Peuterspeelzalen

Lees hier de brief voor ouders met een kind op een van onze peuterspeelzalen over de heropening op 11 mei a.s.: Brief psz weer open vanaf 11 mei 2020 

De peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf is een plek, waar kinderen van 2 tot 4 jaar naar hartenlust kunnen spelen met leeftijdsgenootjes. De pedagogisch medewerkers zorgen voor een ontspannen sfeer waarin ieder kind zich prettig en veilig voelt. Zij bieden de kinderen activiteiten aan die de ontwikkeling stimuleren, zodat de kinderen worden voorbereid op de basisschool. 

Peuterspeelzalen altijd in de wijk

Versa Welzijn heeft peuterspeelzalen in BussumHilversumWeesp en Huizen, verspreid over verschillende wijken.

Elke peuterspeelzaal heeft een eigen identiteit en legt andere accenten (bijvoorbeeld Montessori, christelijke insteek, kunstzinnige stijl). De peutergroepen worden geleid door 2 vaste, gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Er zitten 14 tot 16 kinderen in een groep. De kinderen komen maximaal 5 dagdelen per week naar de peuterspeelzaal.

Let op: je kunt je kind alleen aanmelden voor een peuterspeelzaal in de eigen gemeente.

Voor ouders is de peuterspeelzaal een plek om andere ouders te ontmoeten. Ook kunnen zij er terecht met hun vragen rondom de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. Alle peuterspeelzalen werken met een programma voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).

Waarom kiezen voor een peuterspeelzaal?

  • Een kind ontmoet er speelkameraadjes en leert samen spelen met andere kinderen.
  • Er is veel en gevarieerd spelmateriaal, dat aansluit bij de leeftijd en ontwikkeling van het kind.
  • Via thema’s en leuke activiteiten stimuleren de pedagogisch medewerkers de ontwikkeling van het kind.
  • Je kind wordt regelmatig geobserveerd en gevolgd in zijn of haar ontwikkeling.
  • Kinderen die wat langzamer zijn, kunnen extra ondersteuning krijgen. 
  • De pedagogisch medewerkers bevorderen dat de kinderen steeds meer dingen zelfstandig doen. Zo is het kind goed voorbereid op de basisschool. 

Meer informatie / aanmelden

Peuterspeelzaaladministratie
Tel. 035 548 59 59 (ma, di en do van 9-13 uur)
Postbus 1463
1200 BL Hilversum
peuterwerk@versawelzijn.nl

Hieronder antwoorden op veel gestelde vragen:

1) Wanneer is de peuterspeelzaal weer geopend?
Sinds 11 mei zijn we weer geopend. Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. 
De Peuterspeelzaaladministratie is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 9 uur tot en met 13 uur via telefoonnummer 035-5485959 of via de mail: peuterwerk@versawelzijn.nl

2) Er is geld van mijn rekening geïncasseerd, klopt dit?
Ja, dit klopt.
Het verzoek van de overheid is om deze rekeningen te betalen. Iedereen krijgt deze ouderbijdragen terug.
De ouders die recht hebben op kinderopvang zullen de ouderbijdragen, verminderd met de al ontvangen kinderopvangtoeslag, via de Sociale verzekeringsbank terug krijgen. De planning is dat dit in juni of juli zal worden uitgekeerd.
Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, krijgen de ouderbijdragen terug via de gemeente. Zodra bekend is op welke wijze de gemeente dit gaat organiseren, zullen wij u hierover informeren.

3) Ik heb een factuur ontvangen, moet ik deze betalen?
Ja, deze dient u te betalen.
Het verzoek van de overheid is om de facturen te betalen. Iedereen krijgt deze ouderbijdragen terug.
De ouders die recht hebben op kinderopvang zullen de ouderbijdragen verminderd met de al ontvangen kinderopvangtoeslag via de Sociale verzekeringsbank terug krijgen. De planning is dat dit in juni of juli zal worden uitgekeerd.
Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, krijgen de ouderbijdragen terug via de gemeente. Zodra bekend is op welke wijze de gemeente dit gaat organiseren zullen wij u hierover informeren.

4) Ik wil de peuterspeelzaal opzeggen, kan dit?
Ja, dat kan.
Bij opzegging geldt de standaard opzegtermijn van 1 maand vanaf datum van opzegging, gedurende die maand bent u verplicht te betalen.
Wij ontvangen dan graag een schriftelijk bevestiging per mail met naam en geboortedatum kind, reden opzegging. Deze kunt u mailen naar peuterwerk@versawelzijn.nl.

5) Er wordt een verkeerde ouderbijdrage berekend?
Indien u van mening bent dat wij een foutieve ouderbijdragen berekenen, adviseren wij u:
a) Indien u alleenstaand bent uw inkomensverklaring in te leveren, ook als u niet werkt
b) Indien u niet alleenstaand bent, van u beiden een inkomensverklaring in te leveren, ook als een van u beiden of u beiden niet werkt.
Mochten er bijzonderheden / veranderingen zijn rondom uw inkomen / uitkering, vermeldt dit dan. Indien mogelijk kunnen wij hier dan rekening mee houden, bij de te berekenen ouderbijdrage.