Peuterspeelzalen

Helaas moeten wij vanaf maandag 16 maart 2020 tot ten minste 6 april de peuterspeelzalen sluiten in verband met het Coronavirus. Lees hier de brief voor ouders met een kind op een van onze peuterspeelzalen. 

Voor de kinderen met ouders werkzaam in de ‘vitale beroepen’ is noodopvang mogelijk. Meer info staat in deze brief

De peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf is een plek, waar kinderen van 2 tot 4 jaar naar hartenlust kunnen spelen met leeftijdsgenootjes. De pedagogisch medewerkers zorgen voor een ontspannen sfeer waarin ieder kind zich prettig en veilig voelt. Zij bieden de kinderen activiteiten aan die de ontwikkeling stimuleren, zodat de kinderen worden voorbereid op de basisschool. 

Peuterspeelzalen altijd in de wijk

Versa Welzijn heeft peuterspeelzalen in BussumHilversumWeesp en Huizen, verspreid over verschillende wijken.

Elke peuterspeelzaal heeft een eigen identiteit en legt andere accenten (bijvoorbeeld Montessori, christelijke insteek, kunstzinnige stijl). De peutergroepen worden geleid door 2 vaste, gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Er zitten 14 tot 16 kinderen in een groep. De kinderen komen maximaal 5 dagdelen per week naar de peuterspeelzaal.

Let op: je kunt je kind alleen aanmelden voor een peuterspeelzaal in de eigen gemeente.

Voor ouders is de peuterspeelzaal een plek om andere ouders te ontmoeten. Ook kunnen zij er terecht met hun vragen rondom de opvoeding en ontwikkeling van hun kind. Alle peuterspeelzalen werken met een programma voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).

Waarom kiezen voor een peuterspeelzaal?

  • Een kind ontmoet er speelkameraadjes en leert samen spelen met andere kinderen.
  • Er is veel en gevarieerd spelmateriaal, dat aansluit bij de leeftijd en ontwikkeling van het kind.
  • Via thema’s en leuke activiteiten stimuleren de pedagogisch medewerkers de ontwikkeling van het kind.
  • Je kind wordt regelmatig geobserveerd en gevolgd in zijn of haar ontwikkeling.
  • Kinderen die wat langzamer zijn, kunnen extra ondersteuning krijgen. 
  • De pedagogisch medewerkers bevorderen dat de kinderen steeds meer dingen zelfstandig doen. Zo is het kind goed voorbereid op de basisschool. 

Meer informatie / aanmelden

Peuterspeelzaaladministratie
Tel. 035 548 59 59 (ma, di en do van 9-13 uur)
Postbus 1463
1200 BL Hilversum
peuterwerk@versawelzijn.nl