Peuterarrangementen – Huizen

Kom je bij ons spelen?

Is uw kind tussen de 2 en 4 jaar oud? Dan is het van harte welkom bij een van onze peuterspeelzalen. In Huizen zijn er vier locaties waar uw kind kan komen spelen, dus er is altijd eentje in de buurt. Kinderen in deze peuterspeelzalen krijgen het speciale Peuterarrangement Huizen aangeboden.

Het Huizer peuterarrangement

In Huizen is het vertrouwde concept van de peuterspeelzaal aangevuld met een aantal extra’s. Uw kind luncht aan het einde van de ochtend samen met de leidsters en andere kinderen, uw peuter krijgt halverwege de ochtend fruit en voor luiers wordt ook gezorgd. Het peuterarrangement is een volwaardige peuterspeelzaal.

De vier peuterspeelzalen in Huizen

Waar vindt u de peuterspeelzalen in Huizen?

Wat kost het peuterarrangement?

De ouderbijdrage voor het peuterarrangement is afhankelijk van het inkomen. In bepaalde situaties kunnen ouders een kinderopvangtoeslag aanvragen. Meer info hierover vindt u in de bijlage Ouderbijdrage Huizen per 2019

Sinds januari 2018 is peuterwerk ook kinderopvang geworden. Dat betekent dat u kinderopvangtoeslag kunt aanvragen bij de belastingdienst. U komt hiervoor in aanmerking wanneer u allebei werkt of studeert, of als u als alleenstaande werkt of studeert.
In andere gevallen betaalt u aan Versa Welzijn een bijdrage naar inkomen voor het peuterarrangement.

Het peuterarrangement is voor iedereen betaalbaar. Wanneer u beiden werkt of studeert, komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Andere ouders betalen naar inkomen.

In elke groep op een zaal zitten kinderen vanuit de drie verschillende arrangementen (zie hieronder). Welk arrangement hangt af van de gezinssituatie. Versa Welzijn plaatst alle kinderen.

1. Het peuterarrangement als kinderopvang

Wanneer u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, dan kan uw kind één tot vijf ochtenden per week naar een peuterspeelzaal van Versa Welzijn in Huizen komen. De toeslag geldt voor kinderen van wie beide ouders werken of studeren of voor kinderen uit een eenoudergezin van wie de ouder werkt of studeert en in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag. De kinderen zijn één tot vijf ochtenden per week welkom van 8:30-12:30 uur (inclusief lunch)

De plekken voor één dag zijn wel gelimiteerd. Maakt u gebruik van de kinderopvangtoeslag, dan kan uw kind al geplaatst worden vanaf 2 jaar. U vindt hier de tarieven voor het arrangement in Huizen.

2. Kinderen waarvan één ouder werkt

In het geval één ouder werkt, gaat de ouderbijdrage naar inkomen. U komt dan niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Uw kind is vanaf 2,5 jaar welkom voor twee dagen per week (inclusief lunch).

3. Voor kinderen die Voor- en Vroegschoolse Educatie nodig hebben

Sommige kinderen hebben ‘Voor- en Vroegschoolse Educatie’ (VE) nodig. Het consultatiebureau geeft deze indicatie aan uw kind. Deze kinderen hebben baat bij extra (taal)ondersteuning en een goede voorbereiding om naar het basisonderwijs te gaan. Voor hen is er een VE-plaats van drie dagdelen per week. Deze kinderen zijn welkom vanaf 2,5 jaar. Lees er hier meer over.

Op de vier locaties werken de pedagogisch medewerkers met een speciaal VE-programma: Uk en Puk. Dit is herkenbaar door de pop Puk die u tegenkomt op de thematafel. Op de thematafel vindt u het thema terug wat centraal staat gedurende zes tot 8 weken. Puk is de vriend van alle peuters en beleeft alles mee.

Meld uw kind aan

Meld uw peuter aan via dit inschrijfformulier, bel de peuterspeelzaaladministratie op 035 548 59 59 (ma, di en do van 9-13 uur) of mail naar Versa Welzijn.
Wanneer u uw kind inschrijft, geeft u uw voorkeur voor de dagen aan. In de planning wordt daarmee zoveel mogelijk rekening gehouden.

Volg Huizer peuterarrangementen op Facebook.

Ambulant team peuterwerk

Indien nodig kunnen ambulante medewerkers uw kind extra ondersteuning bieden op de peuterspeelzaal. Lees hier meer over het Ambulant team peuterwerk Huizen.

De Speeltrein

Mocht er nog geen plek zijn op een van onze locaties of wilt u samen met uw kind eens lekker spelen, kom dan op maandagochtend naar de Speel-o-theek in de Bibliotheek van Huizen. Daar organiseert Versa Welzijn met hulp van vrijwilligers iedere maandag van 10:00 – 11:30 uur een speelochtend. Wilt u zich als vrijwilliger aanmelden om aan De Speeltrein mee te werken, meld u dan aan bij bheijden@versawelzijn.nl
Neem een kijkje op de Facebookpagina van De Speeltrein om een indruk te krijgen.