Subsidie aanvragen voor peuteropvang

Hieronder ziet u een overzicht van de ouderbijdrage als u recht heeft op de gemeentelijke subsidie:

Gezamenlijk toetsingsinkomen per jaar

Ouderbijdrage 2018 per maand – 1e peuter

Ouderbijdrage 2018 per maand – 2e peuter

€ 0 – € 18.850,00

€ 10,50*

€ 8,60*

€ 18.851,00 – € 28.982,00

€ 11,70*

€ 8,90*

€ 28.983,00 – € 39.881,00

€ 22,20*

€ 10,30*

€ 39.882,00 – € 54.243,00

€ 34,50*

€ 10,50*

€ 54.244,00 – € 77.971,00

€ 95,00

€ 50,60

€ 77.972,00 – € 108.045,00

€ 136,30

€ 59,50

Meer dan € 108.045,00

€ 151,00

€ 80,50

* voor ouders met een inkomen lager dan € 54.244,00 betaalt de gemeente Hilversum in 2018 € 35,- extra subsidie voor de peuterspeelzaal. Dit is al verwerkt in de bovenstaande ouderbijdragetabel. Deze extra subsidie van de gemeente Hilversum geldt alleen in 2018 omdat dit een overgangsjaren is.

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag en woont u in Hilversum?

Dan vraagt u subsidie voor de peuterspeelzaal van de gemeente Hilversum aan bij Versa Welzijn.

U vult hiervoor het formulier ‘Ouderverklaring geen recht op kindertoeslag’ in van de gemeente Hilversum. Daarnaast is er een inkomensverklaring van beide ouders nodig zodat wij u kunnen informeren hoeveel ouderbijdrage u per maand gaat betalen. Een inkomensverklaring kunt u zelf downloaden via Mijn belastingdienst of gratis opvragen bij de Belastingtelefoon (0800-0543). Deze heeft u dan binnen 5 werkdagen in huis.

Subsidie aanvragen bij de gemeente Hilversum

Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, dan kunt u subsidie voor de peuterspeelzaal bij de gemeente Hilversum. Hoeveel ouderbijdrage u gaat betalen, hangt af van u inkomen. We hebben dit uitgelegd in de tabel hieronder:

Gezamenlijk toetsingsinkomen per jaar

Ouderbijdrage 2018 per maand – 1ste peuter

Ouderbijdrage per maand – 2de peuter

€ 0 – € 18.850,00

€ 10,50*

€ 8,60*

€ 18.851,00 – € 28.982,00

€ 11,70*

€ 8,90*

€ 28.983,00 – € 39.881,00

€ 22,20*

€ 10,30*

€ 39.882,00 – € 54.243,00

€ 34,50*

€ 10,50*

€ 54.244,00 – € 77.971,00

€ 95,00

€ 50,60

€ 77.972,00 – € 108.045,00

€ 136,30

€ 59,50

Meer dan € 108.045,00

€ 151,00

€ 80,50

* voor ouders met een inkomen lager dan € 54.244,00 betaalt de gemeente Hilversum in 2018 € 35,- extra subsidie voor de peuterspeelzaal. Dit is al verwerkt in de bovenstaande ouderbijdragetabel. Deze extra subsidie van de gemeente Hilversum geldt alleen in 2018 omdat dit een overgangsjaren is.

De gemeente betaalt de subsidie rechtstreeks aan Versa Welzijn. U ontvangt van ons de factuur met de netto ouderbijdrage. De peuterspeelzaal is 40 weken per jaar open. Wij verdelen uw ouderbijdrage over 12 maanden. U ontvangt elke maand een factuur van Versa Welzijn.

Voor informatie over de gemeentelijke bijdrage kunt u mailen of bellen met de afdeling peuterspeelzaaladministratie. Zij zijn te bereiken op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur via peuterwerkhilversum@versawelzijn.nl of 035-5485959