Peuterarrangementen – Huizen

Versa Welzijn en de Stichting Kinderopvang Huizen (SKH) bieden arrangementen voor peuters aan in de peuterspeelzalen van Versa Welzijn in Huizen. Deze gezamenlijke arrangementen noemen we Huizer Peuterarrangementen.

In elke groep op een zaal zitten kinderen vanuit de drie verschillende arrangementen (zie hieronder).

Versa Welzijn en SKH streven ernaar om zoveel mogelijk samen te werken met de basisscholen in de directe omgeving van de locaties waar de Peuterarrangementen worden aangeboden. Op deze wijze geven zij invulling aan de doorgaande leerlijn voor alle kinderen van twee tot twaalf jaar. Voor welk arrangement (1,2 of 3) u in aanmerking komt, is afhankelijk van uw gezinssituatie. Versa Welzijn plaatst de kinderen van wie slechts één ouder werkt (peuterarrangement 2), of kinderen met een VVE-indicatie (Voor- en Vroegschoolse Educatie) (peuterarrangement 3).

Peuterarrangement 1

Peuterarrangement 1 is voor kinderen van wie beide ouders werken of studeren of voor kinderen uit een 1-oudergezin van wie de ouder werkt of studeert die in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag. De kinderen kunnen één tot vijf ochtenden per week komen. De ochtenden duren van 8.30-13.00 uur (inclusief lunch).

Ouderbijdrage peuterarrangement 1

De ouderbijdrage is inkomensafhankelijk en wordt geregeld via de Wet Kinderopvang. U kunt op www.toeslagen.nl kijken of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag.

Informatie/aanmelden

U kunt uw kind aanmelden bij de afdeling klantcontact van Stichting Kinderopvang Huizen op telefoonnummer 035 720 03 00 of via plaatsing@kinderopvanghuizen.nl.

Peuterarrangement 2

Peuterarrangement 2 is voor kinderen van wie slechts één van de ouders werkt of studeert. Voor deze kinderen is er een reguliere peuterplaats van twee ochtenden per week. De dagdelen zijn verspreid over vaste ochtenden van 8.30 – 12.00 uur. Bij inschrijving kunt u uw voorkeur aangeven.
Naar keuze en tegen betaling kan een peuter, die gebruikmaakt van dit arrangement, de lunch op de groep gebruiken. Het kind blijft dan ook tot 13.00 uur

Ouderbijdrage peuterarrangement 2

De ouderbijdrage is afhankelijk van uw inkomen (prijspeil april 2016):

Tariefgroep Totale bruto gezinsinkomen Ouderbijdrage per maand met dagdeel
1 tot € 75.000 € 37 x 2 dagdelen = € 74
2 € 75.000 tot
€ 100.000
€ 49 x 2 dagdelen = € 98
3 € 100.000 en meer € 62 x 2 dagdelen = € 124

Informatie/aanmelden

U kunt uw kind aanmelden bij de peuteradministratie van Versa Welzijn via het Inschrijfformulier peuterarrangementen Huizen – Versa Welzijn of via telefoonnummer 035 548 59 59 of via peuterwerkhuizen@versawelzijn.nl

Peuterarrangement 3

Peuterarrangement 3 is voor kinderen met een VVE- indicatie. Een VVE-indicatie wordt afgegeven door het consultatiebureau of bepaald door de hoogst genoten opleiding van de ouders (het gewichtencriterium in het onderwijs). Deze kinderen hebben baat bij extra (taal)ondersteuning. Voor hen is er een VVE-plaats van drie dagdelen per week. De dagdelen zijn verspreid over vaste combinaties van ochtenden van 8.30-13.00  uur. Bij inschrijving kunt u uw voorkeur aangeven. De kinderen blijven ook tot 13.00 uur en lunchen mee.

Ouderbijdrage peuterarrangement 3

De ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de criteria uit de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk. De ouderbijdrage is (prijspeil april 2016):

  • VVE hoog: € 37  per maand voor 3 dagdelen per week.
  • VVE laag: € 14 per maand voor 3 dagdelen per week.
  • VVE laag; Indien u aantoonbaar een inkomen onder € 18.176 heeft, kunt u gebruik maken van de VVE laag regeling. Hiervoor dient u inkomensgegevens op te sturen naar de peuterspeelzaaladministratie.

Informatie/aanmelden

U kunt uw kind aanmelden bij de peuteradministratie van Versa Welzijn via het Inschrijfformulier peuterarrangementen Huizen – Versa Welzijn of via telefoonnummer 035 548 59 59 of via peuterwerkhuizen@versawelzijn.nl.

Belangstelling?

Bent u nieuwsgierig geworden? Belt u dan gerust om een afspraak te maken om een keertje te gaan kijken bij een van de Huizer Peuterarrangementen. Heeft u vragen over de werkwijze, de financiering of over andere zaken, laat het ons weten. Voor een persoonlijk advies of een afspraak kunt u terecht bij:

Stichting Kinderopvang Huizen, afdeling klantcontact (035 720 03 00)

Peuterspeelzaaladministratie van Versa Welzijn:
Tel. (035) 548 59 59 (ma, di en do van 9-12 uur)
peuterwerkhuizen@versawelzijn.nl
Postbus 1463
1200 BL Hilversum

Speelochtend De Speeltrein

Voor kinderen die nog geen plekje op de peuterspeelzaal hebben gekregen/op de wachtlijst staan, is er een speelochtend in de Speel-o-theek in de Bibliotheek van Huizen, elke maandag van 10.00 – 11.30 uur. Zie voor meer informatie www.facebook.com/speelochtend-de-speeltrein.

Ambulant team peuterwerk

Indien nodig kunnen ambulante peuterspeelzaalleidsters uw kind extra ondersteuning bieden op de peuterspeelzaal. Lees hier meer over het Ambulant team peuterwerk Huizen.


Zou u willen aangeven uit welke woonplaats u komt?
Dit helpt ons om u van de juiste informatie te voorzien.