Peuterspeelzalen – Hilversum

Versa Welzijn heeft in Hilversum 2 peuterspeelzalen en/of peutergroepen:

Peuterspeelzalen de Vlindertuin, Roezemoes en Pippeloentje overgenomen

Drie van onze peuterspeelzalen zijn overgenomen.
De peuterspeelzaal de Vlindertuin is overgenomen door AT scholen kinderopvang. Meer informatie: https://kinderopvang.atscholen.nl/

Peuterspeelzalen Roezemoes en Pippeloentje zijn overgenomen door Bink Kinderopvang. Meer informatie: https://binkkinderopvang.nl/
Verwacht wordt dat de overige twee peuterspeelzalen ook overgenomen worden. 

Meer informatie over peuterspeelzalen Hilversum vindt u in:

Ouderbijdrage/kosten

De kosten voor de peuterspeelzalen zijn afhankelijk van de gezinssituatie en of het gaat om een reguliere of VVE-plaats (Voor- en Vroegschoolse Educatie) voor het kind.
Meer informatie over de ouderbijdrage: Tarieven 2020 Hilversum.
De aanvullende formulieren vindt u hier:

Contact en inschrijven 

Versa Welzijn
Peuterspeelzaaladministratie
Tel. (035) 548 59 59 (ma, di en do van 9-13 uur)
peuterwerk@versawelzijn.nl
Postbus 1463
1200 BL Hilversum