Boodschappenplusbus

In Bussum, Naarden en de Hilversumse Meent, in Huizen en in Weesp kunnen senioren gebruik maken van de (Boodschappen)PlusBus. De BoodschappenPlusBus (BPB) organiseert uitjes voor ouderen in groepsverband. Versa Welzijn en het Nationaal Ouderenfonds zijn de initiatiefnemers van deze dienstverlening.

Door het aanbieden van tochtjes in de omgeving en het doen van boodschappen, worden minder mobiele 55-plussers in de gelegenheid gesteld om weer (meer) deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Er worden uitstapjes gemaakt naar musea, markten, restaurants, evenementen, natuurgebieden, winkelcentra, etc. Iedere 2 maanden verschijnt een programmaboekje waarin de activiteiten worden vermeld met bijbehorende tijden en prijs.

Een belangrijke rol in dit project hebben de vrijwilligers. De BPB wordt gedurende activiteiten altijd bezet door minimaal twee vrijwilligers, te weten de chauffeur die tevens begeleider is en een tweede begeleider. De begeleider ondersteunt waar nodig, begeleidt de klant vanaf huis, biedt een arm, helpt de klant de bus in en uit, heeft aandacht, helpt indien gewenst met het doen en dragen van boodschappen en draagt bij aan een prettige sfeer in en buiten de bus.

Tijdens een activiteit kan maximaal 1 rolstoel gebonden deelnemer mee, voor rollators is meer ruimte.

Meer informatie

BoodschappenPlusBus Huizen

Maandag t/m donderdag van 10.00 tot 12.00 uur: 035 – 528 82 69
bpb.huizen@versawelzijn.nl

BoodschappenPlusBus Bussum, Naarden en Hilversumse Meent

Maandag, dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur: 035 – 750 41 92
bpb.naardenbussum@versawelzijn.nl

PlusBus Weesp

Maandag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur: 0294 – 41 06 39
plusbusweesp@versawelzijn.nl

Sponsors

De hierna genoemde bedrijven en instellingen zijn wij veel dank verschuldigd voor hun jaarlijkse financiële bijdragen aan de BoodschappenPlusBus.

De Groot Verzekeringen
Drukkerij Bout
Marek Reklame
Rabobank Noord Gooiland
Kliniek Kop & Lijf

sponsoren 2022 PlusBus Weesp

 

Kunnen wij je helpen?