Peuterspeelzalen

De peuterspeelzaal is een plek waar kinderen van 2 tot 4 jaar naar hartenlust kunnen spelen met leeftijdsgenootjes. De peuterspeelzaalleidsters zorgen voor een ontspannen sfeer waarin ieder kind zich prettig en veilig voelt. Zij bieden de kinderen activiteiten aan die de ontwikkeling stimuleren, zodat de kinderen worden voorbereid op de basisschool. 

Voor de ouders is de peuterspeelzaal een plek om andere ouders te ontmoeten. Ook kunnen zij er terecht met hun vragen rondom de opvoeding en ontwikkeling van hun kind.
Alle peuterspeelzalen werken met een programma voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).

Waarom kiezen voor een peuterspeelzaal?

  • Uw kind ontmoet er speelkameraadjes en leert samen spelen met andere kinderen.
  • Er is veel en gevarieerd spelmateriaal, dat aansluit bij de leeftijd en ontwikkeling van uw kind.
  • Via thema’s en leuke activiteiten stimuleren de leidsters de ontwikkeling van uw kind.
  • Uw kind wordt regelmatig geobserveerd en gevolgd in zijn of haar ontwikkeling.
  • Kinderen die wat langzamer zijn, kunnen extra ondersteuning krijgen. 
  • De peuterspeelzaalleidsters bevorderen dat de kinderen steeds meer dingen zelfstandig doen. Zo is uw kind goed voorbereid op de basisschool.

Praktische informatie

Versa Welzijn heeft peuterspeelzalen in Baarn, Bussum, Hilversum, Weesp en Huizen, verspreid over verschillende wijken. Elke peuterspeelzaal heeft een eigen identiteit en legt andere accenten (bijvoorbeeld Montessori, christelijke insteek, kunstzinnige stijl).

De peutergroepen worden geleid door 2 vaste, gediplomeerde peuterspeelzaalleidsters. Er zitten 14 tot 16 kinderen in een groep. De kinderen komen maximaal 5 dagdelen per week naar de peuterspeelzaal.
Meer praktische informatie, bijvoorbeeld over kosten en inschrijven, vindt u op de pagina’s Peuterspeelzalen Baarn, etc..

Opvoedingsondersteuning

Versa Welzijn kan u op verschillende manieren ondersteunen bij de opvoeding.

Meer informatie / aanmelden

Peuterspeelzaaladministratie
Tel. (035) 548 59 59 (ma, di en do van 9-12 uur)

Versa Welzijn
Peuterspeelzaaladministratie
Postbus 1463
1200 BL Hilversum

Let wel: u kunt uw kind alleen aanmelden voor een peuterspeelzaal in uw eigen gemeente.


Zou u willen aangeven uit welke woonplaats u komt?
Dit helpt ons om u van de juiste informatie te voorzien.