Tarieven 2018 peuterspeelzalen Hilversum

De peuterspeelzalen in Hilversum zijn toegankelijk voor kinderen van 2 tot 4 jaar uit deze gemeente. Uw kind heeft in principe recht op twee dagdelen peuterspeelzaal per maand. De ouderbijdrage is € 208,80 (per 1-1-2018/zie tabel hieronder). U betaalt voor 40 weken peuterspeelzaal per jaar. De ouderbijdrage wordt in rekening gebracht in twaalf gelijke termijnen. U ontvangt van Versa Welzijn elke maand een factuur.

Aantal dagdelen per week

Gemiddeld aantal uren per week

Gemiddeld aantal uren per maand

Gemiddeld prijs per maand

Prijs per uur

2

7

23,33

€ 208,80

€ 8,95

Vier dagdelen peuterspeelzaal (VVE)

Als uw kind een VVE-indicatie heeft gekregen van het consultatiebureau, heeft uw kind recht op vier dagdelen peuterspeelzaal. Dit kan alleen als er plaats vrij is. U betaalt voor de twee extra dagdelen geen extra ouderbijdrage.

Als uw kind een VVE-indicatie heeft, dan gaat het 4 dagdelen naar de peuterspeelzaal, de gemeente betaalt het derde en vierde dagdeel. U betaalt een eigen bijdrage voor het eerste en tweede dagdeel. U vraagt dan voor 23 uur per maand kinderopvangtoeslag aan.

De toeslag wordt maandelijks vooraf betaald op de 20ste van de maand en ontvangt u op uw eigen rekening. Als dit op zaterdag of zondag valt, dan ontvangt u de toeslag op maandag.

Overzicht van de ouderbijdrage ziet u dit overzicht.

Aanvragen kinderopvangtoeslag

Alle ouders kunnen een bijdrage in de kosten van de peuterspeelzaal aanvragen, ook als een kind een VVE-indicatie heeft:

Extra regeling bij een minimuminkomen

Voor ouders met een minimuminkomen kan de gemeente Hilversum nog een extra bijdrage in de kosten peuterspeelzaal toekennen. U kunt hiervoor contact opnemen met het Sociaal Plein van de gemeente: 035-6292700.

Wilt u meer weten of uitleg nodig?

Neem contact op met de Peuterspeelzaaladministratie Versa Welzijn, 035-5485959, peuterwerkhilversum@versawelzijn.nl