Peuterspeelzalen – Hilversum

Meer informatie kunt u vinden in de folder peuterspeelzalen Hilversum – Versa Welzijn, in het Informatieboekje peuterspeelzalen Hilversum – Versa Welzijn en op de pagina’s van de peuterspeelzalen zelf.

Inschrijven/aanmelden

Voor het inschrijven van uw kind kunt u gebruik maken van het Inschrijfformulier peuterspeelzalen Hilversum – Versa Welzijn. Uiteraard kunt u ons ook bellen of mailen.

Ouderbijdrage/kosten

De ouderbijdrage voor een reguliere plaats van 2 dagdelen per week bedraagt op alle peuterspeelzalen in Hilversum € 73,50 euro (prijspeil april 2016), met uitzondering van De Vlindertuin vanwege verlengde openingstijden: € 84,30 (prijspeil januari 2016). Op de Vlindertuin is een derde dagdeel regulier gratis.

Voor kinderen met een VVE-indicatie (Voor en Vroegschoolse Educatie) is de ouderbijdrage € 27,05 per maand (prijspeil maart 2015). De VVE-plaats is 4 dagdelen/week. Voor ouders van een kind met een VVE-indicatie die aan bepaalde voorwaarden voldoen, is er een kortingsregeling.

Meer informatie

Versa Welzijn
Peuterspeelzaaladministratie
Tel. (035) 548 59 59 (ma, di en do van 9-12 uur)
peuterwerkhilversum@versawelzijn.nl
Postbus 1463
1200 BL Hilversum


Zou u willen aangeven uit welke woonplaats u komt?
Dit helpt ons om u van de juiste informatie te voorzien.