Aanjagen, verbinden en ondersteunen

“Ik heb echt een prachtig vak”, zegt Jaco van der Velden, sociaal werker/opbouwwerk in Hilversum Noordoost. “Als opbouwwerker kun je echt wat voor mensen betekenen. Ik ga zonder agenda met mensen in gesprek. Ik kijk welke behoefte wijkbewoners hebben, waar hun kracht zit en hoe ik mensen met elkaar in verbinding kan brengen. Ik stimuleer mensen om zelf in actie te komen en ondersteun hen waar nodig.”

Vertrouwd gezicht in de wijk
Jaco werkt zowel in wijkcentrum Lopes Dias als op straat. Hij stapt regelmatig op de fiets en spreekt dan wijkbewoners aan. Of belt aan bij bewoners en nodigt hen uit voor een kop koffie in de Buurtbus. Soms gaat hij op huisbezoek. Maar vaak is hij ook te vinden in het wijkcentrum, waar hij spontaan met bezoekers in gesprek gaat.

Deze aanwezigheid in de wijk is volgens Jaco onmisbaar voor zijn werk. “Mensen moeten mij makkelijk kunnen vinden, dat werkt drempelverlagend. En door veel aanwezig te zijn kun je ook een vertrouwensband met mensen opbouwen.” Dankzij zijn eerdere werk als kinderwerker in Lopes Dias heeft Jaco al een groot netwerk in de wijk, van beroepskrachten, vrijwilligers tot actieve bewoners. Dit maakt het eenvoudiger om mensen met elkaar in contact te brengen en dingen te regelen.

Maar de buurtbewoners moeten uiteindelijk zelf in actie komen. “Ik jaag zaken aan, ondersteun en verbind, maar mensen moeten zelf dingen organiseren en ondernemen.”

Kleine ondersteuning, veel effect
Zijn werk is heel afwisselend, elke dag is anders. Jaco vertelt bijvoorbeeld over de vrijwilliger van Lopes Dias die aangaf dat zij graag iets wilde organiseren voor mensen die alleen waren met Oud en Nieuw. Jaco ging het gesprek aan om samen een plan te maken. De vrijwilliger mobiliseerde meerdere mensen en de avond is verder zonder beroepskracht geslaagd geweest.

Recent werd hij aangesproken door een vrouw van middelbare leeftijd. Zij gaf aan dat er weinig voor die doelgroep wordt georganiseerd in Lopes Dias. Jaco heeft haar geholpen om een plan te maken om hier iets aan te doen, inmiddels is er een vrouwengroep gestart. Ook is Jaco benaderd door een oude dame die graag een filosofische gespreksgroep wil starten. Samen met Hilverzorg onderzoekt hij nu of hiervoor belangstelling is onder de bewoners van wooncentrum Lopes Dias.

Een aantal bewoners van Lopes Dias wil graag de stille weekenden doorbreken. Zij benaderden Jaco met het idee voor een borrel op zondagmiddag. Jaco geeft aan dat hij wel een vrijwilliger kan regelen om het wijkcentrum open te stellen, maar dat de bewoners dan eerst zelf minimaal 10 belangstellenden moeten regelen.

Jaco: “Het Leger des Heils belde mij over een jonge moeder die hulp zocht bij de inrichting van de haar toegewezen woning. Zij had geen geld, geen netwerk en kon niet klussen. In Lopes Dias raakte ik in gesprek met 2 mannen met veel vrije tijd. Zij wilden de betreffende vrouw graag helpen. Ik heb hun gegevens doorgegeven aan de vrouw en die heeft contact gelegd. De mannen hebben haar geholpen met het klaarmaken van het huis. De mannen voelden zich nuttig en gewaardeerd. De vrouw heeft nu contacten in de buurt en weet de weg te vinden naar hulp en ondersteuning. Mooi, hè?!”

Kunnen wij je helpen?