Peuterspeelzalen – Baarn

Kom je bij ons spelen?

Woont u in Baarn en is uw kind tussen de 2 en 4 jaar oud? Dan is het van harte welkom bij een van onze drie peuterspeelzalen. Er is er vast een bij u in de buurt.

VVE-versterking: een aanwinst voor elk kind

In Baarn bieden we uw kind iets extra’s: VVE-versterking: een programma voor alle kinderen met een indicatie vanuit het consultatiebureau voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Ook kinderen zonder indicatie doen hier hun voordeel mee. Concreet betekent dit dat uw kind bij ons komt spelen en spelenderwijs met leuke, themagerichte activiteiten en spelletjes wijzer wordt. Een goede start in het basisonderwijs.

De drie peuterspeelzalen in Baarn

Waar vindt u de peuterspeelzalen in Baarn?

Versa Welzijn heeft in Baarn 3 peuterspeelzalen en/of peutergroepen:

Wat kost de peuterspeelzaal in Baarn?

Sinds januari 2018 is peuterwerk ook kinderopvang geworden. Dat betekent dat u kinderopvangtoeslag kunt aanvragen bij de belastingdienst. 

U komt hiervoor in aanmerking wanneer u allebei werkt of studeert, of als u als alleenstaande ouder werkt of studeert. In andere gevallen betaalt u aan Versa Welzijn een bijdrage naar inkomen voor de peuterspeelzaal. Er zijn verschillende tarieven voor VVE-plaatsen (Voor- Vroegschoolse Educatie) en voor reguliere kinderopvang.

Meer informatie over de ouderbijdrage en de kosten vindt u in bijlage tarieven Baarn 2019. Er zijn twee soorten peuteropvang:

1. De peuterspeelzaal voor kinderen met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Sommige kinderen hebben ‘Voor- en Vroegschoolse Educatie’ (VVE) nodig. Het consultatiebureau geeft deze indicatie aan uw kind. Deze kinderen hebben baat bij extra (taal)ondersteuning en een goede voorbereiding om naar het basisonderwijs te gaan. Voor hen is er een VVE-plaats van vier dagdelen per week. Lees hier meer over Voor- en Vroegschoolse Educatie.

2. De peuterspeelzaal als reguliere kinderopvang

Wanneer u allebei werkt of studeert, of wanneer u een eenoudergezin bent en werkt of studeert, dan kunt u gebruik maken van een reguliere kinderopvangplaats. Uw kind is één tot vijf dagdelen per week welkom. 
Werkt/studeert één van u beiden of werkt/studeert u beiden niet, dan heeft u recht op een gemeentelijke subsidie. Dit geldt ook als u een eenouder gezin bent en niet werkt/studeert. De gemeente subsidieert maximaal 2 dagdelen per week. 

Meld uw kind aan

Komt uw kind ook bij ons spelen? Meld uw peuter dan aan met het Inschrijfformulier psz Baarn Versa Welzijn – juli 18. Wanneer u uw kind inschrijft, geeft u uw voorkeur voor de dagen aan. In de planning houden we daar zoveel mogelijk rekening mee. Uiteraard kunt u ons altijd mailen of bellen: 035 548 59 59 op ma, di en do van 9-13 uur. Meer informatie:

Contact

Versa Welzijn
Peuterspeelzaaladministratie
Tel. (035) 548 59 59 (ma, di en do van 9-13 uur)
peuterwerk@versawelzijn.nl
Postbus 1463
1200 BL Hilversum