Versa Welzijn start methodiek Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid als methodiek is in opmars. Versa Welzijn is gestart met het transitietraject Positieve Gezondheid en brengt het samen met netwerkpartners in de zorg in Gooi-en Vechtstreek in de praktijk. Tijdens een kick-off bijeenkomst maakten alle medewerkers kennis met Positieve Gezondheid.

Machteld Huber, oprichter van het Institute for Positive Health, vertaalde positieve gezondheid naar ‘Het spinnenweb’. Naast een scoringsinstrument is het spinnenweb een mooie tool voor professionals om in gesprek te gaan over Positieve Gezondheid. “Op welk punt je iets zou willen verbeteren en daarmee je gezondheidsoppervlak vergroten?” Op een andere manier kijken naar de ervaren gezondheid zorgt ervoor dat onze dienstverlening nog beter aansluit op de behoeften van inwoners. Versa Welzijn gaat Positieve Gezondheid de komende periode verder uitrollen, samen met afgevaardigden uit de gebiedsteams.

Meer informatie

Wilt u meer weten, neem dan contact op met Tukkie Tuk, 06 13 78 67 76 of ttuk@versawelzijn.nl.

.

Kunnen wij je helpen?