Het leven een stukje aangenamer maken – vervolg

Groei van de relatie
Soms groeit het contact tussen hulpvrager en VTH-vrijwilliger in de loop van de tijd. Bijvoorbeeld in het geval van Mies van Hoofd* (87 jaar) en haar vrijwilligster, Ans van de Broek*. Een dochter van mevrouw van Hoofd nam een aantal jaren geleden contact op met de Vrijwillige Thuishulp, op advies van het WMO-loket.  Haar moeder, een weduwe, had last van depressies en lichamelijke beperkingen als gevolg van de ouderdom. Ze zochten een vrijwilliger die samen met mevrouw een kopje koffie drinkt, een boodschapje doet, een klein stukje wandelt of puzzelt. Dat werd Ans. Aanvankelijk kwam zij elke dinsdagmiddag op bezoek. Dat werd al snel uitgebreid met boodschappen doen op vrijdagochtend. En inmiddels hebben de dames elke avond kort app contact. Dit dagelijkse contact hebben ze ingesteld nadat Mies een keer in het donker was gevallen bij het laatste rondje met haar hond. Zij werd die avond pas na een half uur gevonden door een voorbijganger en is daar behoorlijk van geschrokken. Sindsdien stuurt Mies elke avond rond 8 uur een duimpje, en als dat duimpje niet komt stuurt Ans om half negen een duimpje met een vraagteken.

Ans vindt het contact met Mies heel erg leuk. De wekelijkse dinsdagmiddag vliegt voorbij. Vaak beginnen de dames met een potje Scrabble, maar omdat ze zo met elkaar zitten te kletsen komt daar geen einde aan. Ze geeft aan dat Anneke geen betere match voor haar had kunnen vinden. Wederzijds leren ze van elkaar, jonger van oud en oud van jonger. Ook Mies waardeert het contact zeer. Als ze gedeprimeerd is, dan gaan ze lekker wandelen. De buitenlucht en het gezelschap van Ans fleuren haar dan op. En het dagelijkse appje in de avond geeft haar een veilig gevoel.

Iedereen kan iets voor een ander betekenen
Een andere bijzondere match vond plaats tussen Henk en Riny Willems* (70 plussers) en Loes Teunis*.  Riny heeft geheugenproblemen na een hersenoperatie en Henk is haar mantelzorger. Eén avond per week gaat hij graag klaverjassen voor zijn ontspanning, maar dat kan alleen als iemand anders bij zijn vrouw blijft. Loes wil zich graag inzetten voor anderen, maar heeft zelf fysieke beperkingen als gevolg van reuma. Een avond samen met Riny TV kijken of een praatje maken, kan echter prima. Temeer omdat Henk haar met zijn auto brengt en haalt. “Zo’n match vind ik prachtig. De vrijwilligster kon zo toch een ander helpen, ondanks haar eigen beperkingen!”, aldus VTH-coördinator Anneke.

*) In verband met de privacy zijn de namen van de hulpvragers en vrijwilligers gefingeerd.

Kunnen wij je helpen?