Het leven een stukje aangenamer maken

Anneke Bijleveld is coördinator Vrijwillige Thuishulp (VTH) bij Versa Welzijn. Zij brengt mensen die hulp vragen in contact met een geschikte vrijwilliger en zorgt ervoor dat dit contact voor beiden plezierig verloopt. Anneke: “De komst van een vrijwilliger kan veel betekenen voor de hulpvrager en zijn of haar familie. Maar ook voor de vrijwilliger zelf!”

De ‘klik’
Neem bijvoorbeeld de band tussen Cor de Boer* (92 jaar) en zijn vrijwilligster, ze vormen al ruim 2 jaar  een goede match . Toen zijn vrouw in 2015 naar een verpleeghuis moest, voelde Cor zich erg eenzaam. Bovendien is hij voor het vervoer naar zijn vrouw afhankelijk van zijn kinderen, waardoor hij zwaar op hen leunt. Zij maken zich zorgen om zijn eenzaamheid en nemen contact op met de Vrijwillige Thuishulp. Hun vader houdt van lezen en dus zoekt Anneke een vrijwilliger die deze interesse deelt én een auto heeft. Het wordt Tineke Jansen*.  Zij heeft een baan, maar wil op haar vrije vrijdagmiddag graag vrijwilligerswerk doen. Het klikt heel goed. Cor en Tineke praten over literatuur, wandelen of bezoeken mevrouw De Boer. Helaas overlijdt mevrouw in het voorjaar van 2017. De bezoekjes van Tineke zijn dan extra waardevol.

Zijn kinderen zijn heel blij met de vrijwilligster. Sinds de komst van Tineke merken zij een positieve verandering bij hun vader. Het bezoekje van de vrijwilligster kleurt de hele week. Anneke: “Je staat ’s ochtends toch anders op als je weet dat er bezoek komt. Je kleedt je netjes aan, zorgt dat de koffie klaar staat. Je hebt iets om naar uit te kijken en iets om op terug te zien.” Anneke houdt contact met meneer De Boer en de vrijwilligster, om te zien of beiden het nog naar hun zin hebben. Meneer De Boer geeft aan dat hij niet meer zonder de vrijwilligster zou kunnen. Het klikt fantastisch. Hij beschouwt haar bijna als een dochter. Tineke geeft aan dat ook zij het contact heel leuk vindt, het is gezellig en dankbaar werk, dat haar voldoening geeft.

Grenzen bewaken
“Bij de aanname van vrijwilligers letten we op betrouwbaarheid, motivatie en sociale vaardigheden. Elke vrijwilliger komt op gesprek en tekent een overeenkomst, waarmee ook de geheimhoudingsplicht ondertekend wordt.” Het bewaken van de grenzen is erg belangrijk, benadrukt Anneke. Soms overvraagt een hulpvrager de vrijwilliger. Daarom heeft Anneke periodiek met elke vrijwilliger contact en kan deze altijd bij haar terecht voor vragen en overleg. Bijvoorbeeld als hij/zij zich zorgen maakt over de hulpvrager en denkt dat meer ondersteuning nodig is. Ook kunnen vrijwilligers scholing krijgen om sterker in hun schoenen te staan. Omgekeerd bewaakt Anneke natuurlijk ook of de hulpvrager nog tevreden is met de vrijwilliger en of er nog wensen zijn.

Anneke zegt dat ze blij is met elke geslaagde match die tot stand komt. “Dankzij de vrijwillige inzet van inwoners voor elkaar wordt eenzaamheid verminderd, ervaren mensen voldoening en zingeving en wordt het leven een stukje aangenamer.”

*) In verband met de privacy zijn de namen van de hulpvrager en vrijwilliger gefingeerd.

Lees hier nog 2 voorbeelden waarin de komst van een vrijwilliger van de Vrijwillige Thuishulp het verschil maakt  >

Kunnen wij je helpen?