• Van mens tot mens

Lotgenoten ontmoeten

Versa Welzijn organiseert, vaak in samenwerking met andere organisaties, diverse gelegenheden waarbij mensen die in dezelfde situatie verkeren elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen.

Alzheimer Café

Een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden.
Lees meer over het Alzheimer Café >>

Parkinson Café

Een trefpunt voor mensen met de ziekte van Parkinson, hun partners, familieleden en vrienden.
Lees meer over het Parkinson Café >>

Rouwcafé

Een ontmoetingsgelegenheid voor mensen die een dierbare verloren hebben.
Lees meer over het Rouwcafé >>

NAH-pluspunt

Een inloopochtend voor mensen met NAH = Niet Aangeboren Hersenletsel.
Lees meer over het NAH-pluspunt >>

Gespreksgroepen voor mantelzorgers

Er zijn diverse gespreksgroepen voor mantelzorgers. Soms zijn deze gericht op mantelzorgers in het algemeen, soms op bepaalde doelgroepen.
Lees meer over de gespreksgroepen voor mantelzorgers >>

Geheugenhuis

Een plek voor ontmoeting en dagbesteding voor en door inwoners van Huizen, de BEL-gemeenten, Bussum en Muiden met (beginnende) geheugenproblemen/dementie en hun mantelzorgers.
Lees meer over het Geheugenhuis >>

Dagje Blaercom

Dagbesteding voor inwoners van Blaricum en Laren met beginnende geheugenproblemen of chronische beperkingen.
Lees meer over Dagje Blaercom >>

’t Wijdehuis – Wijdemeren

Ontmoeting voor iedereen die een steuntje in de rug nodig heeft om iets te ondernemen.
Lees meer over ’t Wijdehuis >>

(Koffie) om de hoek

Om de hoek activiteiten zijn laagdrempelige inloop- en ontmoetingsactiviteiten in Huizen, Hilversum en Weesp voor iedereen die psychische problemen heeft (gehad).
Lees meer over (Koffie) Om de hoek >>

Vrije Tijd Blije Tijd

Onder de naam Vrije Tijd, Blije Tijd organiseert Versa Welzijn activiteiten voor volwassenen en jongeren met een beperking uit Huizen en Hilversum.
Lees meer over Vrije Tijd Blije Tijd >>

 banner-blauw-vervolgpagina-170x200