Administratieve en financiële hulp

Heeft u vragen of problemen rond financiën en administratie? Vindt u het moeilijk uw administratie op orde te houden? Moeite met formulieren invullen, instanties bellen of brieven van instanties begrijpen? Versa Welzijn kan u op diverse manieren ondersteunen. Tenzij anders vermeld is de dienstverlening beschikbaar voor inwoners van alle gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek.

Sociaal- Juridische Dienstverlening

De Sociaal-juridische dienstverlener wijst u de weg in het doolhof van sociale voorzieningen, wetten en regelingen. U kunt bij de Sociaal-juridische dienstverlener terecht met al uw vragen over bijvoorbeeld arbeidsrecht, huurtoeslag, uitkeringen, studiefinanciering, belastingen, consumentenzaken en echtscheiding.
(Niet in Muiden)

Administratie voor Elkaar

Tijdens dit gratis inloopspreekuur helpen vrijwilligers u snel en efficiënt met allerlei vragen en het op orde krijgen van uw administratie. Ook kunt u terecht voor hulp bij het invullen van formulieren of met vragen over financiële regelingen van de overheid. We ondersteunen bij het aanmelden bij Mijn Overheid en de Berichtenbox.
(In Bussum, Naarden, Muiden, Hilversum, Weesp en Wijdemeren)

Formulierenspreekuur – Hilversum

Tijdens dit gratis formulierenspreekuur in Hilversum kunnen deskundige vrijwilligers u helpen bij het invullen van formulieren. Ook kunt u een door u ingevuld formulier laten controleren.

Thuisadministratie

Een vrijwilliger van Thuisadministratie komt gedurende een bepaalde periode bij mensen thuis om te helpen de administratie op orde te krijgen en mensen te leren deze zelf bij te houden. Deze gratis hulp is met name bedoeld voor mensen met een laag inkomen, voor mensen met een beperking en voor mensen die om een andere reden deze hulp nodig hebben.
(Niet in BEL en Wijdemeren)

Cursus Uitkomen met Inkomen

Een korte cursus van 6 bijeenkomsten voor mensen met een eigen huishouden die hun geldzaken op orde willen krijgen én houden.

Schuldhulpverlening

Schulden kunnen door allerlei oorzaken ontstaan. De schulden kunnen zo hoog oplopen en de situatie kan zo onoverzichtelijk worden dat u er op eigen kracht niet meer uit kunt komen. Schuldhulpverlening kan u helpen.

Rechtswinkel

Versa Welzijn werkt samen met de rechtswinkel in Weesp en Gooise Meren.

 banner-blauw-vervolgpagina-170x200


Zou u willen aangeven uit welke woonplaats u komt?
Dit helpt ons om u van de juiste informatie te voorzien.