Wegwijzer in wetten en regelingen

“Ik help mensen met uiteenlopende vragen op sociaal-juridisch gebied, bijvoorbeeld vragen over belastingen, uitkeringen of toeslagen. Veel mensen kennen de regels niet of hebben geen digitale vaardigheden en raken daardoor in de moeilijkheden”, vertelt Moumen el Mansouri, één van de sociaal-juridische dienstverleners van Versa Welzijn in Hilversum.

“Ik adviseer, informeer mensen over hun rechten én hun plichten, bemiddel en wijs de weg. We proberen mensen zelfredzaam te maken en grotere problemen te voorkomen. Mensen kunnen op afspraak komen of binnenlopen op het formulierenspreekuur in wijkcentrum St. Joseph.” De gratis hulp van een sociaal-juridische dienstverlener kan veel voor mensen betekenen. Moumen licht dat toe aan de hand van twee verhalen uit de praktijk.

Anita belandde door een ongeval in de ziektewet. Na afloop van haar tijdelijke contract, zou het UWV de ziekte-uitkering overnemen van haar werkgever. Het UWV belde haar daarover. Het gesprek verliep onaangenaam en in een opwelling zei Anita dat ze geen uitkering wilde. Later bedacht ze dat dit gezien haar beperkingen toch niet verstandig was. Ze had echter geen beschikking van het UWV ontvangen naar aanleiding van het telefoongesprek. Anita benaderde Moumen met de vraag hoe ze toch nog een uitkering aan kon vragen. Hij nam contact op met het UWV. Het UWV erkende dat het niet volgens de procedures had gehandeld, het had Anita een schriftelijk bewijs moeten sturen. Anita kreeg een herkeuring. Tot haar grote opluchting had ze toch recht op ziektewet-uitkering, omdat zij niet meer in staat was om te werken. Met deze uitspraak van het UWV kon zij bovendien een beroep doen op haar verzekeraar. Dit resulteerde in een smartengeld uitbetaling van 70.000 euro. Moumen: “Deze zaak heeft veel tijd gekost, maar ik ben er trots op dat het gelukt is om Anita uit de geldzorgen te halen!”

Ook Jan was dankbaar dat Moumen hem kon helpen. Jan heeft een psychische beperking en leeft van een WIA-uitkering. Hij komt moeilijk rond. In het verleden heeft hij te veel uitkering ontvangen, waardoor het UWV sinds een aantal jaren maandelijks geld in houdt op zijn uitkering, in het kader van een terugbetalingsregeling. Moumen stelt voor een kwijtschelding van deze terugbetaling aan te vragen bij het UWV. Jan betaalt immers al jaren trouw het te veel ontvangen bedrag terug en gezien zijn medische omstandigheden is zijn arbeidsperspectief ongunstig. Het UWV stemt in met de kwijtschelding van 5.000 euro. Maar als Jan de brief van het UWV ontvangt, begrijpt hij deze niet. Hij is snel van slag van officiële papieren. Ongerust neemt hij de brief mee naar Moumen. Hij was vergeten dat Moumen een kwijtscheldingsverzoek namens hem zou indienen! Jan uit zijn blijdschap door Moumen allerlei lekkers te bezorgen. “Dat hoeft natuurlijk niet, ik doe gewoon mijn werk”, zegt Moumen bescheiden.

Bij het formulierenspreekuur werkt Moumen met vrijwilligers. “Zij hebben elk een andere achtergrond en spreken diverse talen, zoals Arabisch, Berbers of Frans. Dit maakt het spreekuur heel toegankelijk, net zoals de vrije inloop. Sinds kort is er ook een maatschappelijk werker aanwezig tijdens het spreekuur, want vaak spelen er behalve financiële problemen ook andere zaken en die kunnen we dan gelijk aanpakken”.

Kunnen wij je helpen?