt gaf men mee dat er stimulans en begeleiding nodig is bij het fysiek en cognitief actief blijven. Een wandelgroep en de beweegmaatjes van Versa Welzijn helpen ouderen hiermee.

Meedoen/meer informatie

Woont u in Naarden in de wijken rondom de Veste en bent u benieuwd wat voor diensten en activiteiten Het Gooi Leeft! biedt? Wilt u als bewoner of ouderenorganisatie uit Naarden graag meedenken over de invulling van dit project? Neem dan contact op met Wout Vermeulen, wvermeulen@versawelzijn.nl of 06 13 96 65 20.

Samenwerking

Het project is een samenwerking van de bewoners in de wijken rondom De Veste te Naarden, ouderenorganisaties, Amaris, GGD Gooi en Vechtstreek, Versa Welzijn, buurtsportcoach, gemeente Gooise Meren, Sherpa. Het project wordt gefinancierd door gemeente Gooise Meren en Protestante Kerken Naarden.

logo het gooi leeft

Kunnen wij je helpen?