Peuterspeelzalen – Hilversum

Meer informatie over peuterspeelzalen Hilversum vindt u in:

Inschrijven/aanmelden peuterspeelzaal Hilversum

Voor het inschrijven van uw kind kunt u gebruik maken van het KDV inschrijfformulier Hilversum jan 2018

Ouderbijdrage/kosten

De kosten voor de peuterspeelzalen zijn afhankelijk van de gezinssituatie en of het gaat om een reguliere of VVE-plaats (Voor- en Vroegschoolse Educatie) voor het kind. Meer informatie over de ouderbijdrage: Tarieven 2018 voor de website jan 18. De aanvullende formulieren vindt u hier:

Contact

Versa Welzijn
Peuterspeelzaaladministratie
Tel. (035) 548 59 59 (ma, di en do van 9-12 uur)
peuterwerkhilversum@versawelzijn.nl
Postbus 1463
1200 BL Hilversum