Peuterspeelzalen – Baarn

Versa Welzijn heeft in Baarn 3 peuterspeelzalen en peutergroepen:

Meer informatie kunt u vinden in de Folder peuterspeelzalen Baarn – Versa Welzijn, in het Informatieboekje peuterspeelzalen Baarn – Versa Welzijn en op de pagina’s van de peuterspeelzalen zelf.

Inschrijven/aanmelden

Voor het inschrijven van uw kind kunt u gebruik maken van het Inschrijfformulier peuterspeelzalen Baarn – Versa Welzijn. Uiteraard kunt u ons ook bellen of mailen.

Ouderbijdrage/kosten

De kosten voor de peuterspeelzalen zijn afhankelijk van uw gezinssituatie en of het gaat om een reguliere of VVE-plaats (Voor- en Vroegschoolse Educatie) voor uw kind.

1. Werkt en/of studeert u beiden?

Dan heeft u recht op kinderopvangtoeslag en is het volgende van toepassing;
Wij brengen u een basistarief in rekening van €7,59 per uur. Let op! De PSZ is 40 weken open en factureert 12 maanden, dit betekent voor 1 dagdeel; 3 uur per week = 120 uur per jaar, dit is 10 uur gemiddeld per maand. Hierdoor betaalt u per maand verhoudingsgewijs iets minder. U dient zelf de kinderopvangtoeslag aan te vragen via www.toeslagen.nl

2. Werkt en/of studeert 1 van u beiden?

Dan heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag en is het volgende van toepassing;           
   

Netto gezinsinkomen:   Ouderbijdrage per maand voor 1 dagdeel spelen:
Tot € 1.415,– per maand  € 8,50
€ 1.415,– t/m € 2.150,– per maand       € 19,85
€ 2.150,– t/m € 4000,00 per maand    € 40,95
vanaf € 4000,00 per maand     € 61,80

Wilt u voor de inkomensafhankelijke ouderbijdrage in aanmerking komen, dan dient u een inkomensverklaring (via www.belastingdienst.nl) EN inkomensgegevens aan ons toe te sturen.
Aan de hand van deze gegevens berekenen wij ook in welke tariefgroep u valt. Ontvangen wij geen inkomensgegevens dan delen wij u standaard in, in de hoogste tariefgroep.

3. Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

3.1 Als u beiden betaald werk heeft en/of studeert of u bent een eenoudergezin en u heeft betaald werk en/of studeert, dan heeft u recht op kinderopvangtoeslag. En is het volgende van toepassing;

U krijgt 2 dagdelen gefactureerd, waarover wij het basistarief in rekening brengen, €7,59 per uur. Let op! De PSZ is 40 weken open en factureert 12 maanden, dit betekent voor 1 dagdeel; per week 3 uur = 120 uur per jaar, dit is 10 uur gemiddeld per maand. De andere 2 dagdelen worden door de gemeente volledig gesubsidieerd.

3.2 Als 1 van u beiden werkt en/of studeert, heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag en is het volgende van toepassing;

Dan betaalt u €27,90 per maand. voor 4 dagdelen spelen. Dit is al een extra gesubsidieerde plek waardoor het niet mogelijk is om voor extra subsidie in aanmerking te komen.

Wij verzoeken u een inkomensverklaring in te leveren (via www.belastingdienst.nl), om te kunnen vaststellen dat u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag.

Meer informatie

Versa Welzijn
Peuterspeelzaaladministratie
Tel. (035) 548 59 59 (ma, di en do van 9-12 uur)
peuterwerkbaarn@versawelzijn.nl
Postbus 1463
1200 BL Hilversum


Zou u willen aangeven uit welke woonplaats u komt?
Dit helpt ons om u van de juiste informatie te voorzien.