Vacatures

Welzijn is een brede welzijnsorganisatie. We zijn volop in ontwikkeling en er zijn dan ook regelmatig vacatures. Ons werkgebied is Gooi- en Vechtstreek en deels regio Eemland.

Zij werken bij Versa Welzijn 

We werken samen in gebiedsgerichte teams, staan voor eigenaarschap voor de kwaliteit van ons ambacht en leren van en met elkaar. Lees verhalen van collega’s.

Vacatures bij Versa Welzijn. Iets voor jou?

Kiezen voor Versa Welzijn betekent kiezen voor een organisatie waarin je alle ruimte hebt je talent in te zetten, je te ontwikkelen, initiatieven te nemen en jezelf, met anderen, te overtreffen. Daar waar er al veel professionals mensen met problemen helpen, richten wij ons met name op talent en op de gemeenschap. In een wijk is al het talent aanwezig, mits je er oog voor hebt en het weet aan te boren! We hebben regelmatig openstaande vacatures op het gebied van sociaal werk, maatschappelijk werk of welzijnswerk. Bekijk onze actuele vacatures:

Sociaal werker m/v voor 20 uur p.w, 14 uur Wonen Welzijn Mantelzorg (WWM) waarvan 8 tijdelijk en 6 uur Buurtwerk (BW) in Muiden/Muiderberg

Versa Welzijn is een brede welzijnsorganisatie die actief is in de Gooi en Vechtstreek en Baarn.Via integrale gebiedsteams komt, op basis van vragen en behoeften van inwoners, aanbod tot stand dat door of samen met bewoners wordt uitgevoerd. Met ingang van 1 oktober 2018 is er in Muiden/Muiderberg een vacature voor een sociaal werker.

vacature: SW wwm muiden Muiderberg

Combinatiefunctie Sociaal werker/opbouwwerk en wonen, welzijn, (mantel)zorg m/v 20 uur p.w. met mogelijkheid tot uitbereiding.  

In Wijdemeren zoeken wij een enthousiaste sociaal werker. Je werkt nauw samen met het team van sociaal werkers van Versa en partnerorganisaties. Bewoners zijn je belangrijkste partner. Je doel is een stevige community te bouwen waarin iedereen welkom is en van betekenis kan zijn.

vacature: sw obw wwm wijdemeren

Locatiebeheerder voor 24 uur p.w. m/v Vacaturenummer LB-18.09.32

In Hilversum beheert Versa Welzijn diverse multifunctionele wijkcentra waar buurtbewoners van alle leeftijd groepen welkom zijn. Eigen initiatieven uit de buurt zijn van harte welkom en worden door Versa Welzijn graag ondersteund. De wijkcentra zijn de ontmoetingsplekken waar vrijwilligers uit de wijk activiteiten organiseren voor wijkbewoners. Voor het wijkcentrum de Riebeeck en het Huis van de Buurt zoekt Versa Welzijn een locatiebeheerder.

vacature: locatiebeheerder 24 uur per week sept 2018

Gezocht: een coachend leider met visie op sociaal werk Hilversum Vacaturenummer: 18.09.33 

Hilversum: 80.000 inwoners, ca 60 sociaal werkers, verspreid in de 8 gebieden die de gemeente onderscheidt. Die sociaal werkers werken zowel gebiedsgericht (in 8 gebieden) als op specialisme samen. De specialismes zijn opbouwwerk, jeugd- en jongerenwerk, peuter- en kinderwerk’, algemeen-, school-, en groepsmaatschappelijk werk, mantelzorgondersteuning, vrijwilligerscentrale en vrijwillige inzet, buurtbemiddeling, sociaaljuridische dienstverlening, antidiscriminatiebureau. De gebiedsgerichte en specialistenteams zijn heel verschillend van grootte. De meeste specialistenteams werken (ook) regionaal samen. De regio Gooi en Vechtstreek is ons werkgebied. In totaal werken ca 230 collega’s bij Versa Welzijn en 2200 vrijwilligers zijn aan Versa verbonden. We werken vanuit Rijnlandse waarden, zoals eigenaarschap, samenwerken, vertrouwen in vakmanschap, gelijkwaardigheid, solidariteit en wederkerigheid. We zoeken een leider die de teams sterker maakt in Rijnlands werken, in samenwerking, met eigenaarschap en ondernemend. Als leider maak je jezelf eerder overbodig dan onmisbaar (het ego voorbij). Daarom is een tijdelijke opdracht van 2 jaar, 2-3 dagen per week gemiddeld. Bij voorkeur in loondienst, zelfstandig mag ook, tegen een redelijke prijs.

voor de volledige vacaturetekst: klik hier coachend leidinggevende Hilversum 210918 (002)

 

Wij werken mantelzorg vriendelijk