Maatjes en buddies

Versa Welzijn biedt verschillende soorten maatjes en buddies om mensen emotioneel, praktisch en sportief te ondersteunen:

Mantelzorgmaatje

Een mantelzorgmaatje is een vrijwilliger die de mantelzorger ondersteunt. Iemand die er is als gesprekspartner om ervaringen te delen, als maatje om er even tussenuit te gaan (uitstapjes, bioscoopbezoek e.d.) en op praktisch/administratief gebied, zoals ondersteunen bij regeltaken (in aanvulling op het bestaande aanbod) om isolement van de mantelzorger te voorkomen of te verminderen.
Lees meer over Mantelzorgmaatjes >>

Maatjes

Zoekt u een maatje? Heeft u behoefte aan vriendschappelijk contact? Voelt u zich wel eens eenzaam en wilt u daar wat aan doen? Wilt u graag iets gezelligs ondernemen met iemand? Wilt u vaker bezoek krijgen? De Vrijwillige Thuishulp van Versa Welzijn brengt mensen met en zonder beperking in contact met vrijwilligers die graag iets voor een ander doen.

In Huizen is er speciaal voor senioren en mensen met een beperking het Maatjesproject. Voor dit project in Huizen is instemming van het Wmo-loket nodig.
Lees meer over Vrijwillige Thuishulp >>

Beweegmaatjes – Naarden en Muiden

Beweegmaatjes zijn vrijwilligers die op vraag van de bewoner uit de wijk samen gaan bewegen of sporten. Voor veel mensen is het moeilijk om de stap naar een sportclub te zetten. In je eentje wandelen, fietsen of sporten is vaak lastig en niet gezellig. Beweegmaatjes zet bewoners in voor bewoners en laat mensen weer contact maken met anderen, of naar buiten gaan.
Lees meer over Beweegmaatjes >>

Webmaatjes – Gooise Meren

Een webmaatje is een vrijwilliger die u thuis helpt met een veilige en verantwoorde digitale communicatie met instanties als gemeenten, landelijke overheid, belastingdienst, zorgverzekeraars, UWV, banken, woningnet etc. De Vrijwillige Thuishulp van Versa Welzijn bespreekt met u wat u wilt leren en brengt u in contact met een vaste vrijwilliger.
Lees meer over Vrijwillige Thuishulp >>

Buddies

Buddies bieden emotionele en praktische ondersteuning aan mensen met een ernstige chronische of levensbedreigende aandoening zoals bijvoorbeeld kanker of ms. Buddies helpen bij het verwerken van het ziek zijn en het versterken van de kracht en autonomie van de cliënt.
Buddy’s zijn getrainde vrijwilligers die speciaal voor deze vorm van vrijwilligerswerk hebben gekozen. De buddy luistert, denkt mee en biedt gezelschap binnen- en buitenshuis. De hulp bestaat afhankelijk van uw wens uit: ondersteuning na de diagnose; bieden van een luisterend oor; praktische hulp; hulp bij de verwerking van verlies; begeleiding bij bezoek aan ziekenhuis of arts of samen iets leuks doen.
U kunt buddyzorg aanvragen via de Vrijwillige Thuishulp van Versa Welzijn.

Dierenbuddy – Gooise Meren (hulp bij de verzorging van uw huisdier)

Dierenbuddy is een initiatief van de afdeling preventie van de Dierenbescherming. In de gemeente Gooise Meren voert Versa Welzijn dit i.s.m. de Dierenbescherming uit. Dierenbuddy richt zich op ouderen of chronisch zieken met huisdieren, die hulp nodig hebben bij de zorg voor deze dieren en een klein netwerk en weinig inkomen hebben.

De vrijwilligers van Dierenbuddy ondersteunen door te helpen bij de verzorging van het huisdier. Te denken valt aan praktische hulp zoals het verschonen van de kattenbak, het verschonen van de vogelkooi, een lange wandeling met de hond maken, naar de dierenarts gaan en eventueel opvang voor het dier te regelen, indien de situatie daarom vraagt. Op deze manier hoeven dier en baasje niet gedwongen van elkaar gescheiden te worden.

Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met De Dierenbescherming, regiokantoor Noordwest in Amsterdam tel 088 811 3390 of kijk op www.dierenbescherming.nl/dierenbuddy

Wilt u iemand/uzelf aanmelden voor een Dierenbuddy?
Neem dan contact op met de Vrijwillige Thuishulp Gooise Meren (035) 694 74 55 (10-13 u) of stuur een mail naar dierenbuddy.gooi@dierenbescherming.nl . De coördinator Dierenbuddy Gooise Meren neemt dan contact op om te kijken wat Dierenbuddy voor u kan betekenen.