Samenwerken in Hilversum

Zorg- en welzijnsorganisaties in Hilversum bedenken zelf hoe ze het beste kunnen samenwerken. Dat is nieuw. De gebruikelijke manier is dat ieder voor zich subsidie aanvraagt of op een andere manier zijn financiering regelt. Nu proberen we, via het samenwerkingsverband De Ontmoeting, rond een aantal thema’s, gezamenlijk een plan te maken en hiervoor financiering te regelen. Versa Welzijn is sinds oktober trekker van de samenwerking rondom schulden en preventie.

Samen met de gemeente hebben we gekeken rond welke thema’s de urgentie voor samenwerking het hoogst is en waar samenwerking nodig is. Dat leidde tot drie experimenten: betere mantelzorgondersteuning, vroegsignalering en -ondersteuning schulden en ontmoeten in Zuid. 

Samenwerkingsverband

Versa Welzijn is sinds oktober trekker van de samenwerking rondom schulden en preventie. Professionals van Hilverzorg, MEE en Kwintes en Sherpa nemen deel namens het samenwerkingsverband. Anita Keita brengt als trekker een groep professionals van deze partners bij elkaar, plus andere relevante professionals en vrijwilligers van o.a. De woningcorporaties, Humanitas, Leger de Heils, de gemeente, Amargi en de Voedselbank. Samen brengen zij in beeld wat zij nu doen, wat beter kan en hoe ze hierin kunnen samenwerken. 

Eind november presenteren de bestuurlijk trekkers hun bevindingen. Wordt vervolgd in de volgende nieuwsbrief. 

Kunnen wij je helpen?