Het leven een stukje aangenamer maken

Anneke Bijleveld is coördinator Vrijwillige Thuishulp (VTH) bij Versa Welzijn. Zij brengt mensen die hulp vragen in contact met een geschikte vrijwilliger en zorgt ervoor dat dit contact voor beiden plezierig verloopt. Anneke: “De komst van een vrijwilliger kan veel betekenen voor de hulpvrager en zijn of haar familie. Maar ook voor de vrijwilliger zelf!”

De ‘klik’
Neem bijvoorbeeld de band tussen Cor de Boer* (92 jaar) en zijn vrijwilligster. In 2015 ging de echtgenote van meneer de Boer naar een verpleeghuis. Hij probeert haar veel te bezoeken, maar is voor vervoer afhankelijk van zijn kinderen. Zij maken zich zorgen om zijn eenzaamheid en nemen contact op met de Vrijwillige Thuishulp. Hun vader houdt van lezen en dus zoekt Anneke een vrijwilliger die deze interesse deelt én een auto heeft. Het wordt Tineke Jansen*.  Zij heeft een baan, maar wil op haar vrije vrijdagmiddag graag vrijwilligerswerk doen. Het klikt goed; Cor en Tineke praten over literatuur, wandelen of bezoeken mevrouw De Boer. Helaas overlijdt mevrouw in het voorjaar van 2017. De bezoekjes van Tineke zijn dan extra waardevol.

Eenzaamheid verminderen
De komst van een vrijwilliger aan huis kan echt een wereld van verschil maken, is de ervaring van Anneke. Oudere mensen blijven langer thuis wonen en mensen met een beperking wonen vaker zelfstandig. Zij kunnen of willen niet altijd een beroep doen op hun kinderen, familie of buren. Eenzaamheid ligt in dat geval op de loer. “Een klein contact als een wekelijkse afspraak van 2 uur heeft dan veel effect. Het bezoekje van Tineke bijvoorbeeld kleurt de hele week van meneer de Boer. Je staat toch anders op als je weet dat er bezoek komt. Je kleedt je netjes aan, ruimt op en zorgt dat er koffie in huis is. Je hebt iets om naar uit te kijken en een leuke herinnering om op terug te zien.”

Maatjes en praktische hulp
Hulpvragen komen binnen via inwoners, familie, het WMO-loket of andere verwijzers. Het kan gaan om praktische hulp of een maatje voor de hulpvrager of mantelzorger. Bezoekcontact of een maatje is kosteloos. Anneke zegt over deze intensieve contacten: “Bij een match tussen hulpvrager en vrijwilliger is het een voorwaarde dat het klikt. Ik kijk dus of beiden bij elkaar passen en dezelfde belangstelling hebben. En ga altijd mee met het eerste bezoek.” Voor klusjes, tuinwerk en vervoer wordt een kleine onkostenvergoeding gevraagd. “Deze praktische hulp is voor inwoners die niet terug kunnen vallen op iemand uit hun omgeving en te weinig geld hebben om hulp in te kopen”, licht Anneke toe. Het matchen bij praktische hulp gaat telefonisch. In de eerste 10 maanden van 2017 heeft Versa Welzijn in de Gooi & Vechtstreek zo’n 1300 maatjescontacten geregeld en ongeveer 1000 verzoeken voor praktische hulp afgehandeld.

Grenzen bewaken
“Bij de aanname van vrijwilligers letten we op betrouwbaarheid, motivatie en sociale vaardigheden. Elke vrijwilliger komt op gesprek en tekent een overeenkomst, waarmee ook de geheimhoudingsplicht ondertekend wordt.” Het bewaken van de grenzen is erg belangrijk benadrukt Anneke. Soms overvraagt een hulpvrager de vrijwilliger. Daarom heeft Anneke periodiek met elke vrijwilliger contact en kan deze altijd bij haar terecht voor vragen en overleg. Bijvoorbeeld als hij/zij zich zorgen maakt over de hulpvrager en denkt dat meer ondersteuning nodig is. Ook kunnen vrijwilligers scholing krijgen om sterker in hun schoenen te staan. Omgekeerd bewaakt Anneke natuurlijk ook of de hulpvrager nog tevreden is met de vrijwilliger en of er nog wensen zijn.

Anneke zegt dat ze blij is met elke geslaagde match die tot stand komt. “Dankzij de vrijwillige inzet van inwoners voor elkaar wordt eenzaamheid verminderd, ervaren mensen voldoening en zingeving en wordt het leven een stukje aangenamer.”

*) In verband met de privacy zijn de namen van de hulpvrager en vrijwilliger gefingeerd.

Lees hier nog 2 voorbeelden waarin de komst van een vrijwilliger van de Vrijwillige Thuishulp het verschil maakt  >

 banner-blauw-vervolgpagina-170x200


Zou u willen aangeven uit welke woonplaats u komt?
Dit helpt ons om u van de juiste informatie te voorzien.