• Van mens tot mens

Thuis blijven wonen

Wilt u zelfredzaam blijven met de regie over uw leven in eigen hand? Ondanks beperkingen door een chronische ziekte of handicap: door ouder worden of afnemende gezondheid; of door psychische problemen? Bij Versa Welzijn kunt u terecht voor advies, begeleiding en ondersteuning om op eigen kracht en met steun van mensen uit uw omgeving zelfstandig te kunnen (blijven) wonen. 

 

 banner-blauw-vervolgpagina-170x200