Dagje Blaercom

“Dagje Blaercom” is een nieuwe vorm van dagbesteding in Blaricum. Het laagdrempelige project is tot stand gekomen vanuit een vraag van de gemeenten Blaricum en Laren, die ‘de verwelzijning van de zorg’ toejuichen. Het plan past binnen het beleid dat alle mensen deel moeten blijven kunnen uitmaken van de samenleving, ook mensen die hierbij een steuntje nodig hebben. Versa Welzijn bedacht hierop het plan ‘Dagje Blaercom’, geïnspireerd op ‘het Geheugenhuis’ in Huizen.

Voor wie?

Inwoners van Blaricum en Laren met een fysieke beperking, met beginnende geheugenproblemen, of zij die door andere oorzaken minder goed zelf invulling aan de dag kunnen geven.

Binnen ‘Dagje Blaercom’ richten we ons op mensen die (nog) niet in aanmerking komen voor geïndiceerde dagopvang, of hier, voor het eigen gevoel, niet aan toe zijn. Mensen die baat hebben bij activering en voor wie het goed is om meer onder de mensen te komen zijn bij ‘Dagje Blaercom’ aan het juiste adres. Hun mantelzorgers hebben even de handen vrij om een dagje iets voor zichzelf te doen.

Waar en wanneer?

Maandag en woensdag in dorpshuis de Blaercom, Schoolstraat 3 in Blaricum.

We starten om 10:30 uur en lunchen gezamenlijk tussen de middag. De middag duurt tot 15:30 uur.

Hoe?

De invulling van de dag wordt zoveel mogelijk bepaald door wat de deelnemers zelf willen. Er zijn mogelijkheden voor activiteiten binnen de eigen ruimte in het dorpshuis, maar er zijn ook vrijwilligers die het leuk vinden om voor/met enkele deelnemers ‘buitenshuis’ een activiteit te organiseren. Bijvoorbeeld een bezoek aan een lezing in de Bieb of aan Singer, een boswandeling, of biljarten in het plaatselijke café.

‘Dagje Blaercom’ wordt begeleid door een beroepskracht en vrijwilligers.

Meer informatie / aanmelden

Wilt u zich aanmelden als deelnemer of vrijwilliger, of heeft u vragen, neem dan contact op met:

Lizzy Pellikaan, 06 82 34 26 72, lpellikaan@versawelzijn.nl

Monique Hermsen, 06 83 67 26 78, mhermsen@versawelzijn.nl

Kunnen wij je helpen?