Peuterspeelzalen – Hilversum

Meer informatie over peuterspeelzalen Hilversum vindt u in:

Inschrijven/aanmelden peuterspeelzaal Hilversum

Voor het inschrijven van uw kind kunt u gebruik maken van dit inschrijfformulier.

Ouderbijdrage/kosten

De kosten voor de peuterspeelzalen zijn afhankelijk van de gezinssituatie en of het gaat om een reguliere of VVE-plaats (Voor- en Vroegschoolse Educatie) voor het kind. Meer informatie over de ouderbijdrage: Tarieven 2019 Hilversum. De aanvullende formulieren vindt u hier:

Contact

Versa Welzijn
Peuterspeelzaaladministratie
Tel. (035) 548 59 59 (ma, di en do van 9-13 uur)
peuterwerk@versawelzijn.nl
Postbus 1463
1200 BL Hilversum