Zwemdiploma voor statushouders

Sociaal werkers werken aan sociale cohesie in buurten en wijken en bevorderen groepsparticipatie. Zij doen dit op vraag van én in samenwerking met bewoners. Hun streven is om gebruikt te maken van de aanwezige krachten en talenten van bewoners. Een mooi voorbeeld hiervan is de zwemgroep voor vrouwen in Gooise Meren.

Zaineb Toama is sociaal werker in Gooise Meren en één van haar taken is contact onderhouden met de statushouders in de gemeente.

Zaineb: “Op verzoek van een vrouwelijke statushouder heb ik in Gooise Meren een bijeenkomst voor vrouwen georganiseerd. Daar kwamen ruim vijftig vrouwen op af! We hebben gesproken over hun behoeftes en wensen en wat zij graag wilden ondernemen. Veel vrouwen wilden graag leren zwemmen en een zwemdiploma halen. Ik heb hen gevraagd om in hun eigen netwerk te informeren naar mogelijkheden om dit te realiseren.”

Een buurvrouw van één van de statushouders bleek zwemlerares te zijn en zij wilde tegen vrijwilligerstarief wel de zwemles geven, samen met een andere zwemlerares. “Maar toen moesten we nog een geschikte locatie vinden, omdat de vrouwen afgeschermd wilden zwemmen”, vervolgt Zaineb.

En daar kwam buurtsportcoach Caroline Kempkes in beeld. “Zaineb benaderde mij om een geschikte zwemlocatie te vinden”, vertelt Caroline. “Ik heb contact opgenomen met De Zandzee en we hebben een mooie deal gesloten. We mochten kosteloos gebruik maken van het bad. De statushouders betaalden slechts iets minder dan het gebruikelijke zwemtarief per les, omdat we wilden voorkomen dat er een gevoel van ‘voortrekkerij’ zou ontstaan ten opzichte van de ‘gewone’ zwemlessen van het zwembad. Als tegenprestatie spraken we af dat we na afloop van de zwemles met z’n allen wat zouden drinken in de kantine.”

Hiermee werd een win-win situatie voor alle betrokken partijen bereikt. En dit voorjaar kregen de eerste vrouwen hun zwemdiploma. Een hele prestatie voor mensen die pas op oudere leeftijd leren zwemmen. Zaineb: “Dat is toch prachtig. Op zulke momenten kan ik echt genieten van mijn werk.”

Foto uit Bussums Nieuws 4 maart 2020 (door Bob Awick):

Kunnen wij je helpen?